در پایان هر سال هیئت دولت حداقل حقوق و مزایای کارگران، کارمندان و بازنشستگان وزارت کار در سال جدید را مشخص می نماید. امسال نیز باتوجه به نرخ تورم در سال و همچنین معیشت خانواده ها حداقل حقوق سال 1400 را مشخص نموده اند.

حداقل حقوق سال 1400 علاوه بر حقوق پایه برخی دیگر از مزایای کارگران را دربر می گیرد، بنابراین علاوه بر حقوق پایه، میزان افرایش حق مسکن، حق اولاد و حق بن در سال 1400 توسط هیئت دولت اعلام می شود. کارفرمایان نیز موظف می باشند، که مطابق قانون کار پایه حقوق ماهیانه و دستمزد روزانه تعیین شده توسط هیئت دولت را، به عنوان حقوق ماهیانه و یا دستمزد روزانه کارمندان و کارگران خود پرداخت نمایند.

در مقاله قبل در مورد لیست حقوق به صورت مفصل صحبت کردیم و در این مقاله سعی نموده ایم به تمام سوال های کاربران در زمینه حداقل حقوق سال 1400 و میزان افزایش حقوق و مزایای سال 1400، جدول افزایش حقوق برای کارمندان، کارگران و بازنشستگان بپردازیم و همچنین در انتهای مقاله می توانید سوال خود را ارسال کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

خواندن مقاله حداقل حقوق وزارت کار را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
 • مدیران کسب و کارها
 •  کارمندان و کارگران
 • بازنشستگان
 • حسابداران و مدیران مالی
 • کلیه حقوق بگیران کارهای خصوصی و دولتی

حداقل حقوق سال 1400

هر ساله در ماه های پایانی سال دولت مقدار حقوق و دستمزد و همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال آینده را مشخص می نماید. امسال نیز حداقل حقوق سال 1400 توسط وزارت کار اعلام شده است. کارفرمایان نیز موظف می باشند با توجه به قوانین اداره کار حداقل حقوق سال 1400 را که توسط اداره کار اعلام شده است، در سال جدید به عنوان حداقل حقوق و مزایای کارمند خود درنظر بگیرند.

در تعیین حداقل حقوق سال 1400 علاوه بر حقوق پایه، سایر مزایای کارگران هم درنظر گرفته شده است. بنابراین وزارت کار علاوه بر حقوق پایه، میزان حق مسکن، حق بن، حق اولاد و حق سنوات روزانه برای سال جدید را مشخص می نماید. کارفرمایان نیز باید احکام جدید پرسنلی خود را در سال 1400 را با توجه به حداقل حقوق سال 1400 ثبت نمایند.

با تعیین حدقل حقوق سال 1400 به مبلغ عیدی و سنوات کارگران و کارمندان در سال جدید افزوده خواهد شد. زیرا مبنای محاسبه مبلغ عید و سنوات، حقوق پایه دریافتی کارگر یا کارمند در طول سه ماه پایانی کار خود می باشد. اگر میخواهید بدانید که مبلغ عیدی در هرسال چگونه محاسبه می شود و قوانین دریافت عیدی چگونه است، حتما مقاله فرمول محاسبه عیدی را محاسبه کنید.

میزان افزایش حداقل حقوق در هر سال با توجه به میزان تورم در کشور و همچنین وضعیت معیشتی خانوار ها تعیین می شود. امسال نیز مانند سال های گذشته وزارت کشور حداقل حقوق سال 1400 را برابر با 26,554,950 تومان اعلام نموده است.

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران

حداقل حقوق کارگری در سال جدید تغییر کرد

بخشنامه حداقل حقوق سال 1400

بخشنامه افزایش حداقل حقوق کارمندان توسط هیئت وزیران تهیه می شود و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران

در ابتدای سال 1400 ، با توجه به آخرین دستمزد کارگران در سال 99 ، 39 درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه می شود. بنابراین نحوه محاسبه حداقل حقوق کارگران در سال 1400 به این صورت می باشد:

( 100 / 39 * آخرین مزد شغل روزانه در سال 1399 ) = مزد شغل روزانه در سال 1400

نکته مهم

در صورتی که پس از اعمال افزایشات حقوق، همچنان دستمزد روزانه فرد کمتر از مبلغ 885.165 ریال در هر روز گردد، مبلغ 885.165 به عنوان پایه حقوق کارگر درنظر گرفته می شود.

