اگر به قراردادهایی که در آن مجری کار هستید توجه کرده باشید، مبلغی به عنوان سپرده بیمه از مبلغ پرداختی شما کسر شده است. خوب است بدانید که این مبلغ با عنوان «مفاصا حساب بیمه» و مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پایان قرارداد از نفرات شاغل و بیمه شده که در لیست بیمه وجود دارند، کسر می شود.

با مطالعه این مقاله شما با مفهوم کامل مفاصا حساب و انواع آن آشنا می شوید. همچنین ضمن شناخت مدارک لازم برای دریافت مفاصاحساب، پاسخ پرسش های احتمالی نظیر «نحوه ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه»، «ماهیت مفاصاحساب بیمه»، «مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه» و… را خواهید آموخت.

خواندن مقاله مفاصا حساب بیمه را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
 • تمام کارفرمایان و مجریان پروژه های پیمانکاری، خدماتی و…
 • افرادی که به دنبال شناخت ماهیت مفاصا حساب و انواع آن هستند
 • کسانی که در پی یافتن مدارک لازم برای مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی هستند و…

 

مفاصا حساب چیست؟

اصطلاح مفاصا حساب که در زبان انگلیسی با عبارت account settling از آن یاد می شود به معنی تسویه کردن است. به طور کلی زمانی که قرارداد بین دو نفر به پایان می رسد و نوبت به مرحله تسویه حساب بین طرفین قرارداد می رسد، فرآیند مفاصاحساب آغاز می شود.

به زبان ساده مفاصا حساب برگه ای است که ریز حساب های بدهکاری و بستانکاری و مراحل تسویه حساب در آن ثبت می شود. حال که با معنی اصطلاح مفاصا حساب آشنا شدیم، انواع آن را برمی شماریم.

انواع مفاصا حساب

تهیه مفاصا حساب تنها برای یک سازمان یا کسب و کار خاص نیست. بنابراین هر موسسه و سازمانی نیاز به شفاف سازی و تسویه حساب مالیاتی دارد که بسته به امور و موقعیت شغلی، نیاز به تهیه آن خواهد داشت. در میان انواع مفاصا حساب می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • مفاصا حسابهای بیمه
 • مفاصا حساب مالیاتی
 • مفاصا حساب نقل و انتقال سهام
 •  مفاصاحساب دارایی آپارتمان
 •  مفاصاحساب خودرو
 • مفاصاحساب ملک

مفاصا حساب بیمه چیست؟

مفاصاهای بیمه، تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی است که بر مبنای ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی مراحل درخواست تسویه حساب بیمه انجام می شود.

در ادامه بعد از توضیح بیشتر اینکه «مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست» با فرآیند تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی و همچنین نحوه ثبت سند تسویه حساب بیمه آشنا خواهید شد.

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست؟

«تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی» بعد از ارسال گواهی پایان کار، و با توجه به ثبت درست اطلاعاتی همچون مدت قرارداد یا عمرانی و غیر عمرانی بودن پروژه توسط مسئول پرونده و بر اساس درصد مکانیکی کار، درصد دستی کار و حق بیمه بیکاری محاسبه می شود. سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از دریافت مابه‌التفاوت، نامه مفاصا حساب را به شما می دهد.

مدارک لازم مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

در تکمیل توضیح مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی لازم به ذکر است که مدارک مورد نیاز برای دریافت مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی به سه مورد تقسیم می شود:

 1. گرفتن ردیف پیمان و کد کارگاهی که نیازمند مدارکی همچون معرفی نامه انتقال دهنده کار (کارفرما) و کپی قرارداد است.
 2. گواهی معرفی کارفرما که باید شامل تمام موارد مورد نیاز و درخواست شعبه بیمه باشد.
 3. صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی

نکته مهم
 • برای اشخاص حقیقی کپی کارت ملی و شناسنامه، نامه ثبت ارزش افزوده و اساسنامه مورد نیاز است.

