درآمد و حقوق یک شغل می‌تواند مهم‌ترین انگیزه برای افراد باشد که به سمت کسب و کار سوق پیدا کنند؛ از همین رو مسئله محاسبه حقوق و دستمزد، فرمول‌های محاسبه و به طور کلی آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد چه برای کارکنان، چه برای حسابداران و حتی برای کارفرمایان، امری بسیار مهم و ضروری است.
از همین رو تصمیم گرفتیم در این مقاله، آموزش کاملی از صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد همراه با مثال محاسبه حقوق و دستمزد و همچنین نحوه ثبت سند حقوق و دستمزد را برایتان شرح دهیم، تا اگر به این کار نیاز پیدا کردید، با کمک آن نیاز خود را رفع نمایید. با ما همراه باشید.

خواندن مقاله سند حقوق و دستمزد را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

مدیران و کارفرمایان
حسابداران حقوق و دستمزد
علاقمندان به محاسبه حقوق و دستمزد خود

ثبت های حسابداری سند حقوق و دستمزد

ثبت سند حقوق و دستمزد یکی از فعالیت‌های بسیار مهم در ثبت اسناد حسابداری است.

ثبت سند حقوق و دستمزد در حسابداری در 2 سند مختلف انجام می‌شود.

 1. ثبت سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد
 2. پرداخت حقوق و دستمزد و سایر بدهی‌ها
ثبت سند حقوق و دستمزد

ثبت سند حقوق و دستمزد

ثبت سند شناسایی حقوق و دستمزد

هر کارفرما در موسسه خود در انتهای هر ماه باید هزینه حقوق و دستمزد را در موسسه خود شناسایی کند. حتی اگر به دلیل مشکلات مالی موسسه پرداخت حقوق و دستمزد با تاخیر انجام شود به هرحال بایستی این سند در انتهای هر ماه شناسایی و ثبت شود.

ثبت سند حقوق و دستمزد و شناسایی هزینه حقوق و دستمزد به صورت کلی به شکل زیر است:

عنوانبدهکاربستانکار
هزینه حقوق پایه***
هزینه حق مسکن***
20% بیمه سهم کارفرما***
3% بیمه بیکاری***
حقوق و دستمزد پرداختنی/پرسنل شماره 1***
حقوق و دستمزد پرداختنی/پرسنل شماره 2***
مالیات بر حقوق کارکنان پرداختنی***
30% حق بیمه تامین اجتماعی پرداختنی***

ثبت بدهکار سند حقوق و دستمرد

قسمت بدهکار در ثبت سند حقوق و دستمزد شامل موارد زیر است:

 • هزینه حقوق کار انجام شده یا حقوق پایه
 • هزینه ماموریت
 • بن کارگری
 • اضافه کار
 • هزینه حق مسکن
 • 20% بیمه سهم کارفرما و 3% بیمه بیکاری یا ۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما

ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد

قسمت بستانکار در ثبت سند حقوق و دستمزد شامل موارد زیر است:

یکی از موارد در ثبت سند حقوق و دستمزد برای بستانکار مطالبات کارکنان است که  از جمله این موارد می‌توان به  مساعده‌های دریافتی و علی الحساب‌ها و غیره اشاره کرد، همان مبلغ در حساب‌های دریافتنی قسمت حقوق و دستمزد به صورت بستانکار ثبت سند می‌شود.

از دیگر موارد قسمت بستانکاران می‌توان به سایر بستانکاران اشاره کرد؛ از جمله بستانکاران تجاری و غیر تجاری عبارتند از:

اداره دارایی: که به میزان مبلغ کسورات حقوق پرداخت می‌شود.

اداره تامین اجتماعی: که  به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری پرداخت می‌شود. اگر میخواهید بدانید که چطور باید برای دریافت بیمه بیکاری خود اقدام کنید و با قوانین آن آشنا نیستید، حتما مقاله مراحل تشکیل پرونده بیمه بیکاری را مطالعه کنید.

در این موارد ذکر شده باید معافیت بیمه‌ای محاسبه شود.

به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد که  یک سهامدار شرکت از بیمه بیکاری معافیت دارد و ۲۰% سهم کارفرما در معین حساب‌ها با سر فصل اداره دارایی و اداره تامین اجتماعی در زیر مجموعه حساب کل بستانکاران غیر تجاری – دولتی ثبت می‌گردد.

پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت سایر بدهی ها

در ابتدا سند حقوق و دستمزد شناسایی شده و سپس باید سند ثبت شود. زمانی که حقوق و دستمزد پرسنل موسسه یا بخشی از آن‌ها پرداخت شد، حسابدار باید سند پرداختی را ثبت کند.

شرحبدهکاربستانکار
حقوق و دستمزد پرداختنی/نام پرسنل****
موجودی نقد و بانک/حساب بانکی جاری نزد بانک****

ثبت حسابداری حقوق و دستمزد  همراه با بیمه

حسابدار موسسه باید طبق قوانین بیمه تامین اجتماعی که در ابتدای هر سال منتشر می‌شود حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان را به اداره تامین اجتماعی پرداخت کند. این حق بیمه دارای دو قسمت است:

 1. حق بیمه سهم کارفرماکه 23%  از درآمدِ دارای مشمولیت بیمه است و توسط کارفرما باید پرداخت شود.
 2. حق بیمه سهم کارگر که 7% از درآمدِ دارای مشمولیت بیمه است و کارفرما از حقوق پرسنل کسر می‌کند.

 ثبت کسورات حقوق ودستمزد

در حقوق و دستمزد از کل مبلغ دریافتی مبلغی را تحت عنوان کسورات حقوق و دستمزد، کسر می‌کنند. به عنوان مثال چند مورد از کسورات حقوق و دستمزد به شرح زیر است:

 • مالیات پرداختنی
 • بیمه عمر کارکنان
 • بیمه حقوق
 • حق بازنشستگی کارکنان
 • وام صندوق‌های دریافتی کارکنان از موسسه
ثبت کسورات سند حقوق ودستمزد

کم نمودن مبلغی تحت عنوان کسورات سند حقوق ودستمزد از کل مبلغ دریافتی حقوق و دستمزد

 سایر مزایای حقوق و دستمزد

در موسسات و شرکت‌ها در کنار حقوق و دستمزد ثابت معمولاً مزایاي دیگر کاری به کارکنان پرداخت می‌شود که عبارتند از:

 • فوق العاده‌های مختلف کاری
 • بن‌های مختلف خوراک و پوشاک در مناسب‌های مختلف
 • فوق العاده محیط کاری برای شغل هایی که در محل‌های نامناسب اب و هوایی یا جغرافیایی هستند.
 • حق اولاد و جوایز مربوط به فرزندان
 • فوق العاده جذب
 • حق مسکن
 • بیمه عمر پرداختی به کارکنان
 • صندوق‌های مختلف پس انداز در موسسه
 • بیمه و مزایای مربوط به جانبازی و ایثارگری
 • پاداش قسمتی از سود شرکت
 • و غیره

آموزشگاه حسابداری فرداد

ثبت حسابداری حقوق و دستمزد همراه با مالیات

صاحبان موسسات باید هر ماه از حقوق کارکنان مالیات متعلقه را طبق جدول مالیاتی که هر سال منتشر می‌شود، محاسبه و کسر کنند. همچنین حداکثر تا مدت 30 روز، آن مبلغ را به حساب بانکی مخصوص واریز و یک فهرست از نام و نشانی کسانی که حقوق گرفته‌اند و میزان حقوق هر یک از آن‌ها به حوزه مالیاتی محل تحویل دهند.

توجه داشته باشید که اگر در مدت مشخص شده مالیات حقوق و دستمزد برای حوزه مالیاتی ارسال و پرداخت نشود موسسه جریمه خواهد شد. بنابراین برای اطلاع از زمان تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق و قوانین مرتبط، مقاله ارسال لیست حقوق را مطالعه کنید.

ثبت حسابداری مساعده یا علی الحساب

کارکنان در مواقع ضروری و با توجه به نیاز خود می‌توانند، طبق مقررات هر شرکت که در رابطه با حق علی الحساب یا مساعده از قبل با کارکنان توافق شده است، درخواست مساعده کنند. در صورتی که بخش مالی شرکت تایید کند، به آنها پرداخت می‌شود. بر اساس ماده ۴۵ قانون کار درصورتی کارفرما می‌تواند از حقوق پرسنل مبلغی را کم کند که به آن‌ها مساعده پرداخت کرده باشد.

