صدور صورتحساب الکترونیکی

هرگاه سازمانی قصد بررسی صورت های مالی خود را داشته باشد به دنبال بهترین شرکت های حسابرسی خواهد بود. استفاده از بهترین شرکت ها باعث اطمینان خاطر از صحت عملکرد و پذیرش مسئولیت‌های مالی آن خواهد بود. رفع خطاها، سرعت عمل، افزایش دقت از مزایای این کار خواهد بود.

در این مقاله به معرفی بهترین شرکت های حسابرسی در دنیا، ایران و تهران می‌پردازیم. رتبه بندی موسسات حسابرسی، بزرگترین موسسه حسابرسی ایران، لیست بهترین شرکت های حسابرسی، رتبه بندی موسسات حسابرسی بر اساس درآمد، رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد بورس از مواردی هستند که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

خواندن مقاله بهترین شرکت های حسابرسی را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

مدیران کسب و کارها
مدیران مالی شرکت ها
افرادی که به دنبال بهترین شرکت حسابرسی هستند.

بهترین شرکت حسابرسی کجاست؟

امروزه شرکت های حسابرسی زیادی در حال فعالیت هستند، و در مرور زمان، این تعداد در حال افزایش می‌باشد. سازمان‌ها برای کسب اطمینان از صحت انجام، به دنبال بهترین شرکت های حسابرسی هستند؛ و این موضوع نشان دهنده اهمیت بالای حسابرسی می‌باشد.

دستیابی به لیست بهترین شرکت های حسابرسی چندان ساده نیست. از این رو افراد با توصیه دوستان و آشنایان به انتخاب برترین شرکت های حسابرسی اقدام می کنند. این موضوع که بهترین شرکت‌های معتبر حسابرسی کدام‌اند و چه ویژگی هایی دارند پوشیده می ماند.

 

 

اما قبل از پرداختن به لیست بهترین شرکت‌های حسابرسی باید خاطر نشان کرد که این شرکت‌ها نتایج کار واحد حسابداری شرکت را حسابرسی می‌کنند، بنابراین مرحله قبل از انتخاب بهترین شرکت حسابرسی، انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری و نیروهای متخصص و متعهد است که همه اسناد را به درستی و به دقت ثبت نمایند.

رتبه بندی موسسات حسابرسی

افراد برای پیداکردن بهترین شرکت های حسابرسی به دنبال رتبه بندی این آن‌ها هستند. رتبه بندی های غیر رسمی بر اساس معیارهای مختلفی در بین مردم رایج گردیده است. عده‌ای موسسات حسابرسی را بر اساس پاسخگویی، هزینه فعالیت، اسامی کارشناسان، در دسترس بودن، رزومه کاری و … تقسیم بندی می نمایند.

رتبه بندی موسسات حسابرسی

رتبه بندی موسسات حسابرسی

رتبه بندی موسسات حسابرسی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا امری رایج است زیرا نمی توان امور مالی را به شرکت های غیر معتبر سپرد. در زیر رتبه بندی موسسات حسابرسی بر اساس چند روش رایج را بیان می نماییم.

آموزشگاه حسابداری فرداد

رتبه بندی موسسات حسابرسی بر اساس درآمد

رتبه بندی موسسات حسابرسی بر اساس درآمد یکی از روش‌های رایج رتبه بندی شرکت های حسابرسی می‌باشد. در زیر لیست 100 عدد از برترین شرکت های حسابرسی از لحاظ درآمد به ترتیب بیشترین به کمترین آورده شده است. رده بندی موسسات حسابرسی ذیل بر اساس درآمد در سال 1398 می‌باشد.

 

ردیف

نام موسسه

درآمد (ریال) 

