حقوق و دستمزد یکی از مهمترین مسائل و پراهمیت برای کارمندان، کارگران و کارفرمایان می‌باشد. حقوق وزارت کار کارگران باید بر طبق مبلغی که قانون کار تعیین کرده است پرداخت شود. پس امسال دستمزد کارگران نباید رقمی کمتر از حداقل حقوق اداره کار سال 1403 باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان باید همه ساله مبلغ حداقل حقوق وزارت کار را بر حسب نرخ تورم و شرایط اقتصادی و معیشت خانوار تعیین کنند.

برای سال جدید نیز کارفرمایان باید بر طبق جدول حقوق کارگران در سال 1403، حداقل حقوق کارگران خود را افزایش دهند و درصد های افزایش حقوق را اعمال نمایند. در این مقاله قصد داریم در مورد حداقل حقوق وزارت کار در سال 1403 مطالبی را بیان کرده و جدول حقوق کارگران 1403 را نیز شرح دهیم. با ما همراه باشید.

خواندن مقاله حداقل حقوق وزارت کار را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
  • مدیران کسب و کارها
  •  کارمندان و کارگران
  • بازنشستگان
  • حسابداران و مدیران مالی
  • کلیه حقوق بگیران کارهای خصوصی و دولتی

نحوه تعیین حداقل حقوق 1403 برای کارگران

مطابق ماده 35 قانون کار، حقوق و مزایای کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود و سپس توسط وزیر کار و امور اجتماعی تصویب خواهد شد.

لازم به ذکر می‌باشد که شورای عالی کار باید حداقل حقوق 1403 کارگران را براساس درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کند. همچنین این شورا باید مبلغ حداقل دستمزد 1403 را بدون درنظر گرفتن شرایط جسمی و روحی کارگران، به اندازه ای تعیین نماید، که زندگی یک خانواده را به صورت متوسط تحت پوشش قرار دهد.

افزایش حقوق کارگران در سال 1403

در حال حاضر افزایش حقوق 1403 به صورت متوسط 35 درصد نسبت به آخرین حکم کارگران در سال 1403 اعلام شده است. بنابراین در سال 1403 پایه حقوق کارگران به میزان 35% بیشتر نسبت به سال قبل خواهد بود.

جدول حقوق کارگران در سال 1403

جدول حقوق کارگران 1403 براساس حقوق

مزایا (ماهیانه)

سال 1403

حداقل دستمزد روزانه

2,388,728 ریال

حقوق پایه

71,661,840 ریال

حق بن

14,000,000 ریال

حق مسکن

9,000,000 ریال

پایه سنوات (ویژه افراد با حداقل 1 سال سابقه کار)

2,100,000 ریال

حق اولاد (به ازای 1 فرزند)

7,166,000 ریال

حق تاهل

5,000,000 ریال

حداقل دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار

94,661,840 ریال

حداقل دریافتی افراد مجرد با حداقل 1 سال سابقه کار

96,761,840 ریال

حداقل دریافتی افراد متاهل با 1 فرزند (بدون سابقه کار)

106,827,840 ریال

حداقل دریافتی افراد متاهل با 1 فرزند (با حداقل 1 سال سابقه کار)

108,927,840 ریال

حداقل حقوق اداره کار سال 1403

حقوق و دستمزد از مهم ترین موضوعاتی است که تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها باید در نحوه محاسبه و پرداخت آن دقت کافی داشته باشند، تا حق کارمندان یا کارگران ضایع نشود. برای محاسبه حقوق ها به صورت دقیق سازمان ها باید حتما از نرم افزار حقوق دستمزد حرفه ای استفاده کنند. هرساله درصدی به مبلغ پایه حقوق وزارت کار و همچنین سایر مزایا برای کارمندان و کارگران اضافه می‌شود.

