در پایان هر سال هیئت دولت حداقل حقوق و مزایای کارگران، کارمندان و بازنشستگان وزارت کار در سال جدید را مشخص می نماید. امسال نیز باتوجه به نرخ تورم در سال و همچنین معیشت خانواده ها حداقل حقوق سال 1400 را مشخص نموده اند.

حداقل حقوق سال 1400 علاوه بر حقوق پایه برخی دیگر از مزایای کارگران را دربر می گیرد، بنابراین علاوه بر حقوق پایه، میزان افرایش حق مسکن، حق اولاد و حق بن در سال 1400 توسط هیئت دولت اعلام می شود. کارفرمایان نیز موظف می باشند، که مطابق قانون کار پایه حقوق ماهیانه و دستمزد روزانه تعیین شده توسط هیئت دولت را، به عنوان حقوق ماهیانه و یا دستمزد روزانه کارمندان و کارگران خود پرداخت نمایند.

در مقاله قبل در مورد لیست حقوق و دستمزد به صورت مفصل صحبت کردیم و در این مقاله سعی نموده ایم به تمام سوال های کاربران در زمینه حداقل حقوق سال 1400 و میزان افزایش حقوق و مزایای سال 1400، جدول افزایش حقوق برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان بپردازیم و همچنین در انتهای مقاله می توانید سوال خود را ارسال کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

خواندن مقاله حداقل حقوق وزارت کار را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
  • مدیران کسب و کارها
  •  کارمندان و کارگران
  • بازنشستگان
  • حسابداران و مدیران مالی
  • کلیه حقوق بگیران کارهای خصوصی و دولتی

حداقل حقوق سال 1400

هر ساله در ماه های پایانی سال دولت مقدار حقوق و دستمزد و همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال آینده را مشخص می نماید. امسال نیز حداقل حقوق سال 1400 توسط وزارت کار اعلام شده است. کارفرمایان نیز موظف می باشند با توجه به قوانین اداره کار حداقل حقوق سال 1400 را که توسط اداره کار اعلام شده است، در سال جدید به عنوان حداقل حقوق و مزایای کارمند خود درنظر بگیرند.

در تعیین حداقل حقوق سال 1400 علاوه بر حقوق پایه، سایر مزایای کارگران هم درنظر گرفته شده است. بنابراین وزارت کار علاوه بر حقوق پایه، میزان حق مسکن، حق بن، حق اولاد و حق سنوات روزانه برای سال جدید را مشخص می نماید. کارفرمایان نیز باید احکام جدید پرسنلی خود را در سال 1400 را با توجه به حداقل حقوق سال 1400 ثبت نمایند.

با تعیین حدقل حقوق سال 1400 به مبلغ عیدی و سنوات کارگران و کارمندان در سال جدید افزوده خواهد شد. زیرا مبنای محاسبه مبلغ عید و سنوات، حقوق پایه دریافتی کارگر یا کارمند در طول سه ماه پایانی کار خود می باشد.

میزان افزایش حداقل حقوق در هر سال با توجه به میزان تورم در کشور و همچنین وضعیت معیشتی خانوار ها تعیین می شود. امسال نیز مانند سال های گذشته وزارت کشور حداقل حقوق سال 1400 را برابر با 3,500,000 تومان اعلام نموده است.

حداقل حقوق سال 99

در سال 99 نیز حداقل حقوق سال 99 به میزان 15 درصد به اضافه روزانه 30,338 نسبت به آخرین مزد در سال 1398 افزایش یافته است .

 

حداقل حقوق در سال 99

حداقل حقوق کارگری در سال جدید تغییر کرد

بخشنامه حداقل حقوق سال 99

بخشنامه افزایش حداقل حقوق کارمندان توسط هیئت وزیران تهیه می شود و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران

در ابتدای سال 99 ، با توجه به آخرین دستمزد کارگران در سال 98 ، 15 درصد به اضافه مبلغ 30,338 ریال به صورت روزانه به حداقل حقوق کارگران اضافه می شود. بنابراین نحوه محاسبه حداقل حقوق کارگران در سال 99 به این صورت می باشد :

30,338+ ( 1/15 * آخرین مزد شغل روزانه در سال 1398 ) = مزد شغل روزانه در سال 1399

نکته : در صورتی که پس از اعمال افزایشات حقوق، همچنان دستمزد روزانه فرد کمتر از مبلغ 636,809 ریال در هر روز گردد، مبلغ 636,809 به عنوان پایه حقوق کارگر درنظر گرفته می شود. 