1 موسسه مفيد راهبر 679,764,393,533
2 موسسه آزمون پرداز ایران مشهود 318,061,845,600
3 موسسه ارقام نگر آریا 221,533,539,667
4 موسسه بيات رایان 201,466,417,467
5 موسسه سامان پندار 178,912,709,933
6 موسسه رهيافت و همكاران 177,107,207,267
7 موسسه تدوین و همكاران 146,420,497,733
8 موسسه بهمند 136,704,509,667
9 موسسه بهراد مشار 128,402,260,867
10 موسسه هوشيار مميز 122,810,928,600
11 موسسه وانيا نيك تدبير 121,996,138,133
12 موسسه آگاهان و همكاران 120,777,916,600
13 موسسه هشيار بهمند 119,155,346,667
14 موسسه فاطر 118,149,919,267
15 موسسه كوشامنش 118,025,637,333
16 موسسه حافظ گام 114,230,385,200
17 موسسه رازدار 113,857,241,800
18 موسسه آزموده كاران 95,509,892,733
19 موسسه فراز مشاور دیلمی پور 89,769,481,800
20 موسسه دش و همكاران 86,835,560,467
21 موسسه روشن گر بصير 85,291,601,200
22 موسسه رایمند و همكاران 84,166,994,867
23 موسسه آرمان آروین پارس 74,492,530,200
24 موسسه فریو ران راهبرد 74,313,406,667
25 موسسه آتيه اندیش نمودگر 71,519,301,400
26 موسسه بصير محاسب توس 70,619,778,400
27 موسسه شاخص اندیشان 69,896,649,400
28 موسسه هدف نوین نگر 67,763,796,933
29 موسسه رهبين 67,531,770,800
30 موسسه كارای پارس 66,156,234,867
31 موسسه تدبير محاسب آریا 63,928,294,933
32 موسسه ادیب 60,760,462,933
33 موسسه سنجيده روش آریا 55,483,541,133
34 موسسه بهنود حساب 55,397,376,000
35 موسسه آریان محاسب پویا 54,383,925,000
36 موسسه امين محاسب روش 52,666,375,333
37 موسسه كاربرد ارقام 51,140,822,667
38 موسسه كاربرد تحقيق 51,134,026,667
39 موسسه كارآمد حساب ایرانيان 49,127,240,000
40 موسسه هشت 47,703,000,000
41 موسسه بهداد روش امين 47,570,291,200
42 موسسه فرجام اندیشان محاسب 44,818,500,000
43 موسسه امين تدبير بصير 44,663,000,000
44 موسسه امين حسابرس افق 44,554,366,600
45 موسسه آگاه نگر 43,760,000,000
46 موسسه اطمينان بخش و همكاران 41,845,775,800
47 موسسه هميار حساب 41,584,816,533
48 موسسه آزمودگان 40,624,963,267
49 موسسه شهود امين 40,233,020,000
50 موسسه اندیشمند تدبير 40,231,774,333
51 موسسه ارقام پژوهان دقيق 39,857,500,000
52 موسسه آبتين روش آریا 39,531,789,067
53 موسسه آریا بهروش 39,444,714,800
54 موسسه اصول پایه فراگير 38,874,087,400
55 موسسه آرشين حساب 38,622,556,733
56 موسسه هادی حساب تهران 38,402,897,400
57 موسسه معين مشاور مجرب 38,062,000,000
58 موسسه فرانگر حساب خبره 37,919,100,000
59 موسسه اطهر 37,678,150,000
60 موسسه تلاش ارقام 37,500,437,867
61 موسسه داریا روش 37,065,256,667
62 موسسه آمارگران 36,647,000,000
63 موسسه رئوف اندیش امين 36,448,357,800
64 موسسه دقيق تراز سپاهان 36,140,061,600
65 موسسه متين محاسب نوین 36,023,066,667
66 موسسه هژیران 35,853,953,333
67 موسسه حساب گستر پویا 35,479,034,400
68 موسسه مختار وهمكاران 33,651,000,000
69 موسسه پيشداد اندیشه مهرگان 32,885,615,800
70 موسسه احراز ارقام 32,514,561,867
71 موسسه رهيافت حساب تهران 31,955,895,267
72 موسسه تلفيق نگار 31,855,500,000
73 موسسه سياق نوین جهان 31,715,649,867
74 موسسه قواعد 31,468,083,333
75 موسسه تدبير تراز نگار 31,208,747,467
76 موسسه شاه دان 30,240,500,000
77 موسسه یكتا تدبير 30,176,360,000
78 موسسه نوین نگر مانا 30,005,170,000
79 موسسه آئين محاسب و همكاران 29,909,677,667
80 موسسه حسابرس معتمد پارسيان 29,898,200,000
81 موسسه اركان سيستم 29,632,506,667
82 موسسه صالح اندیشان 29,545,645,333
83 موسسه مميز 29,133,000,000
84 موسسه رایمند امين 28,865,554,400
85 موسسه حاميان كار دیده پارس 28,548,000,000
86 موسسه سينا فكر 28,487,874,200
87 موسسه بهداد حساب آریا 28,236,000,000
88 موسسه ارقام پویا 27,804,760,733
89 موسسه پارس يان حسابرس افق 27,707,602,400
90 موسسه اصول نگر آریا 27,388,425,400
91 موسسه آئين  تراز آریا 27,104,526,667
92 موسسه شراكت 27,019,206,667
93 موسسه آرمان نوین رسيدگی 26,725,515,333
94 موسسه آتيه نگر 26,556,000,000
95 موسسه ژرف بين بهبود ارقام 26,313,084,200
96 موسسه امين مشاور بصير 25,351,004,600
97 موسسه حساب رسين 25,191,800,000
98 موسسه یكتا روش امين 25,175,326,667
99 موسسه آفاق حساب برتر فردا 25,065,500,000
100 موسسه ابتكار حساب آریا 24,949,663,933
نکته مهم