البته درصد این افزایش حقوق و مزایا توسط اداره کار مشخص شده و با توجه به جدولی که اداره کار اعلام می‌کند، کارفرمایان هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی موظف به افزایش حقوق و مزایا کارگران و کارمندان خود با توجه به مصوبه های اداره کار هستند. درواقع درصد های افزایش حقوق باید در نرم افزار حسابداری شرکتی اعمال شود، تا محاسبات به مشکل نخورد. لذا در بخش دولتی، حکم حقوقی کارکنان بر اساس جدول افزایش حقوق کارمندان تنظیم شده و پرداخت حقوق بر طبق حکم حقوقی جدید انجام می‌گیرد.

در پایان سال 1402 حداقل حقوق اداره کار برای سال 1403 تعیین گردید. حداقل حقوق اداره کار در سال 1403 براساس تصمیمات شورای عالی کار مبلغ 2,388,728 ریال به صورت روزانه و مبلغ 71,661,840 ریال ماهانه تعیین گردید. این مبلغ نسبت به حداقل حقوق اداره کار در سال 1402، به میزان 35 درصد افزایش داشته است.

میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران

برای سال 1403، حداقل حقوق وزارت کار 35 درصد افزایش یافت.

برای سال 1403 مبلغ افزایش حداقل حقوق وزارت کار 35 درصد می‌باشد. تمام کارفرمایان موظف هستند، که قرارداد کارگران خود را بر اساس حقوق وزارت کار تنظیم کرده و لیست حقوق را بر اساس جدول حقوق سال 1403 تهیه کنند. البته برای تهیه لیست حقوق، لازم است احکام پرسنلی جدید در برنامه مالی ثبت شود.

همچنین کارفرمایان باید حداقل حقوق اداره کار 1403 را طبق جدول افزایش حقوق کارگران در سال 1403، به کارگران خود پرداخت کنند، و پرداخت کمتر از پایه حقوق وزارت کار 1403 غیرقانونی می‌باشد. ولی کارفرمایان می ‌توانند با توجه به شرایط کار، مبلغ بیشتر از حقوق وزارت کار نیز به کارگران پرداخت کنند.

نکته مهم

از آنجایی که مبنای محاسبه عیدی و حق سنوات کارگران در سال جدید، پایه حقوق وزارت کار 1403 می‌باشد، لذا با افزایش حداقل حقوق وزارت کار در سال 1403، مبلغ عیدی و حق سنوات نیز افزایش پیدا می‌کند.

میزان حقوق وزارت کار علاوه بر پایه حقوق اداره کار 1403 که مبلغ 2,388,728 ریال به صورت روزانه می‌باشد، شامل مزایای دیگر نیز می‌شود. مزایای حقوق وزارت کار شامل حق مسکن، حق بن و حق اولاد است، که در کنار پایه حقوق اداره کار 1403 باید طبق جدول حقوق سال 1403 به کارگر پرداخت شود. حق اولاد فقط  برای افرادی دارای فرزند در حقوق اداره کار متاهلین 1403 محاسبه می‌شود.

در محاسبه عیدی و حق سنوات کارگران نیز مبلغ پایه حقوق اداره کار 1403 که پایه سنوات هم به آن اضافه شده، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

به علاوه از ابتدای سال 1403 برای کارگرانی که یک سال سابقه کار دارند و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، روزانه مبلغ 70,000 ریال به عنوان پایه سنوات پرداخت می‌گردد. پایه سنوات مبلغی است که به پایه حقوق اداره کار 1403 طبق حداقل حقوق وزارت کار افزوده می‌شود. اطلاعات تکمیلی درباره پایه سنوات و سنوات پایان خدمت را می‌توانید در مقاله سنوات 1403 مطالعه کنید.

محاسبه سنوات در حداقل حقوق 1400

پایه سنوات مبلغی است که به پایه حقوق اداره کار 1403 افزوده می‌شود

همچنین طبق بخشنامه حقوق وزارت کار، مبلغ 14,000,000 ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یا همان حق بن، تصویب شده که در جدول حقوق سال 1403 ذکر شده است. این مبلغ باید علاوه بر پایه حقوق اداره کار، از سوی کارفرما به کارگران پرداخت گردد.

همچنین کمک هزینه مسکن از ابتدای سال 1403 ماهانه به مبلغ 9,000,000 ریال تعیین گردید. حق مسکن نیز به همراه پایه حقوق اداره کار 1403 باید به کارگران پرداخت گردد.