 

جدول مقایسه حداقل حقوق دستمزد کارگران قانون کار در سال 99

در جدول زیر آیتم های مختلف حقوق کارگران بیان شده است و میزان پایه حقوق و دستمزد آن‌ها مشخص شده است.

 

آیتمجدول مزد سال 1399 (ریال)
حداقل حقوق ماهیانه19,104,270
حداقل مزد روزانه636,809
حق اولاد یک فرزند1,910,427
حق اولاد دو فرزند3,820,854
حق مسکن3,000,000
بن کارگری4,000,000
حق سنوات روزانه58,333

جدول مقایسه تغییرات حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 98 و 99

در جدول زیر به مقایسه حداقل حقوق مزایای کارگران در سال های 98 و 99 پرداخته ایم.

آیتمجدول مزد سال 1398 (ریال)جدول مزد سال 1399 (ریال)
حداقل حقوق ماهیانه15,170,00019,104,270
حداقل مزد روزانه505,660636,809
حق اولاد یک فرزند1,517,0001,910,427
حق اولاد دو فرزند3,034,0003,820,854
حق مسکن1,000,0003,000,000
بن کارگری1,900,0004,000,000
حق سنوات روزانه23,33058,333

جزئیات محاسبه حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 99

حداقل دستمزد کارگران مزد بگیر نسبت به سال گذشته 21 درصد رشد داشته است.

حداقل حقوق کارگری از یک میلیون و 516 هزار و 882 تومان به یک میلیون و 910 هزار و 427 تومان برای سال 99 تغییر یافته است.

در محاسبه سنوات خدمتی سال 99 نیز تغییری به وجود نیامده است و همانند سال های پیش معادل پایه حقوق است که با توجه به آن برای حداقلی بگیران معادل حداقل پایه حقوق یعنی 19,104,270 ریال است.

حداقل عیدی 99 نیز معادل 60 روز پایه حقوق روزانه و معادل 38,208,540 ریال است و حداکثر عیدی معادل 90 روز پایه حقوق و برابر با 57,312,810 ریال است. توجه داشته باشید که مبلغ عیدی بر اساس حداقل پایه حقوق سال 99 محاسبه می شود و ارتباطی با مزد شغل دریافتی ندارد.

مزد پایه ماهیانه سنوات در سال 1399 مبلغ 175,000 تومان تعیین شده است. مزد پایه شامل همه کارگران شامل قرارداد دائم و موقتی است که مشمول قانون کار باشند و یک سال از سابقه کار و یا از دریافت آخرین سنوات آن‌ها در همان کارگاه گذشته باشد.

این مزد اعم از اینکه کارگران حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهد بود. بنابراین به افرادی که در سال 99 دارای شرایط بالا باشند، روزانه مبلغ 58,330 ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

روش محاسبه افزایش مزد سنوات نسبت به سال گذشته برای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل و به شرح زیر است.

نکته مهم

افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 99 بر اساس دو فرمول محاسبه ‌شده است تا سهم کارگران که پایه حقوق سال 99 را دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بیشتر باشد.

حقوق و مزایای سایر کارگران در سال 98 (مبالغ به ریال)

میزان افزایش حقوق2,611,180 + 13%
حق اولاد یک فرزند1,516,882
حق اولاد دو فرزند3,033,764
پایه سنواتی700,000
حق مسکن1,000,000
بن کارگری1,900,000

حداقل دستمزد کارگران در سال 99

در سال 99 نیز همانند سال های گذشته، حداقل دستمزد روزانه و ماهیانه کارگران توسط هیئت دولت اعلام شد. بدین طریق که حداقل دستمزد ماهیانه یک میلیون و 910 هزار و 427 تومان می باشد . همچنین حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 636,809 تومان می باشد.

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار در سال 99

ساعات کار قانونی و موظف کارگران در سال 9 بر اساس مواد 51 و 52 قانون کار مشخص شده است. در مواد مذکور، ساعت‌های کاری هفتگی کارگران به شرحی است که در ادامه آمده است.

بر اساس این جدول، ساعت کار موظف کارگران عادی 44 ساعت در هفته تعیین شده است. ساعات کار قانونی کارگران شاغل در مشاغل سخت، زیان آور و زیرزمینی نیز حداکثر 36 ساعت در هفته است. شغل هایی نیز وجود دارد که به ساعت های کاری بیش از زمان تعیین شده نیاز دارند.