ثبت-حسابداری-مساعده-یا-علی-الحساب

درخواست مساعده یا علی الحساب طبق مقررات هر شرکت و ثبت در سند حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه اضافه کاری در حقوق و دستمزد

در هر شرکت کارفرما و کارگر در خصوص اضافه کاری توافقی را تعیین می‌کنند، که هر کارگر طبق قوانین می‌تواند مقدار مشخصی را به عنوان اضافه کاری خدمت کند و بیشتر از مقدار تعیین شده مجاز نیست و کارگر در پایان ماه می‌تواند علاوه بر حقوق ثابت خود حق اضافه کاری خود را هم مطالبه کند.

۴۰درصد از دستمزد یک ساعت کار + دستمزد هر ساعت کار = محاسبه هر یک ساعت اضافه کار

تعداد ساعات کار * میزان دستمزد ساعتی کار = دستمزد هر ساعت کار

طبق قانون کار اضافه کاری در شرکت‌ها روز جمعه به دلیل اینکه جمعه‌ها روز خانواده است نسبت به روزهای تعطیل سال بیشتر است.

طبق قانون کار شب کاری در شرکت‌ها مشمول اضافه کاری و از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح محاسبه می‌شود است.

به صورت زیر است:

35 درصد اضافه دستمزد به ازای هر ساعت کار در شب + دستمزد ساعت کار عادی = فرمول محاسبه شب کاری

اگر می‌خواهید بصورت کامل و تخصصی نحوه محاسبه اضافه کاری در سند حقوق و دستمزد را یاد بگیرید، مقاله محاسبه اضافه کاری را دنبال کنید.

نحوه محاسبه  ماموریت در حقوق و دستمزد

در شرکت‌های مختلف به دلیل انجام کار در خارج از محل اداره و شرکت به کارکنان حق ماموریت در شهر و محل دیگر تعلق می‌گیرد. در شرکت‌های دولتی این حق ماموریت بر اساس توافق شرکت با کارکنان و طبق قانون دستگاه‌های دولتی است.

30/(تعداد روزهای ماموریت × حقوق ثابت یا پایه مزد ماهانه) = محاسبه  حق ماموریت در شرکت‌های خصوصی

اگر می خواهید حسابداری دولتی را همراه با ریزنکاتی که در این رشته وجود دارد یاد بگیرید، حتما مقاله حسابداری دولتی را مطالعه کنید.

نحوه محاسبه حق اولاد در حقوق و دستمزد

در قانون کار کارگر دارای یک حق دریافتی به نام حق اولاد است، در صورتی که فرد دارای 2 سال سابقه بیمه باشد، می‌تواند از شرکت حق اولاد دریافت کند. باید به این نکته توجه کرد که حداکثر به 2 فرزند هر کارگر حق اولاد تعلق می‌گیرد و در صورتی که فرزندان بیشتر از 18 سال سن داشته باشند حق اولاد آن‌ها منقضی می‌شود مگر در مواردی که فرزندان در حال تحصیل باشند یا دارای معلولیت و از کار افتادگی باشند.

فرمول محاسبه حق اولاد در بخش خصوصی به صورت زیر است:

1 × حداقل دستمزد روزانه × 3 = حق اولاد براي يك فرزند

2 × حداقل دستمزد روزانه × 3 = حق اولاد براي دو فرزند

فرمول محاسبه سند حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در سند حقوق و دستمزد

به عنوان نمونه سند حسابداری حقوق و دستمزد سال 1400 به شرح زیر است:

 1. حداقل دستمزد روزانه: 885.165
 2. حداقل دستمزد ماهانه: 26.554.925
 3. حق مسکن : 4.500.000
 4. بن کارگری: 6.000.000
 5. پایه سنوات: 1.400.000
 6. حق اولاد: 2.655.493
 7. حداقل حقوق کارگران بدون فرزند(با حداقل یکسال سابقه,بدون کسر بیمه): 710.925
 8. حداقل حقوق با یک فرزند (بدون کسر بیمه): 93.710.418
 9. حداقل حقوق با دو فرزند (بدون کسر بیمه): 42.365.910

باید به این نکته توجه داشت که حق مسکن برای اجرایی شدن نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که پس از تصویب و ابلاغ اجرایی خواهد شد؛ بنابراین حق مسکن در حال حاضر همان مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ می‌باشد.

