اگر به قراردادهایی که در آن مجری کار هستید توجه کرده باشید، مبلغی به عنوان سپرده بیمه از مبلغ پرداختی شما کسر شده است. خوب است بدانید که این مبلغ با عنوان «مفاصا حساب بیمه» و مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پایان قرارداد از نفرات شاغل و بیمه شده که در لیست بیمه وجود دارند، کسر می‌شود.

با مطالعه این مقاله شما با مفهوم کامل مفاصا حساب و انواع آن آشنا می شوید. همچنین ضمن شناخت مدارک لازم برای دریافت مفاصاحساب، پاسخ پرسش های احتمالی نظیر «نحوه ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه»، «ماهیت مفاصاحساب بیمه»، «مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه» و… را خواهید آموخت.

خواندن مقاله مفاصا حساب بیمه را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
 • تمام کارفرمایان و مجریان پروژه های پیمانکاری، خدماتی و…
 • افرادی که به دنبال شناخت ماهیت مفاصا حساب و انواع آن هستند
 • کسانی که در پی یافتن مدارک لازم برای مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی هستند و…

مفاصا حساب چیست؟

اصطلاح مفاصا حساب که در زبان انگلیسی با عبارت account settling از آن یاد می‌شود به معنی تسویه کردن است. به طور کلی زمانی که قرارداد بین دو نفر به پایان می‌رسد و نوبت به مرحله تسویه حساب بین طرفین قرارداد می‌رسد، فرآیند مفاصاحساب آغاز می‌شود.

به زبان ساده مفاصا حساب برگه ای است که ریز حساب های بدهکاری و بستانکاری و مراحل تسویه حساب در آن ثبت می‌شود. حال که با معنی اصطلاح مفاصا حساب آشنا شدیم، انواع آن را برمی شماریم.

انواع مفاصا حساب

تهیه مفاصا حساب تنها برای یک سازمان یا کسب و کار خاص نیست. بنابراین هر موسسه و سازمانی نیاز به شفاف سازی و تسویه حساب مالیاتی دارد که بسته به امور و موقعیت شغلی، نیاز به تهیه آن خواهد داشت. در میان انواع مفاصا حساب می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • مفاصا حسابهای بیمه
 • مفاصا حساب مالیاتی
 • مفاصا حساب نقل و انتقال سهام
 •  مفاصاحساب دارایی آپارتمان
 •  مفاصاحساب خودرو
 • مفاصاحساب ملک

مفاصا حساب بیمه چیست؟

مفاصاهای بیمه، تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی است که بر مبنای ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی مراحل درخواست تسویه حساب بیمه انجام می‌شود.

در ادامه بعد از توضیح بیشتر اینکه «مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست» با فرآیند تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی و همچنین نحوه ثبت سند تسویه حساب بیمه آشنا خواهید شد.

آموزشگاه حسابداری فرداد

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست؟

«تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی» بعد از ارسال گواهی پایان کار، و با توجه به ثبت درست اطلاعاتی همچون مدت قرارداد یا عمرانی و غیر عمرانی بودن پروژه توسط مسئول پرونده و بر اساس درصد مکانیکی کار، درصد دستی کار و حق بیمه بیکاری محاسبه می‌شود. سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از دریافت مابه‌التفاوت، نامه مفاصا حساب را به شما می دهد.

مدارک لازم مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

در تکمیل توضیح مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی لازم به ذکر است که مدارک مورد نیاز برای دریافت مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی به سه مورد تقسیم می‌شود:

 1. گرفتن ردیف پیمان و کد کارگاهی که نیازمند مدارکی همچون معرفی نامه انتقال دهنده کار (کارفرما) و کپی قرارداد است.
 2. گواهی معرفی کارفرما که باید شامل تمام موارد مورد نیاز و درخواست شعبه بیمه باشد.
 3. صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی

نکته مهم

برای اشخاص حقیقی کپی کارت ملی و شناسنامه، نامه ثبت ارزش افزوده و اساسنامه مورد نیاز است.