جدول مقایسه حداقل حقوق دستمزد کارگران قانون کار در سال 1400

در جدول زیر آیتم های مختلف حقوق کارگران بیان شده است و میزان پایه حقوق و دستمزد آن‌ها مشخص شده است.

آیتمجدول مزد سال 1400 (ریال)
حداقل حقوق ماهیانه26,554,950
حداقل مزد روزانه885,165
حق اولاد یک فرزند2,655,495
حق اولاد دو فرزند5,310,990
حق مسکن4,500,000
بن کارگری6,000,000
حق سنوات روزانه4,666.66

جدول مقایسه تغییرات حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 99 و 1400

در جدول زیر به مقایسه حداقل حقوق مزایای کارگران در سال های 99 و 1400 پرداخته ایم.

آیتمجدول مزد سال 1399 (ریال)جدول مزد سال 1400 (ریال)
حداقل حقوق ماهیانه19,104,27026,554,950
حداقل مزد روزانه636,809885,165
حق اولاد یک فرزند1,517,0002,655,495
حق اولاد دو فرزند1,910,4275,310,990
حق مسکن3,000,0006,000,000
بن کارگری4,000,0004,500,000
حق سنوات روزانه58,3334,666.66

جزئیات محاسبه حداقل حقوق و مزایای کارگران در سال 1400

حداقل دستمزد کارگران مزد بگیر نسبت به سال گذشته 39 درصد رشد داشته است.

حداقل حقوق کارگری از 1 میلیون و 910 هزار و 427 تومان به 2 میلیون و 655 هزار و 495 تومان برای سال 1400 تغییر یافته است.

در محاسبه سنوات خدمتی سال 1400 نیز تغییری به وجود نیامده است و همانند سال های پیش معادل پایه حقوق است که با توجه به آن برای حداقلی بگیران معادل حداقل پایه حقوق یعنی 26,554,950 ریال است.

حداقل عیدی 1400 نیز معادل 60 روز پایه حقوق روزانه و معادل 53,109,900 ریال است و حداکثر عیدی معادل 90 روز پایه حقوق و برابر با 79,664,850 ریال است. توجه داشته باشید که مبلغ عیدی بر اساس حداقل پایه حقوق سال 1400 محاسبه می شود و ارتباطی با مزد شغل دریافتی ندارد.

مزد پایه ماهیانه سنوات در سال 1400 مبلغ 1,400,000 تومان تعیین شده است. مزد پایه شامل همه کارگران شامل قرارداد دائم و موقتی است که مشمول قانون کار باشند و یک سال از سابقه کار و یا از دریافت آخرین سنوات آن‌ها در همان کارگاه گذشته باشد.

این مزد اعم از اینکه کارگران حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهد بود. بنابراین به افرادی که در سال 1400 دارای شرایط بالا باشند، روزانه مبلغ 4,666.66 ریال نیز به عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد.

اگر قصد کسب اطلاعات تکمیلی درباره انواع سنوات و نحوه محاسبه هریک از آن ها را دارید، حتما مقاله سنوات سال 1400 را مطالعه کنید.

روش محاسبه افزایش مزد سنوات نسبت به سال گذشته برای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل و به شرح زیر است.

حقوق و مزایای سایر سطوح در سال 1400 (مبالغ به ریال)

میزان افزایش حقوق26%
مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه2,483,550
حق اولاد یک فرزند2,655,495
حق اولاد دو فرزند5,310,990
پایه سنواتی1,399,980
حق مسکن4,500,000
بن کارگری6,000,000

حداقل دستمزد کارگران در سال 1400

در سال 1400 نیز همانند سال های گذشته، حداقل دستمزد روزانه و ماهیانه کارگران توسط هیئت دولت اعلام شد. بدین طریق که حداقل دستمزد ماهیانه دو میلیون و 655 هزار و 495 تومان می باشد . همچنین حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 885,165 تومان می باشد.