همانگونه که اطلاع دارید مبلغ پایه حقوق وزارت کار 1403 به صورت مستقیم مبلغ عیدی کارگران در سال جدید را تعیین می‌کند، اگر می‌خواهید بدانید با افزایش مبلغ حقوق پایه 1403 مبلغ عیدی چقدر افزایش پیدا کرده است، حتما مقاله عیدی 1403 را مطالعه کنید.

آموزشگاه حسابداری فرداد

حق اولاد سال 1403

حق اولاد یکی دیگر از مزایایی است که در حقوق اداره کار متاهلین محاسبه می‌شود و به همراه پایه حقوق اداره کار به کارگران دارای فرزند پرداخت می‌گردد. بر طبق ماده ۸۶ قانون کار، کمک هزینه عائله ‌مندی یا همان حق اولاد، باید به صورت ماهانه و طبق حقوق وزارت کار به همراه پایه حقوق اداره کار 1403 و سایر مزایای حقوق وزارت کار به کارگران پرداخت گردد. حق اولاد، تنها تفاوت حقوق اداره کار متاهلین 1403 با افراد مجرد می‌باشد.

مبلغ حق اولاد برای هر فرزند معادل حقوق سه روز کاری و یا به عبارت دیگر سه برابر حداقل حقوق روزانه اداره کار می‌باشد. بنابراین حق اولاد 1403 سه برابر حداقل پایه حقوق وزارت کار 1403 یعنی سه برابر 2,388,728 ریال می‌باشد.

حق اولاد 1403 نسبت به سال 1402، به اندازه 35 درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین، حق اولاد 1403 طبق حقوق وزارت کار، برای هر فرزند مبلغ 7,166,000  ریال می‌باشد، که در جدول حقوق سال 1403 به همراه بقیه حقوق و مزایا درج شده است.

افزایش حق اولاد در حداقل حقوق 1400

مبلغ حق اولاد برای هر فرزند معادل سه برابر حداقل حقوق روزانه وزارت کار می‌باشد

برای پرداخت حق اولاد 1403 شرایطی وجود دارد، که کارگر باید همه شرایط را داشته باشد تا مشمول دریافت حق اولاد 1403 طبق قانون کار باشد. این شرایط عبارتند از:

  • کارگران باید دارای سابقه ۷۲۰ روز بیمه تامین اجتماعی باشند. (مطالعه فراموش نشه 👈لیست بیمه تامین اجتماعی)
  • فرزندان باید زیر ۱۸ سال باشند. به فرزندان بالای ۱۸ سال فقط در صورتی که مشغول به تحصیل باشند و یا بر اثر بیماری و یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون کار، قادر به کار نباشند، حق اولاد 1403 پرداخت می‌گردد.
  • کارگر، مشمول قانون تامین اجتماعی باشد. یعنی بیمه شده تامین اجتماعی باشد.

اگر مرد و زن هر دو شاغل باشند، به هر دو نفر حق اولاد پرداخت می‌گردد. همچنین در پرداخت حق اولاد 1403، محدودیتی در تعداد فرزند وجود ندارد و به همه فرزندان با داشتن شرایط ذکر شده، حق اولاد پرداخت می‌گردد.

اگر با شرایط بیمه حقوق آشنایی ندارید و نمی دانید که کارفرماتون چه وظایفی برای بیمه شما دارد، حتما مقاله بیمه حقوق را مطالعه کنید.

حقوق اداره کار متاهلین 1403 چقدر است؟

حقوق اداره کار متاهلین 1403 نیز 5,000,000 ریال بیشتر از حقوق وزارت کار افراد مجرد می‌باشد. تفاوت حقوق اداره کار 1403 برای متاهلین در 2 مزایای حق تاهل و حق اولاد می‌باشد. برای افرادی که دارای فرزند هستند علاوه بر حقوق وزارت کار، حق اولاد نیز پرداخت می‌گردد. حق تاهل ویز افراد متاهل بوده و خانم ها و آقایان متاهل تعلق می گیرد.