با بررسی فهرست فوق متوجه می شویم که بزرگترین موسسه حسابرسی ایران از حیث درآمد، موسسه مفید راهبر می‌باشد.

رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد بورس

شرکت هایی که در بورس ایران فعالیت داشته و سهام خود را عرضه می‌کنند علاوه بر ارائه اطلاعات مالی به طور سالانه برای سازمان بورس و سهامداران، باید اسناد مالی خود را به تایید موسسات حسابرسی معتبر برسانند. از این رو سازمان بورس و اوراق بهادار ایران لیستی حاوی رتبه بندی موسسات حسابرسی معتمد بورس ارائه می نماید تا شرکت ها با ارائه اطلاعات مالی خود به اخذ تاییدیه های حسابرسی از این موسسات بپردازند. اسامی این شرکت ها را می توان لیست برترین حسابرس های شرکتهای سهامی عام بورس نامید. این فهرست عبارتست از:

نام موسسه نام مدیرعامل نشانی
آئین تراز آریا اکبر هاشمیان اصفهان – خیابان رودکی – نبش کوچه شهید سلیمی (فرعی 60) ساختمان ستایش – طبقه دوم – کد پستی : 64971-81768
آباد نوین تهران احمد محمدی دفتر مرکزی: تبریز، گلشهر، تقاطع گلشهر، پرواز، بلوار گلشهر، پلاک 47
آتیه اندیش نمودگر سیامک اعتمادی نژاد تهران – خیابان شهید مطهری – خیابان میرعماد – کوچه چهارم – پلاک 12 – طبقه پنجم – واحد 19
آرمان نوین رسیدگی داراب ناظمی خیابان مطهری- خیابان ترکمنستان- اول کوچه سرو-پلاک ٢-واحد1
آرمون گستران پیشگام خسرو هادوی تهران- خیابان مطهری- بعد از مدرس- پلاک 262- طبقه5- واحد 10-  کد پستی 1588863955
آرمان آروین پارس جواد راثی نوجه دهی تهران – خیابان استاد نجات الهی – کوچه خسرو – پلاک 31 – طبقات سوم و چهارم
آرین حساب شیراز محمدجعفر امیری شیراز خیابان قصرالدشت – نبیش کوچه 53 ساختمان نوین – واحد 601
آزمودگان مهرداد آل علی تهران، خیابان کریم خان زند – خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) – شماره 52 – طبقه دوم-
آزموده کاران مسعود بختیاری تهران، خیابان شریعتی – قلهک – نرسیده به یخچال – کوچه شریف – شماره 5
آزمون مسعود دیزه ای تهران بلوار کشاورز، بین ولیعصر و فلسطین، پلاک 25، طبقه اول
آزمون پرداز عباس وفادار تهران، خیابان بخارست، کوچه ششم، شماره 36، واحد دو صندوق پستی 4975-15875
آگاه تدبیر مهدی کیانی اصفهان، میدان آزادی بلوار دانشگاه مجتمع تجاری اداری پردیس 2 طبقه ششم واحد 262
آگاه نگر محمد افسری خیابان شهید بهشتی-خیابان کاووسی فر- پلاک50-طبقه سوم
آگاهان ترازتوس حسن سعیدی بیلندی مشهد بلوار فردوسی، آپارتمانهای مرتفع ، بین فردوسی 2 و 4، پلاک 68، طبقه دوم
آگاهان و همکاران اصغر طهوری تهران خ سپهبد قرنی ، خ شاداب ، پلاک 28
ارقام نگر آریا محمدتقی رضائی میدان توحید- خیابان توحید- نبش کوچه پرچم- پلاک ٦٨
ارکان سیستم محمد شوقیان تهران بهجت آباد – خیابان لارستان – خیابان شهید حمید صدر پلاک 35 طبقه 2 واحد 10
اصول پایه فراگیر ابراهیم موسوی تهران- میدان آرژانتین- ضلع جنوب غربی- پلاک ٢٢- ساختمان اداری صهبا- طبقه اول- واحد ٢
اصول‌نگر آریا محمد بدراقی نژاد تهران- میدان ونک- خیابان برزیل شرقی- روبروی دانشگاه فنی حرفه ای – پلاک 29- واحد 3
اطمینان بخش و همکاران سعید گل محمدی تهران-یوسف اباد – خ شهید ابوالفضل فراهانی پور – خ فتحی شقاقی – پلاک 17 واحد 5