 

درخواست تسویه حساب بیمه

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه

مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه

در انجام مراحل «درخواست مفاصا حساب های بیمه» در مرحله اول کارفرما موظف است یک نامه تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی با عنوان گواهی پایان کار به پیمانکار تحویل دهد. در نامه تسویه حساب های بیمه عنوان هایی مثل زمان شروع و پایان مدت قرارداد، عمرانی یا غیر عمرانی بودن پروژه کاری، میزان دستی و مکانیکی بودن کار، مبلغ ناخالص قرارداد و مواردی که به عهده کارفرما و پیمانکار بوده است باید ثبت شود.

در مرحله بعد گواهی پایان کار یا نامه ای که از کارفرما دریافت کرده اید را جهت استعلام تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی نزد مسئول پرونده می برید و بر اساس محاسبه مجموع درصد مکانیکی کار 6.7 و یا دستی بودن کار 7.16 و همچنین 9.1 درصد مبلغ حق بیمه بیکاری مبلغ مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی محاسبه می‌شود.

به طور کلی انجام مراحل درخواست مفاصا حساب های بیمه شامل موارد زیر است:

 1. از طرف واگذار کننده کار یا همان کارفرما باید نامه درخواست مفاصا حساب ارائه شود.
 2. تاریخ شروع و پایان قرارداد کاری باید در نامه تسویه حساب بیمه اعلام شده باشد.
 3. طبق صورت وضعیت هزینه ها باید کل مبلغ کارکرد اعلام شود.
 4. در نامه درخواست تسویه حساب بیمه باید نحوه تامین مصالح مشخص شده باشد.
 5. برای اشخاص حقوقی، آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات صورت گرفته تهیه شود.

نکته مهم

نوشتن نام و نشانی کارفرما به همراه موضوع و میزان قرارداد و اعلام پرداخت مطالبات در نامه تسویه حساب بیمه الزامی است.

در پایان نیز مبلغ محاسبه شده از مبلغی که به عنوان بیمه پیمان هر ماه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردید کسر می‌شود. در نهایت مبلغی که باید برای دریافت نامه مفاصا حساب به بیمه پرداخت کنید، ما به التفاوت مبلغ باقی مانده است که به راحتی بعد از پرداخت می توانید نامه تسویه حساب بیمه را دریافت کنید.

 

نحوه ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه چگونه است؟

درباره نحوه ثبت حسابداری مفاصا بیمه سوالات زیادی مطرح می‌شود. با توجه به گفته وارن بافت “زبان کسب و کار حسابداری است” و برای جلو بردن کسب و کارتان باید دوره حسابداری را طی کرده باشید تا بتوانید با زبان کسب و کارتان کار کنید. به همین دلیل در مفاصا حساب هم باید سند آن را در نرم افزار حسابداری وارد کنید. هر کدام از حسابداران با توجه به حوزه کاری و تشخیص آن در انواع مفاصاحساب بیمه، به دنبال نحوه ثبت حسابداری مفاصا حساب بیمه هستند. برای ثبت سند مفاصا حساب بیمه کافیست مبلغ سپرده حسن انجام کار، مبلغ پیش پرداخت مالیات،پیش دریافت، سپرده بیمه و سایر مبالغ قابل کسر را در قسمت بدهکار سند حسابداری مفاصا حساب بیمه و درآمدهای پیمان را در قسمت بستانکار ثبت کنید.

آموزش حسابداری ثبت پرداخت مفاصا حساب در نرم افزار حسابداری فرداد

نحوه ثبت حسابداری پرداخت مفاصا در نرم افزارهای فرداد مانند نرم افزار حسابداری شرکتی:

اما به طور کلی ثبت حسابداری پرداخت مفاصا حساب به شکل زیر است:

ثبت حسابداری پرداخت مفاصا حساب بیمه

 • بدهکار
 • سپرده حسن انجام کار
 • پیش پرداخت مالیات
 • سپرده بیمه
 • پیش دریافت
 • سایر کسور
 • بستانکار
 • درآمدهای پیمان

ثبت حسابداری دریافت مفاصا حساب بیمه

برای ثبت حسابداری دریافت مفاصاحساب بیمه باید هزینه بیمه پیمان و سپرده بیمه را در ماهیت بدهکار سند حسابداری تسویه حساب بیمه  و بانک را در ماهیت بستانکار سند مفاصا حساب ثبت کنید. شما می توانید با مطاله مقاله ماهیت حسابها اطلاعات جامعی درباره نحوه تشخیص انواع بدهکار و بستانکار و تشخیص ماهیت هریک از حسابها در حسابداری بدست بیاورید.