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار در سال 1400

ساعات کار قانونی و موظف کارگران در سال 1400 بر اساس مواد 51 و 52 قانون کار مشخص شده است. در مواد مذکور، ساعت‌های کاری هفتگی کارگران به شرحی است که در ادامه آمده است.

بر اساس این جدول، ساعت کار موظف کارگران عادی 44 ساعت در هفته تعیین شده است. ساعات کار قانونی کارگران شاغل در مشاغل سخت، زیان آور و زیرزمینی نیز حداکثر 36 ساعت در هفته است. شغل هایی نیز وجود دارد که به ساعت های کاری بیش از زمان تعیین شده نیاز دارند.

در چنین مواردی ماده 59 چگونگی محاسبه اضافه کاری کارگران را تعیین کرده است. طبق این ماده هر کارگر می تواند تا 4 ساعت در هر روز اضافه کاری داشته باشد و برای آن 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کاری عادی دریافت می کند. ساعت های کاری قانونی و موظف کارگران با احتساب 44 ساعت کار در هفته، برابر با هفت ساعت و بیست دقیقه است.

در بيشتر سازمان ها، ساعت کاری هشت ساعت در نظر گرفته شده است و مازاد آن را به زمان ناهار و نماز اختصاص یافته است. برای به دست آوردن ساعات کار قانونی کارگران می توان از روش زیر استفاده کرد.

از روی تقویم تعداد روزهای غیر تعطیل را مشخص کنید. تعداد روزهای غیر تعطیل را در عدد 7.33 ضرب کنید تا ساعات کار موظف کارگران به دست آید. توجه داشته باشید این عدد برای ماه های مختلف سال متفاوت است.

در صورت نیاز ساعت کاری می تواند در روزهای مختلف هفته با هم متفاوت باشد، به شرط اینکه مجموع ساعت های کاری در هفته بیش از 44 ساعت نشود. شرکت های مختلف از مبناهای متفاوتی شامل 176، 192 و 220 ساعت برای تعیین ساعت های کاری موظف در ماه استفاده کرده اند. اما به نظر می رسد مبنای 192 ساعت عادلانه باشد.

از نظر قانونی در صورتی که نیاز به کار در روز جمعه باشد، کارفرما باید روز دیگری را به جای آن روز برای استراحت اختصاص دهد. ساعات کار قانونی و موظفی کارگران قانون کار در سال 1400 در جدول زیر شرح داده شده است:

نکته: ساعت کار موظف کارگران عادی 44 ساعت در هفته و ساعات کار قانونی کارگران شاغل در مشاغل سخت، زیان آور و زیرزمینی نیز حداکثر 36 ساعت در هفته است.

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران در سال به ازای حداقل حقوق سال 1400

جدول ساعات کار قانونی و موظفی کارگران در سال به ازای حداقل حقوق سال 1400

حداقل حقوق و میزان افزایش مستمری بگیران تأمین اجتماعی

میزان افزایش حقوق سال 1399 یکی از مهم ترین دغدغه های کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان است که با اعلام مجلس، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری مشخص شد و حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز شورای عالی کار اعلام کرد.

حساسیت به میزان افزایش حقوق در سال 1400 به دلیل تورم شدیدی است که گریبان گیر جامعه شده است.

بر اساس مصوبه هیئت‌ وزیران، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری در سال 1400 به این شرح است: میزان افزایش حقوق مربوط به بازنشستگان در سال 1400، 39% پایه مستمری است.