امجد تراز محمدحسن واحدی  اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد، کوی کارگران، ساختمان امید، پلاک 20، طبقه 3، واحد 6، کدپستی 8163934598
امین تدبیر بصیر امیر ناصر دخانی  اصفهان – خیابان محتشم کاشانی – روبروی پست بانک – ساختمان بهاران – طبقه اول، کد پستی 8175979535
ایران مشهود علیرضا عطوفی تهران، خیابان شهید وحید دستگردی، بین بلوار نلسون ماندلا و بزرگراه مدرس، پلاک 290، طبقه 4
بصیر محاسب توس عبداله آزاد دفتر مرکزی: خراسان رضوی – مشهد مقدس- خیابان احمدآباد – بلوار ابوذر غفاری – بین ابوذر غفاری ۱۲ و ۱۴ پلاک ۱۱۰ طبقه دوم
بهراد مشار فریده شیرازی تهران خ شهید مطهری، خ فجر، پایین تر از کانون زبان، پلاک 27، طبقه 2 صندوق پستی 5551-15875
بهمند هومن هشی تهران خ قائم مقام فراهانی ، جنب میدان شعاع ، شماره 114- طبقه 4 صندوق پستی : 1137-15815
بیات رایان عبدالحسین رهبری تهران، خیابان استاد مطهری، بین دریای نور و کوه نور، ساختمان هواپیمایی ترکیه، پلاک 231، طبقه سوم، صندوق پستی:14155-3739
پیشداد اندیشه مهرگان سعید رضایی قدیم تهران، بلوار آیت الله کاشانی، روبروی مجتمع یاران، پلاک 55، طبقه 2، واحد 4
تدبیرگران مستقل علیرضا رسولی تهران، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان اراک، پلاک 72، طبقه دوم، واحد 4
تدوین و همکاران احمد ثابت مظفری تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان خدامی، بن بست لیلا، ساختمان لیلا، پلاک 9، طبقه 3 -کدپستی: 1994634518 صندوق پستی: 548/ 15175
حافظ گام حسین شیخی تهران خیابان میرداماد، خیابان نفت جنوبی، کوچه تابان، پلاک 10، واحد 15
حساب گستر پویا محمدحسن کریمی تهران، فلکه دوم صادقیه، خ سازمان اب غربی ، ابتدای خ گلستان یکم پلاک 23 ساختمان زمرد – طبقه 4 واحد 15
حسابرسین ابوالفضل بسطامی تهران خ قائم مقام فراهانی ، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک ، ساختمان 216 ، طبقه 3 ، واحد 26
داریا روش داریوش امین نژاد تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک 10، واحد 1، کدپستی: 1435843811
دش و همکاران سیدحسین عرب زاده تهران بزرگراه نیایش، بعد از چهارراه سردار جنگل، آبشناسان خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک 24
دقیق تراز سپاهان محسن شکری زاده اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، روبروی سی و سه پل مجتمع کوثر، فاز یک طبقه چهارم، واحد 603
رازدار محمد جواد صفار تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک 18، واحد 14، طبقه 7
رایمند و همکاران فریبرز امین دفتر مرکزی: تهران سعادت آباد بلوار پاک نژاد خیابان شهید حیدریان (آسمان سوم شرقی) – شماره15
رهیافت و همکاران احمد حسنی مشهد، بلوار مدرس، روبروی بنیاد شهید، ساختمان مسکن طبقه اول/ تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک 29 ، طبقه اول، واحد 1 و 2 – کد پستی 1578664917
سازمان حسابرسی موسی بزرگ اصل خ احمد قصیر خ پانزدهم پلاک 14
سامان پندار  غلامرضا شجری دفتر مرکزی: تهران-بلوار آفریقا-نبش عاطفی غربی- برج صبا- پلاک 152-طبقه 7-واحد71 -کد پستی 1967935976