بنابراین حقوق اداره کار متاهلین 1403، طبق حقوق وزارت کار، شامل پایه حقوق اداره کار، حق مسکن، حق بن، پایه سنوات، حق تاهل و همچنین حق اولاد 1403 می‌باشد، که بر طبق جدول حقوق سال 1403 پرداخت می‌گردد.

جدول افزایش حقوق کارمندان

برای تعیین حداقل حقوق وزارت کار در بخش دولتی و خصوصی فرآیند های مختلفی صورت می‌گیرد. در بخش دولتی، حقوق کارمندان دولت بر اساس جدول افزایش حقوق کارمندان دولت نسبت به سال قبل که توسط مجلس و دولت تعیین شده و تصویب می‌شود، تعیین می‌گردد.

افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1403، به صورت پلکانی تا 20 درصد تصویب شده است. نحوه محاسبه حقوق کارمندان به اینصورت می‌باشد که مبلغ حداقل حقوق دریافتی کارمندان در سال 1403 نباید کمتر از 71,661,840 تومان باشد. بنابراین حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1403 مبلغ هفت میلیون و صد و شصت و شش هزار ریال تعیین گردیده است.

جدول حداقل حقوق 1400

جدول حداقل حقوق وزارت کار 1403

در برخی از سال‌ها احتمال دارد میزان افزایش حقوق کارکنان، درصد ثابتی نباشد بلکه به صورت پلکانی، حقوق وزارت کار کارکنان افزایش پیدا کند. در این صورت درصدهای افزایش حقوق وزارت کار در جدول افزایش حقوق کارمندان تنظیم می‌شود.

حقوق کارکنان باید بر طبق جدول افزایش حقوق کارمندان محاسبه و پرداخت گردد و اگر پس از افزایش حقوق با بیشترین درصد اعلام شده باز هم حقوق کارمند به حداقل حقوق تعیین شده نرسد، مبلغ حداقل حقوق اعلام شده به کارمند پرداخت می‌شود. اگر میخواهید در دوره های رایگان آموزش حسابداری شرکت کنید حتما صفحه آموزش حسابداری را ببینید.

افزایش حقوق کارگران در سال 1403

مبلغ حداقل حقوق اداره کار در سال 1403 هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده است، اما طبق اخباری که درباره حداقل حقوق وزارت کار در سال 1403 منتشر شده است، در سال جدید میزان افزایشات پایه حقوق وزارت کار 35 درصد بود.
بنابراین افرادی که کمتر از حداقل حقوق اداره کار 1403 دریافت می‌کنند، مقداری بیشتری افزایش حقوق داشته و افرادی که برابر با حداقل حقوق اداره کار درآمد دارند، مقدار کمتری افزایش حقوق خواهند داشت. در هر صورت در سال 1403 حدقل حقوق وزارت کار برای تمام کارگران باید برابر با 71,661,840 باشد.
در جدول زیر میزان افزایش حقوق پایه وزارت کار و همچنین حداقل مبلغ سایر مزایای کارگران در سال 1403 را آورده‌ایم.

ردیف شرح مبلغ (ریال)
1 حداقل دستمزد روزانه 2,388,728
2 حداقل دستمزد ماهیانه 71,661,840
3 حق مسکن ماهیانه 9,000,000
4 حق بن 14,000,000
5 حق اولاد (یک فرزند) 7,166,000
6 حق اولاد (دو فرزند) 14,332,000
7 حق تاهل 5,000,000
8 سنوات ماهیانه (یک سال سابقه کار) 2,100,000
9 دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار) 94,661,840
10 دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار) 106,827,840
11 دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (با یکسال سابقه کار) 108,927,840
12 دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار) 113,993,840
13 دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (با یکسال سابقه کار) 116,093,840

حقوق وزارت کار 1402 برای افراد دارای مدرک دیپلم چقدر است؟

حقوق وزارت کار دیپلم مشخص نیست و نمی‌توان گفت که برای تمام افراد حقوق وزارت کار دیپلم ثابت می‌باشد. تمام کارگران باید از حداقل حقوق اداره کار برخوردار باشند و مدرک تحصیلی پایین نباید باعث کاهش دریافتی کارگران از حداقل حقوق تعیین شده باشد. همچنین شرکت‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، باتوجه به سوابق کاری و تحصیلات کارگران مبلغ حقوق آنها را محاسبه می‌کنند.