حداقل حقوق به همراه بخشنامه افزایش حقوق کارمندان

بخش‌های مختلف حداقل حقوق و حقوق کارمندان در سال 1400 به شرح زیر افزایش یافته است:

میزان افزایش حق اولاد

با توجه به قوانین وزارت کار و رفاه اجتماعی، کارفرما موظف به پرداخت حق اولاد به کارگران متاهل صاحب فرزند است. حق اولاد به فرزندان زیر 18 سال تعلق می گیرد، به‌ شرط این که کارگر حداقل 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. برای بررسی میزان سابقه خود می توانید در لیست بیمه خود این میزان را بررسی نمائید.

 مبلغ حق اولاد برای سال 1400 به میزان 2,655,495 ریال تعیین شده است که معادل سه روز حداقل دستمزد است. برای پرداخت حق اولاد محدودیتی در تعداد فرزندان وجود ندارد. با استفاده از نرم افزار حقوق با ثبت یک بار فرمول حق اولاد در سیستم، هرماه حق اولاد به صورت اتوماتیک محاسبه می شود.

حق اولاد برای فرزند یا فرزندانی که دارای شرایط زیر باشند، در نظر گرفته می شود:

 • سن فرزندان کمتر از 18 سال باشد
 • دختران مجرد بالای 18 سال
 • فرزندانی که بالای 18 سال دارند و در حال تحصیل هستند، حتی در صورت ازدواج، حق اولاد به آن‌ها تعلق می گیرد
 • اگر فرزندان در اثر بیماری یا نقص عضو، بر اساس گواهی گروه های پزشکی مربوط به ماده 91 این قانون توانایی کارکردن نداشته باشند
 افزایش حق مسکن سال 99

حق مسکن کارگران در سال 1400 مبلغ 450000 هزار تومان است

میزان افزایش حق مسکن

با توجه به اینکه حق مسکن تنها آیتم موجود در حقوق کارگران است که حتماً باید قبل از اجرا به تصویب هیئت دولت برسد، با تصویب پایه حقوق سال 1400 توسط هیئت دولت مبلغ حق مسکن کارگران در سال 1400، به مبلغ 450,000 تومان می باشد.

میزان افزایش حق بن

بر اساس بخشنامه و دستورالعمل اجرایی حداقل حقوق دستمزد سال 1400، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یا حق بن به عنوان مزایای رفاهی کار بابت هر کارگر اعم از متاهل یا مجرد تعلق می گیرد و کارفرمایان وظیفه دارند آن را به کلیه کارکنان خود بدون توجه به نوع استخدام دائم یا قراردادی پرداخت کنند.

بن کارگری از مبلغ 400 هزار تومان از سال 99 به 600 هزار تومان برای سال 1400 تغییر کرده است که افزایش 200 هزار تومانی را نشان می دهد.

محاسبه حداقل حقوق مزایای کارگران و کارمندان 1400

در لایحه بودجه سال 1400، میزان افزایش دستمزد کارمندان را 25% در نظر گرفته اند.

در واقع در سال 1400، میزان حقوق افراد مختلف شامل کارکنان رسمی و پیمانی، بازنشستگان و مستمری بگیران و تأمین اجتماعی و سایر حقوق بگیران پس از اعمال ضریب 39 درصد، نباید از 37,054,950 میلیون ریال کمتر باشد. البته اگر شما از یک نرم افرار حسابداری مالی دارای بخش حقوق و دستمزد استفاده کنید، خیلی راحت تر می توانید محاسبه حقوق پرسنل خود را انجام بدهید.

محاسبه تعطیل کاری سال 1400

بر اساس قوانین کار، کارگران نباید در روزهای جمعه و تعطیل رسمی کار کنند. در صورتی‌ که کارگران در این روزها به انجام کار مشغول باشند، باید به آن‌ها دستمزد تعطیل کاری پرداخت شود. میزان مبلغ پرداختی به ازای هر ساعت تعطیل کاری برابر با دستمزد اضافه کاری است و به‌صورت مجموع 40 درصد از حقوق یک روز عادی و میزان دستمزد یک روز عادی محاسبه می شود.