میزان عیدی سال ۱۴۰۰

میزان حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۰ مبلغ  ۲۶,۵۵۴,۹۲۵ ریال می‌باشد.

از طرفی  عیدی کارگران حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر حقوق ماهانه خود خواهد بود یعنی:

حداقل عیدی در سال ۱۴۰۰ برابر است با: ۵۳,۱۰۹,۹۰۰ که نسبت به سال 1399، 39 درصد رشد کرده است.

حداکثر عیدی در سال ۱۴۰۰ برابر است با ۷۹,۶۶۴,۸۵۰ که نسبت به سال 1399، 39 درصد رشد کرده است.

(سابقه کار به سال) × (دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه) = فرمول محاسبه حق عیدی و پاداش

با مطالعه مقاله نحوه محاسبه عیدی به صورت گام به گام محاسبه عیدی را یاد خواهید گرفت.

میزان پایه سنوات سال ۱۴۰۰

کارگرانی که چه قرارداد کاری آن ها دائمی یا موقت باشد اگر دارای یکسال سابقه کار باشند و یا اگر در همان شرکت از اخرین پایه یا سنوات آن ها یکسال گذشته باشد دارای حقوق پایه یا سنوات هستند.

فرمول محاسبه حق سنوات ماهانه به صورت زیر است:

۲.۵ × سابقه کار به ماه × مزد روزانه کارگر

میزان پایه سنوات سال ۱۴۰۰ به ۱,۴۰۰,۰۰۰ (ماهانه) ریال می‌باشد که نسبت به سال 1399 که مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود 40 درصد افزایش پیدا کرده است.

میزان معافیت مالی حقوق در سال ۱۴۰۰

بخشی از حقوق و دستمزد هر کارگر طبق قانون کار از پرداخت مالیات معاف است. سقف بخشودگی مالیاتی حقوق در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود یعنی حقوق و دستمزد کارکنان تا مبلغ 3 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بود این بخشودگی مالیاتی در سال ۱۴۰۰ به ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد که نسبت به سال 1399،  ۳۳% افزایش پیدا کرده است.

حق سنوات چیست؟ اگر دوست دارید درباره حق سنوات اطلاعات بیشتری داشته باشید، سایت فرداد این امکان را برای شما فراهم آورده است. شما می‌توانید با خواندن مقاله حق سنوات به اطلاعات خود در این باره بیفزایید.

کسورات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰

ردیفعنوانشش ماه دومشش ماه اول
۱تعداد روزهای ماه۳۰۳۱
۲دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰۸۸۵.۱۶۵۸۸۵.۱۶۵
۳جمع دستمزد مبنای ماهانه۲۶.۵۵۴.۹۲۵۲۷.۴۴۰.۰۸۹
۴مزایای ماهانه۱۰.۵۰۰.۰۰۰۱۰.۵۰۰.۰۰۰
۵جمع دستمزد و مزایای مشمول بیمه۳۷.۰۵۴.۹۲۵۳۷.۹۴۰.۰۸۹
۶سهم کارفرما 23%۸.۵۲۲.۶۳۲۸.۷۲۶.۲۲۰
۷سهم کارگر 7%۲.۵۹۳.۸۴۵۲.۶۵۵.۸۰۶
 مجموع حق بیمه۱۱.۱۱۶.۴۷۷۱۱.۳۸۲.۰۲۶

مثال کاربردی محاسبه حقوق کار ۱۴۰۰:

می‌خواهیم طبق قوانین کار سال ۱۴۰۰ میزان حقوق دریافتی یک فرد را حساب کنیم.