به شکل کلی، برای ثبت حسابداری دریافت مفاصاحساب بیمه ثبت زیر را بزنید:

 • بدهکار
 • هزینه بیمه پیمان
 • سپرده بیمه
 • بستانکار
 • بانک

 

نامه مفاصا حساب بیمه چیست

نامه مفاصا حساب بیمه

نامه مفاصا حساب بیمه چیست؟

نامه تسویه حساب بیمه در حقیقت نامه ای است که شامل یک سری فاکتورهای مالی و گزارش های لازم در جهت تسویه با سازمان تامین اجتماعی است.

در توضیح دقیق تر اینکه نامه مفاصا حساب های بیمه چیست می توان توضیح داد که، در نامه تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی باید جمع ناخالص کارکرد و مبالغ حق بیمه‌ی کسر شده و ارسال شده به سازمان تامین اجتماعی محاسبه و ثبت شود تا مفاصا حسابهای بیمه ای تامین اجتماعی با موفقیت انجام شود.

 

نکات کلیدی تسویه حساب بیمه

نکات مفاصا حساب بیمه

نکاتی برای درک بهتر مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

در این قسمت سعی می کنیم به ذکر نکات محاسبه و ثبت سند تسویه حساب بیمه بپردازیم و به مواردی برای درک بهتر تسویه حساب بیمه تامین اجتماعی اشاره کنیم.

آشنایی با اینکه مفاصا حساب های بیمه تامین اجتماعی چیست در کنار بهره مندی از دانش مشاوران مالی می تواند نتایج خوبی برای شما در زمان ارسال درخواست سند تسویه حساب بیمه داشته باشد.

نکته: مفاصاهای بیمه بر خلاف تصور عموم فقط مختص شرکت های پیمانکاری نیست!

فرض کنید شما تصمیم دارید اتاق کار خود را رنگ کنید. موضوع قرارداد کاری شما دریافت خدمات است و شرکتی که این خدمات را برای شما انجام می دهد بر خلاف تصور یک شرکت پیمانکاری نیست، بلکه یک شرکت خدماتی می باشد که قرار است برای شما خدمات رنگ آمیزی اتاق کار را انجام دهد و شما هم به عنوان کارفرما در فرآیند تسویه حساب بیمه باید نکات زیر را رعایت کنید:

 • در سامانه الکترونیکی خرید و فروش شما به عنوان کارفرما، و نیز مجری کار باید گزارش قرارداد را ثبت کنید.
 • مجری باید بابت قرارداد خود از شعبه تامین اجتماعی کد کارگاه دریافت کند.
 • در صورت ادامه قرارداد تا پایان سال 94 به میزان 3% مالیات از هر پرداخت کارفرما به مجری کار کسر می‌شود. (قراردادهای بعد از سال 95 شامل این کسر مالیاتی نمی شود)
 • مبلغ 5% سپرده بیمه از هر پرداختی شما به مجری کسر می‌شود.
 • اگر مجری کار تنها 1 نفر باشد، باز هم موظف به اخذ سند تسویه حساب از شعبه تامین اجتماعی است.

قراردادهای مشمول مفاصا حساب

شما و یا حسابدار شما هر روزه با انواع کارهای حسابداری سر و کار دارید که یکی از آنها قرارداد های کاری شما است، به عنوان وظایف حسابدار باید قراردادهای مشمول مفاصاحساب بیمه را به دقت توجه داشته باشید، اینگونه قراردادها به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

قرارداهای عمرانی:

قراردادهای مشاوره ای و پیمانکاری جزء قراردادهای عمرانی می‌باشند که در محاسبه نرخ مفاصا حساب قراردادهای مشاوره ای  3.6 درصد سهم پیمانکار و 12 درصد سهم کارفرما می باشد که در مجموع رقم 15.6 درصد را شامل می‌شود. در قراردادهای پیمانکاری نیز 1.6 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما است.

قراردادهای غیر عمرانی:

قراردادهای غیر عمرانی به قراردادهایی اطلاق می‌شود که موضوع آن ارائه خدمات می باشد. در قراردادهای غیرعمرانی که پیمانکار وظیفه تهیه قطعات و مصالح مصرفی را به شکل مکانیکی به عهده دارد سهم پیمانکار 7.78 درصد حق بیمه است. اگر علاوه بر تامین مصالح توسط پیمانکار، کار به صورت دستمزدی باشد، سهم پیمانکار 16.67 درصد خواهد بود.