 

درخواست تسویه حساب بیمه

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه

در انجام مراحل «درخواست مفاصا حساب های بیمه» در مرحله اول کارفرما موظف است یک نامه تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی با عنوان گواهی پایان کار به پیمانکار تحویل دهد. در نامه تسویه حساب های بیمه عنوان هایی مثل زمان شروع و پایان مدت قرارداد، عمرانی یا غیر عمرانی بودن پروژه کاری، میزان دستی و مکانیکی بودن کار، مبلغ ناخالص قرارداد و مواردی که به عهده کارفرما و پیمانکار بوده است باید ثبت شود.

در مرحله بعد گواهی پایان کار یا نامه ای که از کارفرما دریافت کرده اید را جهت استعلام تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی نزد مسئول پرونده می برید و بر اساس محاسبه مجموع درصد مکانیکی کار 6.7 و یا دستی بودن کار 7.16 و همچنین 9.1 درصد مبلغ حق بیمه بیکاری مبلغ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی محاسبه می شود.

به طور کلی انجام مراحل درخواست مفاصا حساب های بیمه شامل موارد زیر است:

 1. از طرف واگذار کننده کار یا همان کارفرما باید نامه درخواست مفاصا حساب ارائه شود.
 2. تاریخ شروع و پایان قرارداد کاری باید در نامه تسویه حساب بیمه اعلام شده باشد.
 3. طبق صورت وضعیت هزینه ها باید کل مبلغ کارکرد اعلام شود.
 4. در نامه درخواست تسویه حساب بیمه باید نحوه تامین مصالح مشخص شده باشد.
 5. برای اشخاص حقوقی، آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات صورت گرفته تهیه شود.

نکته مهم
 • نوشتن نام و نشانی کارفرما به همراه موضوع و میزان قرارداد و اعلام پرداخت مطالبات در نامه تسویه حساب بیمه الزامی است.

در پایان نیز مبلغ محاسبه شده از مبلغی که به عنوان بیمه پیمان هر ماه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردید کسر می شود. در نهایت مبلغی که باید برای دریافت نامه مفاصا حساب به بیمه پرداخت کنید، ما به التفاوت مبلغ باقی مانده است که به راحتی بعد از پرداخت می توانید نامه تسویه حساب بیمه را دریافت کنید.

 

نحوه ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه چگونه است؟

درباره نحوه ثبت حسابداری مفاصا بیمه سوالات زیادی مطرح می شود. با توجه به گفته وارن بافت “زبان کسب و کار حسابداری است” و برای جلو بردن کسب و کارتان باید دوره های حسابداری را طی کرده باشید تا بتوانید با زبان کسب و کارتان کار کنید. به همین دلیل در مفاصا حساب هم باید سند آن را در نرم افزار حسابداری وارد کنید. هر کدام از حسابداران با توجه به حوزه کاری و تشخیص آن در انواع مفاصاحساب بیمه، به دنبال نحوه ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه هستند. برای ثبت سند مفاصا حساب بیمه کافیست مبلغ سپرده حسن انجام کار، مبلغ پیش پرداخت مالیات،پیش دریافت، سپرده بیمه و سایر مبالغ قابل کسر را در قسمت بدهکار سند حسابداری مفاصا حساب بیمه و درآمدهای پیمان را در قسمت بستانکار ثبت کنید.

آموزش حسابداری ثبت پرداخت مفاصا حساب در نرم افزار حسابداری فرداد

نحوه ثبت حسابداری پرداخت مفاصا در نرم افزار حسابداری فرداد

 

اما به طور کلی ثبت حسابداری پرداخت مفاصا حساب به شکل زیر است:

ثبت حسابداری پرداخت مفاصا حساب بیمه

 • بدهکار
 • سپرده حسن انجام کار
 • پیش پرداخت مالیات
 • سپرده بیمه
 • پیش دریافت
 • سایر کسور
 • بستانکار
 • درآمدهای پیمان

  ثبت حسابداری دریافت مفاصا حساب بیمه

  برای ثبت حسابداری دریافت مفاصاحساب بیمه باید هزینه بیمه پیمان و سپرده بیمه را در ماهیت بدهکار سند حسابداری تسویه حساب بیمه  و بانک را در ماهیت بستانکار سند مفاصا حساب ثبت کنید. به شکل کلی، ثبت زیر را بزنید:

   

  • بدهکار
  • هزینه بیمه پیمان
  • سپرده بیمه
  • بستانکار
  • بانک

    

    

   نامه مفاصا حساب بیمه چیست

   نامه مفاصا حساب بیمه

   نامه مفاصا حساب بیمه چیست؟

   نامه تسویه حساب بیمه در حقیقت نامه ای است که شامل یک سری فاکتورهای مالی و گزارش های لازم در جهت تسویه با سازمان تامین اجتماعی است.