 • تعداد فرزند: ۱
 • ماه: ۳۰ روز
 • اضافه کاری : ۲ ساعت
 • سابقه کاری پرسنل: ۲ سال
ردیفآیتم‌های حقوقمبلغ (ریال)نحوه محاسبه
۱حقوق پایه۲۶.۵۵۴.۹۲۵مزد روزانه * ۳۰
۲اضافه کاری (۲ ساعت)۳۳۸.۱۲8مزد ساعتی * ۱.۴ * تعداد ساعات اضافه کاری
۳حق مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰
۴بن کارگری۶.۰۰۰.۰۰۰
۵حق اولاد (یک فرزند)۲.۶۵۵.۴۹۳به ازای هر فرزند مشمول
۶حقوق مشمول بیمه۱۱.۱۱۶.۴۷۷۳۰٪*(حقوق پایه+ مزایای ماهانه)
۷حق بیمه سهم کارگر۲.۵۹۳.۸۴۵۷٪*(حقوق پایه+ مزایای ماهانه)
۸حق بیمه سهم کارفرما۸.۵۲۲.۶۳۲۲۳٪*(حقوق پایه+ مزایای ماهانه)
۹حقوق مشمول مالیات۳۵.۵۴۸.۵۴۳مجموع (حقوق پایه+ بن کارگری+ حق اولاد و…)
۱۰معافیت مالیاتی۴۰.۰۰۰.۰۰۰حقوق مشمول مالیات زیر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱خالص دریافتی۳۷.۴۵۴.۶۹۸حقوق و مزایا (با کسر حق بیمه سهم کارگر+ مالیات)

و همچنین نمونه‌ای از لیست حقوق ودستمزد پرسنل رامی توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

لیست حقوق دستمزد پرسنل

لیست حقوق دستمزد پرسنل در شرکت آرین

حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتی

حقوق و دستمزد در بخش‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این قسمت برای شما حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتی که از مهم‌ترین‌ها است مثال زده ایم، همچنین انواع حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتی را شرح داده‌ایم.

انواع حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتی

سند حسابداری حقوق و دستمزد، در حسابداری صنعتی دارای دو قسمت است:

 1. دستمزد مستقیم :  دستمزد مستقیم آن دسته از حقوق و دستمزد پرداختی شرکت است که به کارکنان تعلق می‌گیرد و به عنوان قیمت کالای در جریان تولید است.
 2. دستمزد غیر مستقیم : دستمزد غیر مستقیم آن دسته از حقوق و دستمزد پرداختی شرکت است که به کارکنانی که در خط تولید غیر مستقیم دخالت دارند تعلق میگیرد و به عنوان سربار ساخت کالا به شمار می‌رود. مثل نگهبان کارخانه، کارکنان آشپزخانه کارخانه و غیره؛ همچنین باید به این نکته توجه داشت که 23 درصد حق بیمه سهم کارفرما هم جزئی از سربار ساخت است.

آموزش ثبت سند حقوق و دستمزد

پس از کسب اطلاعات کافی در مورد فرمول‌های نحوه محاسبه حقوق و دستمزد، در این بخش به سراغ آموزش چگونگی ثبت حقوق و دستمزد داخل دفتر روزنامه و برنامه حسابداری می‌رویم.

ثبت سند حقوق و دستمزد در دفتر حسابداری

در انتهای هر ماه، صاحبان شرکت باید هزینه حقوق و دستمزد خود را محاسبه نمایند. یکی از روش‌های ثبت کردن حقوق و دستمزد در دفاتر حسابداری است.

نمونه ثبت سند حسابداری در دفتر روزنامه به صورت جدول زیر است:

شرح بدهکاربستانکار
هزینه حقوق پایه_
هزینه حق مسکن_
20 درصد بیمه سهم کارفرما_
3 درصد بیمه بیکاری_
حقوق و دستمزد پرداختی_
مالیات بر حقوق کارکنان پرداختی_
30 درصد حق بیمه تامین اجتماعی پرداختی_

ثبت سند حقوق و دستمزد در برنامه حسابداری

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد یکی از مهم‌ترین کارهای حسابداری است. صاحبان موسسات در انتهای هرماه می‌توانند علاوه بر ثبت کردن اسناد در دفاتر حسابداری آن‌ها را در نرم افزار حسابداری نیز ثبت کنند. ثبت حقوق و دستمزد داخل نرم افزار حسابداری باعث سریع‌تر و آسان‌تر کارهای حسابداری شرکت‌ها می‌شود.