در چنین مواردی ماده 59 چگونگی محاسبه اضافه کاری کارگران را تعیین کرده است. طبق این ماده هر کارگر می تواند تا 4 ساعت در هر روز اضافه کاری داشته باشد و برای آن 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کاری عادی دریافت می کند. ساعت های کاری قانونی و موظف کارگران با احتساب 44 ساعت کار در هفته، برابر با هفت ساعت و بیست دقیقه است.

در بيشتر سازمان ها، ساعت کاری هشت ساعت در نظر گرفته شده است و مازاد آن را به زمان ناهار و نماز اختصاص یافته است. برای به دست آوردن ساعات کار قانونی کارگران می توان از روش زیر استفاده کرد.

از روی تقویم تعداد روزهای غیر تعطیل را مشخص کنید. تعداد روزهای غیر تعطیل را در عدد 7.33 ضرب کنید تا ساعات کار موظف کارگران به دست آید. توجه داشته باشید این عدد برای ماه های مختلف سال متفاوت است.

در صورت نیاز ساعت کاری می تواند در روزهای مختلف هفته با هم متفاوت باشد، به شرط اینکه مجموع ساعت های کاری در هفته بیش از 44 ساعت نشود. شرکت های مختلف از مبناهای متفاوتی شامل 176، 192 و 220 ساعت برای تعیین ساعت های کاری موظف در ماه استفاده کرده اند. اما به نظر می رسد مبنای 192 ساعت عادلانه باشد.

از نظر قانونی در صورتی که نیاز به کار در روز جمعه باشد، کارفرما باید روز دیگری را به جای آن روز برای استراحت اختصاص دهد. ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار در سال 99 در جدول زیر شرح داده شده است:

نکته: ساعت کار موظف کارگران عادی 44 ساعت در هفته و ساعات کار قانونی کارگران شاغل در مشاغل سخت، زیان آور و زیرزمینی نیز حداکثر 36 ساعت در هفته است.

 

 

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران در سال 99

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران در سال به ازای حداقل حقوق سال 99

حداقل حقوق و میزان افزایش مستمری بگیران تأمین اجتماعی

میزان افزایش حقوق سال 1399 یکی از مهم ترین دغدغه های کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان است که با اعلام مجلس، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری مشخص شد و حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز شورای عالی کار اعلام کرد.

حساسیت به میزان افزایش حقوق در سال 99 به دلیل تورم شدیدی است که گریبان گیر جامعه شده است.

بر اساس مصوبه هیئت‌ وزیران، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری در سال 1399 به این شرح است: میزان افزایش حقوق مربوط به کارمندان و بازنشستگان در سال 99 مبلغ 400 هزار تومان است.

همچنین حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 98 که توسط شورای عالی کار تصویب شد نیز به این شرح است: حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال 98 به میزان 36.5 درصد و در سایر سطوح 261 هزار تومان ثابت به علاوه 13 درصد حقوق ثابت افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم

میزان افزایش حقوق مربوط به کارمندان و بازنشستگان در سال 98 مبلغ 400 هزار تومان است.

حداقل حقوق به همراه بخشنامه افزایش حقوق کارمندان

بخش‌های مختلف حداقل حقوق و حقوق کارمندان در سال 99 به شرح زیر افزایش یافته است:

میزان افزایش حق اولاد

با توجه به قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی، کارفرما موظف به پرداخت حق اولاد به کارگران متاهل صاحب فرزند است. حق اولاد به فرزندان زیر 18 سال تعلق می گیرد، به‌ شرط این که کارگر حداقل 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. برای بررسی میزان سابقه خود می توانید در لیست بیمه خود این میزان را بررسی نمائید.

مبلغ آن برای هر یک از فرزندان شامل ۱۰ درصد پایه حقوق سال 90 است. این مبلغ برای سال 99 به میزان 1,910,427 ریال تعیین شده است که معادل سه روز حداقل دستمزد است. برای پرداخت حق اولاد محدودیتی در تعداد فرزندان وجود ندارد.

