فرم استخدام در شرکت نرم افزاری فرداد

کاربر گرامی لطفا در پرکرن فرم استخدامی برای استخدام در شرکت نرم افزاری فرداد موارد زیر را مد نظر داشته باشید، توجه به موارد زیر باعث می شود سریعا فرم استخدامی خود را ارسال کنید:

  • برای اضافه کردن ردیف به جدول ها از دکمه استفاده کنید
  • برای حذف ردیف های از جدول ها از دکمه استفاده کنید
  • فیلد هایی که از نظر داده ای در فرم مشکل دارند برای شما به رنگ قرمز نمایش داده می شود
  • با بردن موس روی فیلدهای مشکل دار علت برای شما نمایش داده می شود
  • بهتر است با مرورگر گوگل کروم نسبت به تکمیل اطلاعات فرم اقدام فرمائید
مشخصات فردی
نامشماره شناسنامه
نام خانوادگیتاریخ تولد
نام پدرجنسیت
محل صدوروضعیت تاهل
کد ملیدین
وضعیت نظام وظیفه
تحصیلات
#نام مؤسسهنوع مؤسسهشهر محلّ اخذمقطعرشته تحصیلیگرایشتاریخ شروعتاریخ خاتمهمعدّل
1
سوابق کاری
#نام شرکتسمتنوع همکاریعلّت ترکحقوق دریافتیتلفن شرکتتاریخ استخدامتاریخ خاتمه
1
آموزش ها
#نام دورهنام مؤسسه آموزشیمحلّ آموزشدارای گواهی نامهتاریخ شروعتاریخ خاتمه
1
مهارت ها
#عنوان مهارتسطح مهارت
1
اطّلاعات تکمیلی
پست الکترونیکینحوه آشنایی
تلفن همراه
آدرس منزل
زمان شروع به کار
حقوق درخواستی
شغل درخواستی
ارسال درخواست