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در سال 1400

بسیاری از کارمندان علاقمند هستند، خودشان محاسبه حقوق و دستمزدشان را آموزش ببینند و این کار را خودشان انجام دهند. در این بخش نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در سال 1400 را برای علاقمندان شرح داده ایم.

بخشنامه حقوق و دستمزد در سال 1400

بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

برای مشاهده و دانلود فایل بخشنامه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ به انتهای مقاله مراجعه نمایید.

جدول حقوق و دستمزد گروه های شغلی مختلف

جدول مزد طرح طبقه‌بندی مشاغل ۲۰ گروه شغلی ۱۴۰۰ از گروه شغلی ۱ تا ۲۰ شامل مزد شغل و مزد پایه (سنوات) مصوب بخشنامه مزد ۱۴۰۰ قانون کار است.

قانون کار اجرا کردن طبقه‌بندی مشاغل 1400 را در بعضی از شرکت‌ها اجباری کرده است که دارای 2 حالت زیر هستند:

 1. شرکت هایی با بیشتر از 50 نفر: در این شرکت ها افرادی که از سمت وزارت کار دارای مجوز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند این طرح را تدوین میکنند و به وزارت کار ارسال میکنند و پس از تایید وزارت کار در شرکت ها اجرا می شود. تاریخ اجرای طرح نیز از تاریخ شمول طرح در شرکت است.
 2. شرکت هایی که بدون مهم بودن تعداد مجبور به اجرای طرح هستند. شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی و پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی بدون توجه به تعداد کارگران مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل وزارت کار هستند.

طبق مقررات مربوط به اجرای طرح مشاغل در شرکت‌های خدماتی این شرکت‌ها موظف هستند که مشاغل موجود در شرکت‌های خود را با این طرح مشاغل تطبیق دهند و حداقل مزد کارکنان را طبق گروه‌های شغلی به آن‌ها پرداخت کنند.

نحوه محاسبه سند حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه سند حقوق و دستمزد

در ادامه جداول مربوط به طبقه بندی مشاغل شرکت‌های خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرح قرارداد با دستگاه های اجرایی ارائه می‌شود.

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۱۲۰.۷۵۹۱۲۰.۷۵۹
حقوق پایه (روزانه)۸۸۵.۱۶۵۸۸۵.۱۶۵
حقوق پایه (ماهانه)۲۶.۵۵۴.۹۲۵۲۷.۴۴۰.۰۸۹
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۶.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۲.۶۵۵.۴۹۳۲.۶۵۵.۴۹۳
حق بیمه سهم کارگر۲.۵۹۳.۸۴۵۲.۶۵۵.۸۰۶
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۳۴.۴۶۱.۰۸۰۳۵.۲۸۴.۲۸۳
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۳۷.۱۱۶.۵۷۳۳۷.۹۳۹.۷۷۵
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۳۹.۷۷۳.۰۶۵۴۰.۵۹۵.۲۶۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۱۶۹.۰۶۳۱۶۹.۰۶۳
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۲.۶۵۵.۴۹۳۲.۷۴۴.۰۰۹
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۳.۹۸۳.۲۳۹۴.۱۱۶.۰۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۵.۹۷۴.۸۵۸۶.۱۷۴.۰۲۰

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۱۲۰.۷۵۹۱۲۰.۷۵۹
حقوق پایه (روزانه)۸۸۵.۱۶۵۸۸۵.۱۶۵
حقوق پایه (ماهانه)۲۶.۵۵۴.۹۲۵۲۷.۴۴۰.۰۸۹
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۶.۰۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۱.۴۰۰.۰۰۰۱.۴۴۶.۶۶۶
حق اولاد برای هر فرزند۲.۶۵۵.۴۹۳۲.۶۵۵.۴۹۳
حق بیمه سهم کارگر۲.۶۹۱.۸۴۵۲.۷۵۷.۰۷۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۳۵.۷۶۳.۰۸۰۳۶.۶۲۹.۶۸۲
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۳۸.۴۱۸.۵۷۳۳۹.۲۸۵.۱۷۵
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۴۱.۰۷۴.۰۶۵۴۱.۹۴۰.۶۶۷
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۱۷۷.۹۷۶۱۷۷.۹۷۶
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۲.۷۹۵.۴۹۳۲.۸۸۸.۶۷۶
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۴.۱۹۳.۲۳۹۴.۳۳۳.۰۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۶.۲۸۹.۸۵۸۶.۴۹۹.۵۲۰

