فرم استخدام در شرکت نرم افزاری فرداد

کاربر گرامی لطفا در پرکرن فرم استخدامی برای استخدام در شرکت نرم افزاری فرداد موارد زیر را مد نظر داشته باشید، توجه به موارد زیر باعث می شود سریعا فرم استخدامی خود را ارسال کنید:

مشخصات فردی

تحصیلات +

1

سوابق کاری +

1

آموزش ها +

1

مهارت ها +

1

اطلاعات تکمیلی