حق اولاد برای فرزند یا فرزندانی که دارای شرایط زیر باشند، در نظر گرفته می شود:

  • سن فرزندان کمتر از 18 سال باشد
  • دختران مجرد بالای 18 سال
  • فرزندانی که بالای 18 سال دارند و در حال تحصیل هستند، حتی در صورت ازدواج، حق اولاد به آن‌ها تعلق می گیرد
  • اگر فرزندان در اثر بیماری یا نقص عضو، بر اساس گواهی گروه های پزشکی مربوط به ماده 91 این قانون توانایی کارکردن نداشته باشند
 افزایش حق مسکن سال 99

حق مسکن کارگران در سال 99 مبلغ 100 هزار تومان است

میزان افزایش حق مسکن

با توجه به اینکه حق مسکن تنها آیتم موجود در حقوق کارگران است که حتماً باید قبل از اجرا به تصویب هیئت دولت برسد، با تصویب پایه حقوق سال 99 توسط هیئت دولت مبلغ حق مسکن کارگران در سال 99 ، به مبلغ 300,000 تومان می باشد.

میزان افزایش حق بن

بر اساس بخشنامه و دستورالعمل اجرایی حداقل حقوق دستمزد سال 1399، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یا حق بن به عنوان مزایای رفاهی کار بابت هر کارگر اعم از متاهل یا مجرد تعلق می گیرد و کارفرمایان وظیفه دارند آن را به کلیه کارکنان خود بدون توجه به نوع استخدام دائم یا قراردادی پرداخت کنند.

بن کارگری از مبلغ 190 هزار تومان از سال 98 به 400 هزار تومان برای سال 99 تغییر کرده است که افزایش 210 هزار تومانی را نشان می دهد.

محاسبه حداقل حقوق مزایای کارگران و کارمندان 99

در لایحه بودجه سال 99، میزان افزایش دستمزد کارمندان را 15% در نظر گرفته اند و حداقل حقوق در این سال نیز مبلغ 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است.

در واقع در سال 99، میزان حقوق افراد مختلف شامل کارکنان رسمی و پیمانی، بازنشستگان و مستمری بگیران و تأمین اجتماعی و سایر حقوق بگیران پس از اعمال ضریب 15 درصد، نباید از 28 میلیون ریال کمتر باشد.

اگر این رقم برای کارگران نیز تصویب شود قطعاً اعتراضات زیادی را به همراه خواهد داشت زیرا این ارقام به‌هیچ‌وجه اختلاف بین درآمد و هزینه را کم نمی کند.

بر اساس قانون کار میزان درصد افزایش حقوق می بایست بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی مراکز رسمی مشخص شود و بتواند حداقل نیازمندی های کارگران را تأمین کند؛ اما درصورتی ‌که این نرخ تصویب شود با توجه به این که تورم در حدود 40 درصد اعلام شده است، اختلاف درآمد و هزینه بسیار بیشتر از قبل می شود و وضعیت معیشتی حقوق بگیران بسیار بدتر خواهد شد.

نکته: در لایحه بودجه سال 99، میزان افزایش دستمزد کارمندان را 15% در نظر گرفته اند و پایه حقوق سال 99 در این سال نیز مبلغ 2 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است.

محاسبه تعطیل کاری سال 99

بر اساس قوانین کار، کارگران نباید در روزهای جمعه و تعطیل رسمی کار کنند. در صورتی‌ که کارگران در این روزها به انجام کار مشغول باشند، باید به آن‌ها دستمزد تعطیل کاری پرداخت شود. میزان مبلغ پرداختی به ازای هر ساعت تعطیل کاری برابر با دستمزد اضافه کاری است و به‌صورت مجموع 40 درصد از حقوق یک روز عادی و میزان دستمزد یک روز عادی محاسبه می شود.

کارکرد تعطیل کاری* 1.8 * 220 / 19,104,270  = فرمول محاسبه تعطیل کاری

نحوه محاسبه اضافه کاری 99 کارگران

نرخ اضافه‌کاری سال 99 کارگران

نرخ هر ساعت اضافه کار عادی بر اساس حداقل حقوق محاسبه می شود

سال 99 حداقل حقوق پایه در ماه مبلغ 19,104,270 می باشد ، بر این اساس مبنای محاسبه اضافه کاری به ازای هر یک ساعت به شرح زیر می باشد :

کارکرد اضافه کاری* 1.4 * 220 / 19,104,270  = فرمول محاسبه اضافه کاری

حداقل حقوق و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل

طبق قانون کار کلیه کارگاه هایی که حداقل 50 نفر کارگر دائم دارند باید نسبت به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل اقدام کنند. این قانون آن‌ها را مشمول ‌تهیه طرح برای 50 تا 300 کارگر از تاریخ 1375/4/1 و برای کارگاه های بین 300 تا 500 کارگر از تاریخ 1372/4/1 و بالای 500 کارگر از تاریخ 1360/10/17 موظف می کند.