جداول مزد ۱۴۰۰ گروه های ۲۰ گانه طرح طبقه بندی مشاغل

گروه شغلیپایه سنواتمزد شغلمزد یک ساعت کار عادی
۱۴۶.۶۶۷۸۸۵.۱۶۵۱۲۰.۷۵۹
۲۴۶.۸۶۷۸۸۷.۵۱۲۱۲۱.۰۷۹
۳۴۷.۰۶۷۸۸۹.۸۵۹۱۲۱.۴۰۰
۴۴۷.۲۶۷۸۹۲.۲۰۹۱۲۱.۷۲۰
۵۴۷.۴۶۷۸۹۴.۵۶۸۱۲۲.۰۴۲
۶۴۷.۶۶۷۸۹۷.۶۹۵۱۲۲.۴۶۹
۷۴۷.۸۶۷۹۰۰.۸۲۷۱۲۲.۸۹۶
۸۴۸.۰۶۷۹۰۳.۹۶۶۱۲۳.۳۲۴
۹۴۸.۲۶۷۹۰۷.۸۸۲۱۲۳.۸۵۸
۱۰۴۸.۴۶۷۹۱۱.۸۰۱۱۲۴.۳۹۳
۱۱۴۸.۶۶۷۹۱۶.۴۹۸۱۲۵.۰۳۴
۱۲۴۹.۰۶۷۹۲۱.۲۰۲۱۲۵.۶۷۶
۱۳۴۹.۴۶۷۹۲۵.۸۹۹۱۲۶.۳۱۶
۱۴۴۹.۸۶۷۹۳۲.۱۶۷۱۲۷.۱۷۱
۱۵۵۰.۲۶۷۹۳۸.۴۳۳۱۲۸.۰۲۶
۱۶۵۰.۶۶۷۹۴۴.۷۱۶۱۲۸.۸۸۳
۱۷۵۱.۰۶۷۹۵۲.۵۳۸۱۲۹.۹۵۱
۱۸۵۱.۴۶۷۹۶۰.۴۹۱۱۳۱.۰۳۶
۱۹۵۱.۸۶۷۹۶۹.۶۴۷۱۳۲.۲۸۵
۲۰۵۲.۲۶۷۹۷۹.۱۷۷۱۳۳.۵۸۵

نکات مهم درخصوص سند حقوق و دستمزد

تا این قسمت از مقاله به مباحث مهم و ضروری درباره سند حقوق و دستمزد پرداختیم. یکسری نکات مهم هم در خصوص سند حقوق و دستمزد وجود دارند که در ادامه شرح می‌دهیم. با ما همراه باشید.

اثر جرائم و خسارات در سند حقوق و دستمزد

در شرکت‌ها اگر در اثر عملکرد کارکنان خسارتی بر شرکت وارد شود، در محاسبات حقوق و دستمزد مبلغی از دستمزد تحت عنوان کسورات جرائم و خسارات کسر می‌شود. باید توجه داشت که این کسورات هزینه شرکت نیست و توسط کارفرما پرداخت نمی‌شود.

معادله کلی سند حقوق و دستمزد

پس از بیان همه مواردی که در لیست حقوق و دستمزد ارائه می‌شود می‌توان معادله کلی سند حقوق و دستمزد را به صورت زیر بیان کرد:

جمع هزینه حقوق برابر است با: حقوق قابل پرداخت +مالیات + انواع حق بیمه + مساعده و علی الحساب