   در توضیح دقیق تر اینکه نامه مفاصا حساب های بیمه چیست می توان توضیح داد که، در نامه تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی باید جمع ناخالص کارکرد و مبالغ حق بیمه‌ی کسر شده و ارسال شده به سازمان تامین اجتماعی محاسبه و ثبت شود تا مفاصا حسابهای بیمه ای تامین اجتماعی با موفقیت انجام شود.

    

   نکات کلیدی تسویه حساب بیمه

   نکات مفاصا حساب بیمه

   نکاتی برای درک بهتر مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

   در این قسمت سعی می کنیم به ذکر نکات محاسبه و ثبت سند تسویه حساب بیمه بپردازیم و به مواردی برای درک بهتر تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی اشاره کنیم.

   آشنایی با اینکه مفاصا حساب های بیمه تامین اجتماعی چیست در کنار بهره مندی از دانش مشاوران مالی می تواند نتایج خوبی برای شما در زمان ارسال درخواست سند تسویه حساب بیمه داشته باشد.

   نکته: مفاصاهای بیمه بر خلاف تصور عموم فقط مختص شرکت های پیمانکاری نیست!

    

   فرض کنید شما تصمیم دارید اتاق کار خود را رنگ کنید. موضوع قرارداد کاری شما دریافت خدمات است و شرکتی که این خدمات را برای شما انجام می دهد بر خلاف تصور یک شرکت پیمانکاری نیست، بلکه یک شرکت خدماتی می باشد که قرار است برای شما خدمات رنگ آمیزی اتاق کار را انجام دهد و شما هم به عنوان کارفرما در فرآیند تسویه حساب بیمه باید نکات زیر را رعایت کنید:

   • در سامانه الکترونیکی خرید و فروش شما به عنوان کارفرما، و نیز مجری کار باید گزارش قرارداد را ثبت کنید.
   • مجری باید بابت قرارداد خود از شعبه تامین اجتماعی کد کارگاه دریافت کند.
   • در صورت ادامه قرارداد تا پایان سال 94 به میزان 3% مالیات از هر پرداخت کارفرما به مجری کار کسر می شود. (قراردادهای بعد از سال 95 شامل این کسر مالیاتی نمی شود)
   • مبلغ 5% سپرده بیمه از هر پرداختی شما به مجری کسر می شود.
   • اگر مجری کار تنها 1 نفر باشد، باز هم موظف به اخذ سند تسویه حساب از شعبه تامین اجتماعی است.

   قراردادهای مشمول مفاصا حساب

   شما و یا حسابدار شما هر روزه با انواع کارهای حسابداری سر و کار دارید که یکی از آنها قرارداد های کاری شما است، به عنوان وظایف حسابدار باید قراردادهای مشمول مفاصاحساب بیمه را به دقت توجه داشته باشید، اینگونه قراردادها به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

   قرارداهای عمرانی:

   قراردادهای مشاوره ای و پیمانکاری جزء قراردادهای عمرانی می باشند که در محاسبه نرخ مفاصا حساب قراردادهای مشاوره ای  3.6 درصد سهم پیمانکار و 12 درصد سهم کارفرما می باشد که در مجموع رقم 15.6 درصد را شامل می شود. در قراردادهای پیمانکاری نیز 1.6 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما است.

   قراردادهای غیر عمرانی:

   قراردادهای غیر عمرانی به قراردادهایی اطلاق می شود که موضوع آن ارائه خدمات می باشد. در قراردادهای غیرعمرانی که پیمانکار وظیفه تهیه قطعات و مصالح مصرفی را به شکل مکانیکی به عهده دارد سهم پیمانکار 7.78 درصد حق بیمه است. اگر علاوه بر تامین مصالح توسط پیمانکار، کار به صورت دستمزدی باشد، سهم پیمانکار 16.67 درصد خواهد بود.