سخن حق اسدالله نیلی اصفهانی میدان آرژانتین – ابتدای بولوار نلسون ماندلا (آفریقا) – پلاک12- بلوک ب – واحد3، کدپستی: 1514946636
سیاق نوین جهان محمد تقی منصوری راد تهران بلوار مرزداران، بلوار آریافر نبش گلدیس 7 شماره 21 طبقه اول واحد 2
شاخص اندیشان علیرضا شایان تهران خیابان میرداماد ، نفت شمالی , نبش خیابان نهم , پلاک 39 , واحد 23 – طبقه 6
شاهدان منصور شمس احمدی تهران، خیابان زرتشت غربی، روبروی بیمارستان مهر، پلاک 45، طبقه سوم، واحد غربی
شراکت مجید کشورپژوه لنگرودی تهران خ دکتر شریعتی، خ قائم مقام فراهانی، ساختمان 216، طبقه چهارم، واحد 35 صپ 6666-15875
شهود امین محمدصفا دهقان تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، جنب برج یاران، پلاک 210، (ساختمان ماد)، طبقه 4، واحد 14 و 15
فاطر محمدرضا نادریان تهران خ وصال شیرازی. بزرگمهر غربی. کوی اسکو. پلاک14. طبقه 4
فراز مشاور دیلمی پور مصطفی دیلمی پور تهران، خیابان نلسون ماندلا- برج اداری الهیه- پلاک 244- طبقه 6- واحد 606
فریوران راهبرد محمدسعید اصغریان تهران خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک 24 طبقه پنجم واحد 10 کد پستی 1598815533
کارای پارس مجید نیک بخت شیبانی شیراز بلوار معالی آباد – نبش خیابان پزشکان – روبروی بوستان ملت – ساختمان طوبی 8 – طبقه 1 واحد 1
کاربردارقام محمدحسین بدخشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) – خ عاطفی غربی پلاک 60 طبقه اول
کاربرد تحقیق منصور یزدانیان اصفهان – پل وحید – ابتدای بلوار وحید مجتمع اداری امین طبقه 3 واحد 20
کاشفان ایمان نیکوکار لیسه رودی تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان نژادکی (خیابان کامکار)، روبروی بانک ملت، پلاک 6، طبقه دوم
کوشا منش حمیدرضا عرفی تهران-محله امانیه – خیابان ولیعصر- خیابان شهید محمدعلی رحیمی- پلاک 54- طبقه سوم- واحد 12-کدپستی: 1967915145
مختار و همکاران رضا یارمحمدی تهران- خیابان ولیعصر-  خیابان زرتشت غربی- پلاک 14- طبقه 5
مفید راهبر هوشنگ نادریان تهران – میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه 13، پلاک9
نواندیشان سورن آبنوس تهران خ میرزای شیرازی ، نبش کامکار ، ساختمان 83 ، طبقه 4 ، واحد 16
وانیا نیک تدبیر احمد خالقی بایگی تهران – بلوار نلسون ماندلا (جردن) – پایین تر از مدرس – خیابان گلدان – پلاک 8 واحد 3 کد پستی: 1966883474
هادی حساب تهران علی کیهانی تهران خیابان مطهری، خیابان ترکمنستان، کوچه سرو، پلاک 2، طبقه 6، واحد 15
هدف نوین نگر مرجان سیفی واحد 1: تهران- خیابان شریعتی- خیابان وحید دستگردی- بعد از شمس تبریزی- پلاک 148- طبقه سوم- واحد2
هژیران بهروز عمو هاشم تهران – بلوار نلسون ماندلا (افریقای سابق) خیابان ارمغان شرقی – پلاک 13 – ساختمان اداری ارمغان – طبقه 4 آپارتمان A
هشیار بهمند حمید یزدان پرستی تهران خ قائم مقام فراهانی ، جنب میدان شعاع ، پلاک 114 – طبقه 4 -واحد20
همیار حساب مسعود مبارک تهران- خ کاگر شمالی، خ نصرت شرقی ، پلاک 54، طبقه دوم ، واحد 4
هوشیار ممیز امیرحسین نریمانی خمسه تهران، انتهای گاندی شمالی پلاک 8 طبقه 5 واحد 19