کارکرد تعطیل کاری* 1.8 * 220 / 26,554,950  = فرمول محاسبه تعطیل کاری

نحوه محاسبه اضافه کاری 1400 کارگران

نرخ اضافه‌کاری سال 99 کارگران

نرخ هر ساعت اضافه کار عادی بر اساس حداقل حقوق محاسبه می شود

سال 1400 حداقل حقوق پایه در ماه مبلغ 26,554,950 می باشد، بر این اساس فرمول محاسبه اضافه کاری به ازای هر یک ساعت به شرح زیر می باشد :

کارکرد اضافه کاری* 1.4 * 220 / 26,554,950 = فرمول محاسبه اضافه کاری

حداقل حقوق و پایه سنوات گروه های بیست گانه طبقه بندی مشاغل

طبق قانون کار کلیه کارگاه هایی که حداقل 50 نفر کارگر دائم دارند باید نسبت به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل اقدام کنند. این قانون آن‌ها را مشمول ‌تهیه طرح برای 50 تا 300 کارگر از تاریخ 1375/4/1 و برای کارگاه های بین 300 تا 500 کارگر از تاریخ 1372/4/1 و بالای 500 کارگر از تاریخ 1360/10/17 موظف می کند.

در ضمن کارگاه هایی که کمتر از 50 کارگر دائم دارند و یا اصلا کارگر دائم ندارند ولی با در نظر گرفتن کارکنان موقت، تعداد کارکنان آن‌ها بیش از 50 نفر می شود، از تاریخ 1376/4/1 مشمول اجرای این طرح می شوند.

پس با توجه به موارد گفته شده این طرح شامل کارکنان موقت نیز می شود. چنانچه کارفرمایی از اجرای این طرح خودداری کند کارکنان ذی ربط وظیفه دارند این موضوع را جهت رسیدگی به اداره کار گزارش دهند.

طرح های طبقه بندی مشاغل تصویب شده محدودیت زمانی ندارند اما اگر تغییراتی در کارگاه از نظر وضعیت تولیدی و اقتصادی و سایر موارد انجام گیرد که به سبب آن ماهیت مشاغل و شرح وظایف آنان تغییر کند، مدیریت باید نسبت به منظور کردن این دو طرح با همکاری اداره کار اقدام لازم را به عمل آورد.

در غیر این صورت انجام اصلاحات و تغییرات در طرح طبقه بندی و یا تهیه طرح جدید به موافقت مدیریت کارگاه بستگی دارد.

نکته مهم

طبق قانون کار کلیه کارگاه هایی که حداقل 50 نفر کارگر دائم دارند باید نسبت به اجرای قانون طبقه بندی مشاغل اقدام کنند.

هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین 1 تا 20 تعلق می گیرد. مزد شغل و پایه سنوات مربوط به این گروه های بیست گانه سال 99 به شرح جدول زیر است:

پایه سنوات سال 99مزد شغل سال 99
58,333611,809
58,533613,672
58,733615,535
58,933617,399
59,133619,271
59,333621,753
59,533624,242
59,733626,730
59,933629,839
60,133632,950
60,333636,677
60,733640,410
61,133644,138
61,533649,113
61,933654,087
62,333659,072
62,733665,279
63,133671,592
63,533678,859
63,933686,422

مقایسه جدول های گروه های بیست گانه مشاغل سال 98 و سال 99:

گروه شغلی پایه سنوات سال 98مزد شغل سال 98پایه سنوات سال 99مزد شغل سال 99
123,333505,62758,333611,809
223,533507,24758,533613,672
323,733508,86758,733615,535
423,933510,49158,933617,399
524,133512,11759,133619,271
624,333514,27559,333621,753
724,533516,43859,533624,242
824,733518,60259,733626,730
924,933521,30559,933629,839
1025,133524,00960,133632,950
1125,333527,25160,333636,677
1225,733530,49860,733640,410
1326,133533,74561,133644,138
1426,533538,06561,533649,113
1526,933542,38561,933654,087
1627,333546,72462,333659,072
1727,733552,12262,733665,279
1828,133557,53263,133671,592
1928,533564,01563,533678,859
2028,933570,50663,933686,422

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری

در پایان هر سال، دولت حداقل حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان کشوری را تعیین می کند، هم‌چنین میزان افزایش حقوق را برای سال بعد نیز مشخص می کند.