   قراردادهای خاص غیر عمرانی:

   قرارداهای فضای سبز، گازرسانی، خرید و فروش، حسابرسی و … جزء قراردادهای خاص غیر عمرانی هستند. مفاصا حساب این قبیل قراردادها با توجه به نوع و شرایط آن طبق مصوبه مورخ 70/01/14 محاسبه می شود.

   نتیجه گیری

   ابتدا با کلمه مفاصا حساب و سپس با انواع آن آشنا شدیم و دریافتیم که مفاصا حساب به معنی تسویه حساب کردن بوده و به طور کلی زمانی که قرارداد بین دو نفر تمام می شود، نوبت به مرحله تسویه حساب بین طرفین قرارداد می رسد.

    

   حال نوبت شماست …

   اگر فکر می‌کنید نکاتی از این اطلاعات برای شما قابل درک نیست، یا اگر سوالی دارید که هنوز پاسخ آن را نیافته‌اید، در قسمت نظرات آن را مطرح کنید؛ ما به زودی به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

   Share on facebook
   Share on linkedin
   Share on twitter
   Share on whatsapp
   Share on telegram

   شاید به مطالب زیر هم علاقه داشته باشید

   تیم تحریریه آرین سیستم

   این مقاله ترجمه شده و یا از دانسته های کارشناسان تولید محتوا آرین سیستم است. کپی و انتشار مقاله بدون ذکر منبع و لینک مستقیم پیگرد قانونی دارد.

   11 پاسخ

   دیدگاه خود را ثبت کنید

   تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
   در گفتگو ها شرکت کنید.

   دیدگاهتان را بنویسید

   نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   1. اتحادی
    اتحادی گفته:

    سلام
    درصورتی که شرکت بازرگانی قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی غیر مکانیکی داشته باشد که درآمد حاصل از این قرارداد غیر عملیاتی باشد آیا سازمان تامین اجتماعی بر این نکته که کارکرد پرسنل فقط برای این قرارداد نبوده و برای امور روتین شرکت نیز بوده تفاوتی قائل میشود

    پاسخ
   2. حسین گلزار
    حسین گلزار گفته:

    با سلام. در حال خرید مغازه ای هستم که فروشنده حاضر به ارائه مفاصا حساب بیمه نیست. خودم به عنوان خریدار می توانم برای گرفتن مفاصا حساب اقدام کنم؟ ضمنا” فقط کدپستی مغازه و کد ملی مالک رو دارم.

    پاسخ
   3. علی
    علی گفته:

    سلام وخسته نباشید به قردادهای نرم افزار وپشتیبانی برای مفاصابیمه چه مقدار تعلق میگیرد

    پاسخ
   4. ندا نمینی
    ندا نمینی گفته:

    سلام میشه ثبت حسابداری در شرکت پیمانکاری که فیش حق بیمه مفاصا حساب رادریافت کرده و کارفرما از پرداخت از محل سپره بیمه اجتناب نموده و بایستی توسط خود پیمانکار پرداخت گردد .تا زمان پرداخت فیش در دفاتر پیمانکار نباید ثبتی صورت گیرد؟؟

    پاسخ
   5. محمدی
    محمدی گفته:

    طبق قانون وظیفه گرفتن مفاصا حساب بر عهده چه کسی است؟
    اگر به علت تاخیر در گرفتن مفاصا جریمه‌ای تعیین شود چه طرفی مقصر است؟
    لطفاً ماده و تبصره قانونی پاسخنامه را ارائه فرمایید.

    پاسخ
    • تیم تحریریه نرم افزار فرداد
     تیم تحریریه نرم افزار فرداد گفته:

     سلام دوست عزیز. طبق قانون مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی، بعد از ارائه خدمات پیمانکاری و غیر پیمانکاری مجری قرارداد کار موظف به گرفتن برگه تسویه حساب از شعبه بیمه ای است که از آنجا کد کارگاه گرفته است. بنابراین در صورت تاخیر در تسویه حساب با بیمه، بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی، کارفرما یا واگذارنده کار مقصر و باید جریمه را پرداخت کند.