در ضمن کارگاه هایی که کمتر از 50 کارگر دائم دارند و یا اصلا کارگر دائم ندارند ولی با در نظر گرفتن کارکنان موقت، تعداد کارکنان آن‌ها بیش از 50 نفر می شود، از تاریخ 1376/4/1 مشمول اجرای این طرح می شوند.

پس با توجه به موارد گفته شده این طرح شامل کارکنان موقت نیز می شود. چنانچه کارفرمایی از اجرای این طرح خودداری کند کارکنان ذی ربط وظیفه دارند این موضوع را جهت رسیدگی به اداره کار گزارش دهند.

طرح های طبقه بندی مشاغل تصویب شده محدودیت زمانی ندارند اما اگر تغییراتی در کارگاه از نظر وضعیت تولیدی و اقتصادی و سایر موارد انجام گیرد که به سبب آن ماهیت مشاغل و شرح وظایف آنان تغییر کند، مدیریت باید نسبت به منظور کردن این دو طرح با همکاری اداره کار اقدام لازم را به عمل آورد.

در غیر این صورت انجام اصلاحات و تغییرات در طرح طبقه بندی و یا تهیه طرح جدید به موافقت مدیریت کارگاه بستگی دارد.

نکته مهم

طبق قانون کار کلیه کارگاه هایی که حداقل 50 نفر کارگر دائم دارند باید نسبت به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل اقدام کنند.

هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین 1 تا 20 تعلق می گیرد. مزد شغل و پایه سنوات مربوط به این گروه های بیست گانه سال 99 به شرح جدول زیر است:

پایه سنوات سال 99مزد شغل سال 99
58,333611,809
58,533613,672
58,733615,535
58,933617,399
59,133619,271
59,333621,753
59,533624,242
59,733626,730
59,933629,839
60,133632,950
60,333636,677
60,733640,410
61,133644,138
61,533649,113
61,933654,087
62,333659,072
62,733665,279
63,133671,592
63,533678,859
63,933686,422

 

مقایسه جدول های گروه های بیست گانه مشاغل سال 98 و سال 99:

 

گروه شغلی پایه سنوات سال 98مزد شغل سال 98پایه سنوات سال 99مزد شغل سال 99
123,333505,62758,333611,809
223,533507,24758,533613,672
323,733508,86758,733615,535
423,933510,49158,933617,399
524,133512,11759,133619,271
624,333514,27559,333621,753
724,533516,43859,533624,242
824,733518,60259,733626,730
924,933521,30559,933629,839
1025,133524,00960,133632,950
1125,333527,25160,333636,677
1225,733530,49860,733640,410
1326,133533,74561,133644,138
1426,533538,06561,533649,113
1526,933542,38561,933654,087
1627,333546,72462,333659,072
1727,733552,12262,733665,279
1828,133557,53263,133671,592
1928,533564,01563,533678,859
2028,933570,50663,933686,422

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری

در پایان هر سال، دولت حداقل حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان کشوری را تعیین می کند، هم‌چنین میزان افزایش حقوق را برای سال بعد نیز مشخص می کند.

برای محاسبه این موارد از دو عامل تورم و سبد هزینه معیشت خانوار استفاده می شود. در اواسط اسفند ماه شورای عالی کار بر اساس این دو عامل حقوق کارگران را مشخص می کند.

این شورا از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل شده است. میزان تورم را مرکز آمار ایران مشخص می کند اما درباره سبد هزینه خانوار هیچ گونه مرجع رسمی وجود ندارد.

میزان افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در قالب لایحه بودجه توسط هیئت دولت تعیین می شود و در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرا می شود.

نکته مهم

در پایان هر سال، دولت حداقل حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان کشوری را تعیین می کند، همچنین میزان افزایش حقوق را برای سال بعد مشخص می کند.

افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش

بر اساس قانون، افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. ضریب حقوق، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته مشمولِ مدیریتِ خدمات کشوری، بر اساس مصوبه هیئت ‌وزیران تعیین می شود.