نکته: بنا بر قانون مصوب شورای بورس، شرکت های بورس می‌بایست حسابرس خود را از بین شرکت های معتمد سازمان بورس انتخاب نمایند.

رتبه بندی موسسات حسابرسی سال 99

با پرس و جو از فعالین حسابرسی می توان به تهیه لیست رده بندی موسسات حسابرسی، شامل بهترین شرکت های حسابرسی دست پیدا کرد.

هر ساله آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای حسابرسی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار می گردد. در نتایج این آزمون، می توان اسامی کارکنان موسسات حسابرسی را بر حسب رتبه ای که به دست آورده‌اند، همراه با نام موسسه ای که در آن مشغول به فعالیت هستند مشاهده نمود. این لیست در اواخر سال 99 منتشر می گردد.

رتبه بندی بهترین شرکت های حسابرسی

جامعه حسابداران رسمی ایران آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای حسابرسی را برگزار می کند.

بهترین شرکت های بزرگ حسابرسی دنیا

شرکت های حسابرسی در دنیا دارای توان و شهرت خاصی می باشند. تعداد بالایی از این شرکت ها مشغول به فعالیت بین المللی بوده و به کشورهای مختلفی خدمات رسانی می کنند. از این میان می توان به غول های بزرگ حسابرسی با نام های پی دبلیو سی، دیلویت، ارنست اند یانگ، کی پی ام جی اشاره کرد. شرکت های مذکور، با نام “چهار بزرگ” در دنیا شهرت یافته اند که درآمد هنگفت خود را مدیون فعالیت فرا ملی‌شان هستند.

 

بهترین شرکت های حسابرسی بزرگ در دنیا

بهترین شرکت های حسابرسی بزرگ در دنیا

در ادامه لیستی از 15 تا از بهترین شرکت های حسابرسی دنیا، آورده می‌شود تا با اسامی هر یک آشنا گردید. در صدر این لیست، اسم چهار شرکت بزرگ حسابرسی دنیا نیز به چشم می‌خورد.

شماره

نام شرکت

نام رسمی

1 پی دبلیو سی PwC
2 دیلویت Deloitte
3 ارنست اند یانگ EY
4 کی پی ام جی KPMG
5 بی دی او BDO
6 آر اس ام RSM
7 گرنت تورنتون Grant Thornton
8 بیکر تیلی Baker Tilly
9 کرو هورواث Crowe Horwath
10 نکسیا Nexia
11 مور استفانز Moore Stephense
12 کرستون Kreston
13 اچ ال بی HLB
14 مازارز Mazars
15 پی کا اف PKF

بهترین موسسات حسابرسی ایران

با معرفی تعدادی از معتبرترین موسسات حسابرسی از دیدگاه مختلف، به این موضوع می‌رسیم که بهترین موسسه حسابرسی ایران کدام است. همه این موسسات دارای اعتبار بوده و اما کدام یک برای شرکت های بزرگ مناسب‌تر است.

اگر به مباحث حسابداری علاقه‌مند هستید و می خواهید این مباحث را در یک دوره حسابداری رایگان آموزش ببینید، استفاده از کلاس حسابداری فرداد بهترین گزینه است.

بهترین شرکت های حرفه ای حسابرسی

انجمن حسابداران خبره ایران، در تقسیم بندی خود اقدام به معرفی تعدادی از شرکت های حرفه ای معتمد خود نموده است. یکی از معیارهای این انجمن برای انتخاب بهترین شرکت های رسمی حسابرسی، اعضای آن موسسات می‌باشد. به‌طوری‌که این اعضا دارای همکاری با انجمن حسابداران خبره بوده و حسن شهرت داشته باشند. در زیر لیست 15 شرکت برتر حسابرسی به ترتیب حروف الفبا آورده شده است.