     پاسخ
    • تیم تحریریه نرم افزار فرداد
     تیم تحریریه نرم افزار فرداد گفته:

     بعد از ارائه خدمات پیمکانکاری و یا غیر پیمانکاری مجری قرارداد موظف است از شعبه بیمه ای که درآنجا بابت قرارداد کد کارگاه گرفته است برگه تسویه حساب اخذ نماید. زمان این اقدام بعد از اتمام کامل کار است یعنی وقتی که کارش را انجام داده است . درصد بدهی بیمه در قراردادها متفاوت است . اگر عمرانی و ساخت و ساز نباشد ۱۶.۶۷ % است که فرضاً اگر قرارداد مجری با کارفرما ۱۰۰ میلیون است ۱۶،۶۷۰،۰۰۰ آن بدهی به بیمه است که باید توسط مجری و یا پیمانکار پرداخت گردد. مجری پایان هر ماه لیست بیمه ۳۰ درصد ارائه می کند که مثلا بعد از طول مدت قرارداد اگر مجموع لیست های حقوق ۱۰،۲۰۰،۰۰۰گردد مجری باید (۱۶،۶۷۰،۰۰۰-۱۰،۲۰۰،۰۰۰) = ۶،۴۷۰،۰۰۰ دیگر به بیمه پرداخت کند تا برگه مفاصا حساب را بگیرد.
     بر این اساس ماده ۳۸ ق.ت.ا کارفرما را مکلف نموده تا در قراردادی که با پیمانکار منعقد می کند وی را ملزم نماید تا نسبت به اخذ بیمه نمودن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق بیمه آنها اقدام نماید و جهت تضمین انجام این تعهد کارفرما را مکلف نموده ۵ درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری نماید.ممکن است در قراردادی که به مقاطعه یا پیمانکاری واگذار می شود پیمانکار انجام موضوع پیمان را به پیمانکار فرعی دیگر واگذار نماید که در این صورت اجرای ماده ۳۸ در ۲ فرض قابل تصور می باشد
     وفق ماده 38 قانون تامین اجتماعی کارفرما یا واگذارنده کار باید یک نسخه از قرارداد را بدو انعقاد قرارداد به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و پیمانکار موظف به اخذ مفاصا حساب و ارائه به کارفرما میباشد و در صورت عدم اخذ مفاصا حساب توسط پیمانکار و عدم پیگیری کارفرما در صورتی که کارفرما یا واگذارنده کار دارای شخصیت حقوقی باشد در حسابرسی دفاتر قانونی حق بیمه قرارداد مذکور وفق بخشنامه 11/3 جدید درآمد محاسبه و اخذ میگردد یا گاها بیشتر از حق بیمه ای میباشد که پیمانکار مفاصا حساب اخذ خواهد نمود.

     همچنین وفق بند “و” بخشنامه 14/5 جدید درآمد در صورتیکه پیمانکاران در طول دوره اجرای قرارداد، حداقل جهت یک ماه لیست کارکنان شاغل در عملیات قرارداد را در مهلت مقرر وفق ماده ” 39 ” قانون تامین اجتماعی به شعب سازمان ارسال نمایند از شمول جریمه عدم ارسال لیست معاف بوده و در غیراینصورت مطابق مصوبه مورخ 73/5/9 مجلس محترم شورای اسلامی و با در نظر گرفتن میزان اصل حق بیمه ماهیانه حسب مورد جریمه به مأخذ 5 ، 10 ، 15 و 20 درصد محاسبه و مطالبه میگردد .

     پاسخ
    • تیم تحریریه نرم افزار فرداد
     تیم تحریریه نرم افزار فرداد گفته:

     با سلام و تشکر از اینکه مقاله ما را مطالعه کردید. در پاسخ به سوال شما باید گفت، حداکثر مهلت مقرر جهت واریز مطالبه مفاصا حساب بیمه، 25 روز از تاریخ ابلاغ بدهی تعیین شده است.

