تستی

آیا پشت میز خود نشسته اید و با تعداد زیادی رسید و صورتهای بانکی رو به رو شده اید؟ یک شرکت چه بزرگ باشد چه یک تجارت کوچک، یکی از اصلی ترین نیروی کاری که باید آن را به عنوان بازیکن اصلی کسب و کار خود در نظر بگیرید حسابدار است. چرا که برای موفقیت در کسب و کار به خصوص شرکت های کوچک و متوسط، مدیریت امور مالی شرکت مهم است.

اما با توجه به حجم زیاد کارهای حسابداری جمع شده شاید کار ساده ای به نظر نرسد. اگر مانند بسیاری از دارندگان مشاغل کوچک دوست دارید قبل از پایان مهلت تشکیل پرونده مالیاتی همه گزارشات و صورت های مالی خود را آماده کرده باشید یا با تحقیق و تحلیل داده های حسابداری، گزارش و اطلاعات مالی اصولی و به موقع داشته باشید، بهتر است یا اقدام به استخدام حسابدار کنید و یا خودتان به عنوان مدیر کسب و کار دست به کار شوید. در هر حال آشنایی با شرح وظایف حسابدار می تواند به شما در این تصمیم کمک کند.

آنچه در مقاله ” شرح وظایف و مسئولیت های حسابدار در تجارت کوچک ” با آن آشنا خواهید شد:

  • آیا می دانید شرح وظایف یک حسابدار چیست و حسابدار چه کاری انجام می دهد؟
  • لیست روزانه شرح وظایف حسابدار در صنایع تولیدی، خدماتی، پیمانکاری، بازرگانی
  • 12 مورد از شرح وظایف روزانه، هفتگی و ماهانه پرسنل مالی
  • تفاوت شرح وظایف حسابدار شرکت تولیدی و وظایف حسابدار شرکت بازرگانی
  • اگر صاحب یک تجارت کوچک هستید و به یک تیم حسابداری نیاز دارید …

ادامه مطلب …