به ‌موجب این مصوبه ضریب حقوق سال 98 مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مبلغ 2.120 ریال و ضریب حقوق مقامات و هم رده های موضوع ماده 71 قانون فوق نیز مبلغ 2.000 ریال تعیین‌ شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان در سال 99

افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش تعیین شد.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش سال 99 به میزان 400 هزار تومان و به همراه 10 درصد حقوق تعیین شده است.

نکته مهم

بر اساس قانون، افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر شخص که به این سازمان اعلام‌ شده است، مشخص می شود. حداقل حقوق مزایا هر ساله توسط هیئت دولت بر اساس تورم، تغییر می کند تا حقوق پرداختی به بازنشستگان تا حدودی بتواند با هزینه های زندگی آن‌ها هم خوانی داشته باشد.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مبالغ دیگری را نیز ذیل عنوان کمک‌ هزینه های جانبی به بازنشستگان پرداخت می کند که با توجه به شرایط افراد مختلف، متفاوت است.

سال 99 حقوق بازنشستگان به میزان 15 درصد افزایش یافته است، بر این اساس حداقل حقوق مزایای بازنشستگان سال 99 ، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول،کمتر از 28,000,000 نخواهد بود .

جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

چند سالی است بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح‌ شده است. با اینکه این مصوبه برای بازنشستگان لشکری و کشوری اجرا شده است، هنوز هم بازنشستگان تأمین اجتماعی، از مزایای آن بهره ای نبرده اند. حقوق بسیاری از مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی کمتر از 2 میلیون تومان است که هرگز کفاف زندگی روزمره آن‌ها را هم نمی دهد.

درحالی ‌که اقتصاددانان خط فقر را 4 میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده اند، اخیراً حقوق بازنشستگان حداقل به حدود یک میلیون و 600 هزار تومان رسیده است و سایر بازنشستگان نیز حدود یک میلیون 800 هزار تومان دریافت می کنند.

بنابراین در این شرایط می توان گفت که تقریباً کلیه بازنشستگان زیر خط فقر هستند. این مشکل از آنجا ناشی می شود که بازنشستگان این سازمان در دو سال پایانی خدمت خود، حداکثر میزان حق بیمه را پرداخت کرده اند و در نتیجه می بایست حداکثر مستمری را دریافت کنند، اما حقوق فردی که چند سال پیش بازنشسته شده است با فردی که اکنون بازنشسته می شود به میزان متناسبی افزایش پیدا نکرده است.

به‌ منظور حل مشکلات مستمری ‌بگیران موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سال 1388 به تصویب رسید، اما تاکنون به طور کامل اجرا نشده است.

نکته: حقوق بسیاری از مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی کمتر از 2 میلیون تومان است که هرگز کفاف زندگی روزمره آن‌ها را هم نمی دهد.

نتیجه گیری

سال 99 میزان افزایش حقوق پایه به میزان 26% افزایش یافته است ، بر این اساس حداقل حقوق ماهیانه سال 99 به مبلغ 19,104,270 می باشد . همچنین حداقل حقوق دستمزد روزانه سال 99 ، مبلغ 636,809 می باشد.

در این مطلب هم به صورت کامل در مورد حداقل حقوق سال 99 صحبت کردیم و جدول افزایش حقوق را به صورت تفصیل توضیح دادیم، تا بتوانید به راحتی بیشتر برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان خود اقدام نمائید، در مقاله لیست حقوق هم این اطلاعات به کمک شما می آید تا بتوانید لیست حقوق خود را برای سازمان تامین احتماعی و یا اداره مالیات ارسال کنید، همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات شما در مورد مقاله های سایت فرداد هستیم تا بتوانیم محتوای ارزنده تری را برای شما تولید نمائیم، با ما در قسمت دیدگاه ها در ارتباط باشید که سوالات شما را در اسرع وقت پاسخ خواهید داد. و خوشحال می شویم در صورت رضایت از مطلب ارسالی، آن را برای دوستانتان به اشتراک بگذارید.

دسترسی به مقالات مرتبط:

بیشتر بخوانید

خواندن این مقاله جذاب را از دست ندهید!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

اطلاعات تماس خود را وارد کنید

تماس با مشاوران تماس با فرداد

ارسال درخواست به کارشناسان فروش
لطفاً چند لحظه منتظر بمانید ...