     پاسخ
    • تیم تحریریه نرم افزار فرداد
     تیم تحریریه نرم افزار فرداد گفته:

     پرداخت حق بیمه در ماههای سی روزه تا اخر ماه بعد ودر ماههای سی و یک روزه تا اخر ماه بعدی فرصت پرداخت میباشد، بطور مثال لیست فروردین تا اخر روز اردیبهشت و در دی تا اخر بهمن فرصت پرداخت دارید و اینها مربوط به بیمه های اجباری می باشد و در بیمه اختیاری هر تاریخی که در فیش قید شد همان مبنای پرداخت فیش می باشد.
     درمورد قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور طرح‌های عمرانی و همچنین قراردادهای غیرمشمول طرح‌های عمرانی که حق‌بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد پیمانکار و یا صورتحساب مهندس مشاور کسر و همزمان به سازمان پرداخت می‌گردد، مهلت مذکور حداکثر تا سی روز پس از ابلاغ مانده بدهی قرارداد می‌باشد و در صورتیکه در مهلت مذکور حق‌بیمه و بیمه بیکاری پرداخت نشود، در آن صورت از ابتدای ماه بعد جدید به میزان 2 درصد بابت هر ماه تأخیر محاسبه می‌شود.

     چنانچه کارفرما بدهی را تقسیط و اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت ننماید، اقساط باقیمانده تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه از تاریخ سررسید اولین قسط پرداخت نشده با نرخ جریمه به نسبت کل مبلغ مانده بدهی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

     درخصوص آرای محاکم قضایی با توجه به اینکه حق‌بیمه براساس نرخ جاری محاسبه و مطالبه می‌گردد؛ لذا بدهی محاسبه شده پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ مشمول 2درصد جرائم ماهیانه خواهد بود.

     پاسخ
   { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "مفاصا حساب چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "اصطلاح مفاصا حساب که در زبان انگلیسی با عبارت Insurance Checkout از آن یاد می شود به معنی تسویه کردن است. به طور کلی زمانی که قرارداد بین دو نفر به پایان می رسد و نوبت به مرحله تسویه حساب بین طرفین قرارداد می رسد، فرآیند مفاصاحساب آغاز می شود." } },{ "@type": "Question", "name": "انواع مفاصا حساب چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در میان انواع مفاصا حساب می توان به موارد زیر اشاره داشت:
   • مفاصا حسابهای بیمه
   • مفاصا حساب مالیاتی
   • مفاصا حساب نقل و انتقال سهام
   • مفاصاحساب دارایی آپارتمان
   • مفاصاحساب خودرو
   • مفاصاحساب ملک
   " } },{ "@type": "Question", "name": "مفاصا حساب بیمه چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مفاصاهای بیمه، تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی است که بر مبنای ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی مراحل درخواست تسویه حساب بیمه انجام می شود." } },{ "@type": "Question", "name": "مدارک لازم مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در تکمیل توضیح مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی لازم به ذکر است که مدارک مورد نیاز برای دریافت مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی به سه مورد تقسیم می شود: گرفتن ردیف پیمان و کد کارگاهی که نیازمند مدارکی همچون معرفی نامه انتقال دهنده کار (کارفرما) و کپی قرارداد است. گواهی معرفی کارفرما که باید شامل تمام موارد مورد نیاز و درخواست شعبه بیمه باشد. صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی" } },{ "@type": "Question", "name": "مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "به طور کلی انجام مراحل درخواست مفاصا حساب های بیمه شامل موارد زیر است: از طرف واگذار کننده کار یا همان کارفرما باید نامه درخواست مفاصا حساب ارائه شود. تاریخ شروع و پایان قرارداد کاری باید در نامه تسویه حساب بیمه اعلام شده باشد. طبق صورت وضعیت هزینه ها باید کل مبلغ کارکرد اعلام شود. در نامه درخواست تسویه حساب بیمه باید نحوه تامین مصالح مشخص شده باشد. برای اشخاص حقوقی، آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات صورت گرفته تهیه شود." } },{ "@type": "Question", "name": "نامه مفاصا حساب بیمه چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "نامه تسویه حساب بیمه در حقیقت نامه ای است که شامل یک سری فاکتورهای مالی و گزارش های لازم در جهت تسویه با سازمان تامین اجتماعی است." } }] }
   ×

   اطلاعات تماس خود را وارد کنید

   تماس با مشاوران تماس با فرداد

   ارسال درخواست به کارشناسان فروش
   لطفاً چند لحظه منتظر بمانید ...