معادله کلی سند حقوق و دستمزد

معادله کلی سند حقوق و دستمزد

نکات مهم در مورد ثبت سند حقوق و دستمزد

 1. حسابداران یا صاحبان مشاغل برای ثبت سندهای حقوق و دستمزد حتماً باید با آخرین بخشنامه‌های قانون کار آشنا باشند.
 2. کارفرمایان یا حسابداران می‌توانند کارکنان را با صدور دقیق فیش حقوقی با ذکر تمام جزئیات آن از روند محاسبه حقوق و دستمزد آشنا کنند.
 3. کارفرمایان می‌توانند برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از بانک عامل مربوط به حساب‌های شرکت استفاده کنند.
 4. سند حقوق و دستمزد در انتهای هرماه باید در یک سند مجزا ثبت شود و پیوست‌های مربوط به سند شامل لیست الکترونیکی بیمه، خلاصه عملیات محاسباتی حقوق و دستمزد است که همراه با سند ثبت و نگهداری می‌شوند.
 5. الزامی بر اینکه روز پرداخت حقوق و دستمزد با تاریخ محاسبه آن یکی باشد، نیست.
 6. اگر کارفرمایان به کارکنان پرداختی تحت عنوان مساعده داشته باشند باید آن را در حساب سایر حساب های دریافتنی- مساعده کارکنان ثبت کنند.
 7. حساب حقوق کارکنان باید به تفضیل در حساب سایر حساب‌های پرداختنی مطالبات حقوق کارکنان، نام هر فرد به ثبت برسد.
 8. 30 درصد بیمه پرداختی باید در حساب سایر حساب‌های پرداختنی – اداره تامین اجتماعی در طرف بستانکار ثبت شود.
 9. کارفرمایان باید توجه کنند که هزینه حقوق مندرج در اظهارنامه و دفاترحسابداری با جمع لیست‌های ارسالی شرکت طی سال توسط واحدهای مالیاتی مطابقت داده می‌شود و اگر تفاوتی داشته باشد مشمول مالیات و جرائم خواهد شد.
 10. در لیست حقوق و دستمزد محاسبه مالیات بسیار مهم است و باید طبق معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد همان سال مالی محاسبه گردد.
 11. حسابداران در شرکت‌ها می‌توانند برای تهیه لیست حقوق و دستمزد از نرم افزارهای حسابداری مربوط به شرکت و یا از اکسل آماده حقوق و دستمزد استفاده کنند.
دانلود فایل ها
اطلاعات فایل: فایل بدون نیاز به پسورد می‌باشد.

نتیجه گیری

این مقاله به شما کمک می‌کند، هر جایی مشغول بکار هستید بتوانید حقوق و دستمزد خودتان را محاسبه نمایید. همچنین تمامی آنچه می‌تواند در حوزه سند حقوق و دستمزد و ثبت آن برای شما مفید باشد را ذکر کردیم. در این مقاله نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در مشاغل مختلف برای سال 1400 و همچنین نکات مهم و ضروری درباره سند حقوق و دستمزد و ثبت آن ذکر شده است.

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "قسمت بدهکار سند حقوق و دستمزد شامل چه مواردی است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "هزینه حقوق کار انجام شده یا حقوق پایه هزینه ماموریت بن کارگری اضافه کار هزینه حق مسکن" } },{ "@type": "Question", "name": "ثبت حسابداری حقوق و دستمزد همراه با بیمه چگونه است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "حسابدار موسسه باید طبق قوانین بیمه تامین اجتماعی که در ابتدای هر سال منتشر می‌شود حق بیمه تامین اجتماعی کارکنان را به اداره تامین اجتماعی پرداخت کند." } },{ "@type": "Question", "name": "ثبت حسابداری مساعده یا علی الحساب به چه نحوی انجام می‌شود", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "کارکنان در مواقع ضروری و با توجه به نیاز خود میتوانند طبق مقررات هر شرکت که در رابطه با حق علی الحساب یا مساعده از قبل با کارکنان توافق شده است درخواست مساعده کنند و در صورتی که بخش مالی شرکت تایید کند به آنها پرداخت میشود." } },{ "@type": "Question", "name": "ثبت سند حقوق و دستمزد در دفتر حسابداری چگونه انجام می‌شود؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در انتهای هر ماه، صاحبان شرکت باید هزینه حقوق و دستمزد خود را محاسبه نمایند. یکی از روش های ثبت کردن حقوق و دستمزد در دفاتر حسابداری است." } },{ "@type": "Question", "name": "معادله کلی سند حقوق و دستمزد به چه شکل است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "جمع هزینه حقوق برابر است با: حقوق قابل پرداخت + مالیات + انواع حق بیمه + مساعده و علی الحساب" } }] }

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.