 

ردیف مؤسسه عنوان کامل
1 آبتین روش آریا مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا
2 آرشین حساب مؤسسه حسابرسی آرشین حساب
3 آتیه نگر موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر
4 آرمان آروین پارس مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
5 آرمان اندیش آگاه مؤسسه حسابرسی  آرمان اندیش آگاه
6 آریا روش مؤسسه حسابرسی آریا روش
7 آزمودگان مؤسسه حسابرسی آزمودگان
8 آزمون داده های پارس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون داده های پارس
9 آزمون سامانه مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه
10 آئین بهروش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین بهروش
11 ارقام نگر آریا مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
12 اصول پایه فراگیر مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر
13 ارکان سیستم مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم
14 اطمینان بخش و همکاران مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران
15 بهراد مشار مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار

موسسات حسابرسی بین المللی در ایران

موسسات حسابرسی ایرانی دارای قدرت و توان بالایی هستند. تعدادی از این موسسات عضو مجامع بین المللی حسابرسی هستند و توانسته‌اند رتبه مناسبی را به خود اختصاص دهند. موسسات حسابرسی بین المللی در ایران محدود به این موسسات می‌باشد. با توجه به استاندارد های جامع حسابرسی در دنیا، امید است که این موسسات بتوانند در سایر کشور ها نیز فعالیت هایی داشته باشند.

حضور دیگر موسسات حسابرسی بین المللی در ایران که شامل موسسات خارجی و چند ملیتی می‌باشد موفق به فعالیت نگردیده‌اند.

یکی از حسابرسی های مهم در همه شرکت ها حسابرسی تامین اجتماعی بوده و اکثر شرکت ها دغدغه آن را دارند، اگر قصد آشنایی با نکات این حسابرسی ها را دارید، حتما در وبینار حسابرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها شرکت کنید.

بهترین شرکت های حسابرسی در تهران

برای سادگی دسترسی به شرکت های حسابرسی در تهران تعدادی از این شرکت ها همراه با نشانی هریک در جدول زیر نمایش داده می شود. این شرکت ها از بین شرکت های حسابرسی مورد تایید انجمن حسابداران خبره ایران انتخاب گردیده اند.

ردیف موسسه نشانی
1 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رازدار تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان 19- پلاک 18 واحد 14 طبقه7
2 مؤسسه حسابرسی دش و همکاران بزرگراه نیایش- خیابان سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن غربی- خیابان نشاط-کوچه سوم غربی- پلاک24
3 مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان خیابان وزراء، خیابان سیزدهم، پلاک 13، واحد 9
4 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پلاک 152(برج صبا) طبقه هفتم، واحد 71
5 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق  میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ بیهقی، پلاک 12، بلوک ب، واحد شماره 3
6 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان بلوار مرزداران- بلوار آریافرد- نبش گلدیس هفت- پلاک ۲۱- زنگ دوم2
7 مؤسسه حسابرسی شراکت خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، ساختمان 216،پلاک 186، طبقه چهارم
8 مؤسسه حسابرسی شهود امین فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، پلاک 210 (ساختمان ماد)، طبقه 4، واحدهای 14 و 15
9 مؤسسه حسابرسی عامر مشاور تهران فلسطین شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک 463، ساختمان شماره 55، طبقه 4، واحد 18
10 مؤسسه حسابرسی فراز مشاور خیابان شهید مطهری نرسیده به لارستان شماره 444 طبقه سوم
11 مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام خیابان آفریقا(جردن)- خیابان عاطفی غربی- پلاک ۶۰- طبقه اول- زنگ دوم
12 مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت غربی، شماره 14 طبقه ششم
13 مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت مفاهیم حساب جامع خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه چهارم، واحد 406
14 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز خیابان کریمخانزند، خیابان آبان جنوبی، خیابان سپند، پلاک 64، طبقه سوم، واحد6
15 مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پلاک 54 جدید، طبقه دوم، واحد 4
نکته مهم

از ویژگی های بهترین شرکت های حسابرسی، عضویت آنها در جوامع حسابرسی ملی می‌باشد.