برای محاسبه این موارد از دو عامل تورم و سبد هزینه معیشت خانوار استفاده می شود. در اواسط اسفند ماه شورای عالی کار بر اساس این دو عامل حقوق کارگران را مشخص می کند.

این شورا از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل شده است. میزان تورم را مرکز آمار ایران مشخص می کند اما درباره سبد هزینه خانوار هیچ گونه مرجع رسمی وجود ندارد.

میزان افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در قالب لایحه بودجه توسط هیئت دولت تعیین می شود و در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی اجرا می شود.

نکته مهم

در پایان هر سال، دولت حداقل حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان کشوری را تعیین می کند، همچنین میزان افزایش حقوق را برای سال بعد مشخص می کند.

افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش

بر اساس قانون، افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. ضریب حقوق، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته مشمولِ مدیریتِ خدمات کشوری، بر اساس مصوبه هیئت ‌وزیران تعیین می شود.

به ‌موجب این مصوبه ضریب حقوق سال 98 مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مبلغ 2.120 ریال و ضریب حقوق مقامات و هم رده های موضوع ماده 71 قانون فوق نیز مبلغ 2.000 ریال تعیین‌ شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان در سال 99

افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش تعیین شد.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش سال 99 به میزان 400 هزار تومان و به همراه 10 درصد حقوق تعیین شده است.

نکته مهم

بر اساس قانون، افزایش حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر شخص که به این سازمان اعلام‌ شده است، مشخص می شود. حداقل حقوق مزایا هر ساله توسط هیئت دولت بر اساس تورم، تغییر می کند تا حقوق پرداختی به بازنشستگان تا حدودی بتواند با هزینه های زندگی آن‌ها هم خوانی داشته باشد.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مبالغ دیگری را نیز ذیل عنوان کمک‌ هزینه های جانبی به بازنشستگان پرداخت می کند که با توجه به شرایط افراد مختلف، متفاوت است.

سال 1400 حقوق بازنشستگان به میزان 39 درصد افزایش یافته است، بر این اساس حداقل حقوق مزایای بازنشستگان سال 1400 ، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول،کمتر از 37,054,950 نخواهد بود .

جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

چند سالی است بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح‌ شده است. با اینکه این مصوبه برای بازنشستگان لشکری و کشوری اجرا شده است، هنوز هم بازنشستگان تأمین اجتماعی، از مزایای آن بهره ای نبرده اند.

در سال 1400 بازنشستگان تامین اجتماعی با احتساب 1 فرزند و 1 همسر حداقل 42,000,000 ریال حقوق به صورت ماهیانه دریافت خواهند نمود.

نتیجه گیری

سال 1400 میزان افزایش حقوق پایه به میزان 39% افزایش یافته است ، بر این اساس حداقل حقوق ماهیانه سال 1400 به مبلغ 26,554,950 می باشد . همچنین حداقل حقوق دستمزد روزانه سال 1400 ، مبلغ 885.165 می باشد.

در این مطلب هم به صورت کامل در مورد حداقل حقوق سال 1400 صحبت کردیم و جدول افزایش حقوق را به صورت تفصیل توضیح دادیم، تا بتوانید به راحتی بیشتر برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان خود اقدام نمائید، همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات شما در مورد مقاله های سایت فرداد هستیم تا بتوانیم محتوای ارزنده تری را برای شما تولید نمائیم، با ما در قسمت دیدگاه ها در ارتباط باشید که سوالات شما را در اسرع وقت پاسخ خواهید داد. و خوشحال می شویم در صورت رضایت از مطلب ارسالی، آن را برای دوستانتان به اشتراک بگذارید.

دسترسی به مقالات مرتبط:

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.