مقایسه حداقل حقوق کارگران در سال 1402 و 1403

در سال 1402 میزان افزایش حقوق سال آینده کارگران ابتدا 20 درصد اعلام شد، اما پس از بررسی‌های هیئت وزیران و میزان تورم در سال 1402، افزایش حقوق کارگران و حداقل بگیران در سال 1403 به میزان 35% تصویب شد. البته این مبلغ بازهم پاسخگوی تورم جامعه نبوده و همچنان کارگران برای تامین معیشت خود دچار مشکل هستند.
در جدول زیر مبالغ حقوق و مزایای کارگران در 2 سال 1402 و 1403 را مقایسه می کنیم.

مزایا (ماهیانه)

سال 1402

سال 1403

حقوق پایه

53,082,840 ریال

71,661,840 ریال

حق بن

11,000,000 ریال

14,000,000 ریال

حق مسکن

9,000,000 ریال

9,000,000 ریال

پایه سنوات (ویژه افراد با حداقل 1 سال سابقه کار)

2,100,000 ریال

2,100,000 ریال

حق اولاد (به ازای 1 فرزند)

5,308,284 ریال

7,166,000 ریال

حداقل دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار

73,082,840 ریال

94,661,840 ریال

حداقل دریافتی افراد مجرد با حداقل 1 سال سابقه کار

75,182,840 ریال

96,761,840 ریال

حداقل دریافتی افراد متاهل با 1 فرزند (بدون سابقه کار)

78,391,124 ریال

106,827,840 ریال

حداقل دریافتی افراد متاهل با 1 فرزند (با حداقل 1 سال سابقه کار)

80,563,124 ریال

108,927,840 ریال

نتیجه گیری

محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای دیگر حقوق ازجمله محاسبه اضافه کاری و درنهایت مبلغ پرداختی بابت حقوق، از جمله مهمترین وظایف تمامی سازمان هاست که باید طبق قانون انجام شود. به همین دلیل تمامی سازمان‌ها و کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی باید با قوانین حداقل حقوق وزارت کار آشنا باشند، تا بتوانند محاسبه و پرداخت حقوق کارکنان خود را به درستی و طبق جدول حقوق وزارت کار انجام دهند.

در این مقاله، با حداقل حقوق وزارت کار در سال 1403 آشنا شدیم و درصد افزایش حقوق 1403 را نسبت به سال قبل، مورد بررسی قرار دادیم تا شرکت‌ها آشنایی کافی با میزان حقوق وزارت کار داشته باشند. در پایان این مقاله، هر گونه سوال یا پیشنهاد خود را حتما در قسمت دیدگاه با ما مطرح نمایید.

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "مبلغ حق اولاد در سال 1403 چقدر است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در سال 1403 مبلغ حق اولاد به ازای هر یک فرزند برابر با 7,166,000 می باشد." } },{ "@type": "Question", "name": "حقوق کارگران در سال 1403 چقدر است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "حداقل حقوق پایه اداره کار در سال 1403 برابر با 71,661,840 ریال می‌باشد. مجموع حقوق و مزایای ماهیانه افراد مجرد بدون سابقه کار طبق قانون وزارت کار برابر با 94,661,840 ریال است." } },{ "@type": "Question", "name": "آیا همه پایه سنوات دریافت می کنند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "خیر، باتوجه به قانون کار فقط افرادی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند، مشمول دریافت پایه سنوات هستند.." } },{ "@type": "Question", "name": "حق مسکن در سال جدید چقدر است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مبلغ حق مسکن در سال 1403 برابر با 9,000,000 می باشد." } },{ "@type": "Question", "name": "مبلغ حق بن 1403 چقدر است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مبلغ حق بن در سال 1403 برابر با 14,000,000 می باشد." } }] }
نرم افزار حسابداری ابری