قراردادهای خاص غیر عمرانی:

قرارداهای فضای سبز، گازرسانی، خرید و فروش، حسابرسی و … جزء قراردادهای خاص غیر عمرانی هستند. مفاصا حساب این قبیل قراردادها با توجه به نوع و شرایط آن طبق مصوبه مورخ 70/01/14 محاسبه می‌شود.

نتیجه گیری

ابتدا با کلمه مفاصا حساب و سپس با انواع آن آشنا شدیم و دریافتیم که مفاصا حساب به معنی تسویه حساب کردن بوده و به طور کلی زمانی که قرارداد بین دو نفر تمام می‌شود، نوبت به مرحله تسویه حساب بین طرفین قرارداد می‌رسد.

 اگر فکر می‌کنید نکاتی از این اطلاعات برای شما قابل درک نیست، یا اگر سوالی دارید که هنوز پاسخ آن را نیافته‌اید، در قسمت نظرات آن را مطرح کنید؛ ما به زودی به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. این مقاله از سری مقالات تخصصی حسابداری سایت فرداد بود. توصیه میکنم مقالات تخصصی دیگر مانند قوانین سامانه مودیان و مقاله خلاصه پرونده پرسونلی را مطالعه نمایید.

آموزش نرم افزار خزانه داری

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "مفاصا حساب چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "اصطلاح مفاصا حساب که در زبان انگلیسی با عبارت Insurance Checkout از آن یاد می شود به معنی تسویه کردن است. به طور کلی زمانی که قرارداد بین دو نفر به پایان می رسد و نوبت به مرحله تسویه حساب بین طرفین قرارداد می رسد، فرآیند مفاصاحساب آغاز می شود." } },{ "@type": "Question", "name": "انواع مفاصا حساب چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در میان انواع مفاصا حساب می توان به موارد زیر اشاره داشت:
 • مفاصا حسابهای بیمه
 • مفاصا حساب مالیاتی
 • مفاصا حساب نقل و انتقال سهام
 • مفاصاحساب دارایی آپارتمان
 • مفاصاحساب خودرو
 • مفاصاحساب ملک
" } },{ "@type": "Question", "name": "مفاصا حساب بیمه چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مفاصاهای بیمه، تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی است که بر مبنای ماده 37 و 38 قانون تامین اجتماعی مراحل درخواست تسویه حساب بیمه انجام می شود." } },{ "@type": "Question", "name": "مدارک لازم مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در تکمیل توضیح مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی لازم به ذکر است که مدارک مورد نیاز برای دریافت مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی به سه مورد تقسیم می شود: گرفتن ردیف پیمان و کد کارگاهی که نیازمند مدارکی همچون معرفی نامه انتقال دهنده کار (کارفرما) و کپی قرارداد است. گواهی معرفی کارفرما که باید شامل تمام موارد مورد نیاز و درخواست شعبه بیمه باشد. صدور برگه میزان بدهی ردیف پیمان و کد کارگاهی" } },{ "@type": "Question", "name": "مراحل درخواست مفاصا حساب بیمه", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "به طور کلی انجام مراحل درخواست مفاصا حساب های بیمه شامل موارد زیر است: از طرف واگذار کننده کار یا همان کارفرما باید نامه درخواست مفاصا حساب ارائه شود. تاریخ شروع و پایان قرارداد کاری باید در نامه تسویه حساب بیمه اعلام شده باشد. طبق صورت وضعیت هزینه ها باید کل مبلغ کارکرد اعلام شود. در نامه درخواست تسویه حساب بیمه باید نحوه تامین مصالح مشخص شده باشد. برای اشخاص حقوقی، آگهی تاسیس و صورت وضعیت قطعی به همراه تغییرات صورت گرفته تهیه شود." } },{ "@type": "Question", "name": "نامه مفاصا حساب بیمه چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "نامه تسویه حساب بیمه در حقیقت نامه ای است که شامل یک سری فاکتورهای مالی و گزارش های لازم در جهت تسویه با سازمان تامین اجتماعی است." } }] }
نرم افزار حسابداری ابری

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.