می توانید قبل از همکاری با یک موسسه حسابرسی سه معیار ذیل را بررسی نمایید:

 • عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران
 • عضویت اعضا در انجمن حسابداران خبره ایران
 • اعتماد سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

لیست برترین حسابرس های شرکت‌های سهامی عام

برترین موسسه حسابرسی

برترین موسسه حسابرسی

جنب و جوش فعالان عرصه حسابرسی، این سوال را در ذهن آنها ایجاد می کند که حسابرسی شرکت های بزرگ سهامی عام در سطح جهان توسط چه شرکت هایی صورت می گیرد؟

در پاسخ با بررسی لیست برترین حسابرس های شرکت‌های سهامی عام منتشر شده به این نتیجه می رسیم که از بین بیش از 250 حسابرس شرکت های سهامی عام، شرکت ارنست اند یانگ EY با حسابرسی 947 شرکت رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از ان، موسسات  پرایس واترهاوس کوپرز، کی پی ام جی و دیلویت به ترتیب با تعداد حسابرسی ۶۹۶، ۶۶۵ و ۶۴۲ شرکت سهامی عام در رتبه های بعدی قرار دارند.

لیست برترین حسابرس های شرکتهای سهامی عام ایران

شرکت های سهامی عام، به شرکت هایی گفته می شود که اغلب به دلیل وسعت فعالیت آنان، قسمتی از سرمایه توسط فروش سهام به مردم تامین می گردد. این شرکت ها نیز باید پاسخگویی تمام سهامداران خود باشند. از این رو باید از بهترین شرکت های حسابرسی استفاده نمایند. پیشنهاد می گردد برای استفاده از لیست برترین حسابرس های شرکتهای سهامی عام ایران، از حسابرسان شرکت های بورسی استفاده نمایند. این موضوع باعث افزایش دقت در عملکرد می گردد. همچنین در صورتی که شرکت سهامی عام بعداً تصمیم به ورود به بازار بورس ایران را اخذ نمود می‌تواند راهگشا باشد.

 

اگر علاقه مند هستید، پیشنهاد می‌کنیم مشاغل سخت و زیان‌آور را بشناسید.

لیست برترین حسابرس های شرکتهای سهامی عام بورس

لیست برترین حسابرس های شرکتهای سهامی عام بورس توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهاردار ایران منتشر می گردد. شرکت های سهامی عام بورس با مراجعه به این موسسات حسابرسی، می توانند تاییدیه های لازم را دریافت نموده و به سازمان بورس ارائه دهند. بدیهی است اطلاعات مالی غیر محرمانه شرکت، پس از تایید سازمان بورس در معرض دید سرمایه گذاران قرارداده می‌شود.

بهترین شرکت های حسابرسی در بورس

لیست برترین حسابرس های شرکتهای سهامی عام بورس

نکات انتخاب شرکت حسابرسی خوب

در این مقاله، برای انتخاب بهترین شرکت حسابرسی، فهرست های متفاوتی آوردیم تا بتوانید با خیالی آسوده از بین آنها انتخاب نمایید. لازم است برای انتخاب خود نکاتی را مد نظر قرار دهید. این نکات عبارتند از:

 • درستکاری مدیران شرکت حسابرسی در اظهار نظر صورت‌های مالی
 • حسابرسان دارای استقلال کاری باشند.
 • حدود رسیدگی حسابرسان کاملا مشخص باشد.
 • دسترسی به حسابرسان میسر باشد.
 • موسسه حسابرسی، از سابقه کاری خوبی برخوردار باشد.
 • هزینه انجام حسابرسی با توان مالی شرکت متناسب باشد.
 • تمام قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مالیاتی، بورسی و… رعایت گردند.

درباره امور مالیاتی، این مقاله‌ها : قوانین سامانه مودیان و جرایم سازمان مودیان را بخوانید.

نتیجه گیری

تصمیم گیری برای استفاده از بهترین شرکت های حسابرسی بر عهده سازمان‌ها می‌باشد. هیچ گاه نمی توان سازمانی را ملزم به استفاده از یک موسسه حسابرسی نمود. اما در مقاله فوق چندین لیست از بهترین شرکت های حسابرسی آورده شد؛ شرکت ها بر اساس نوع فعالیت خود خواه سهامی عام، بورسی، تولیدی و … باشند می توانند موسسه دلخواه خود را انتخاب نمایند.

 

رتبه بندی موسسات حسابرسی امری است که توسط سازمان‌های معتبر انجام می گیرد. تجربه افراد نیز در انتخاب این موسسات بدون تأثیر نخواهد بود. چنانچه برای انتخاب خود سوالی دارید می توانید از طریق کامنت ها با تیم تحریریه فرداد در ارتباط باشید.

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
نرم افزار حسابداری ابری

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.