یکی از مسائل نگران کننده برای زنان شاغل تامین کننده هزینه های زندگی یا سرپرستان خانوار، طول مدت مرخصی دوران بارداری و زایمان ، دستمزد این ایام و همچنین شروع به کار مجدد پس از ایام مرخصی زایمان می باشد.

اداره کار برای رفع اینگونه نگرانی ها، قوانین و مقرراتی را تصویب نموده است، که طبق این قوانین زنان شاغل باردار می توانند از 9 ماه مرخصي زایمان استفاده کنند. ما در مقاله حاضر به معرفی مرخصی استعلاجی زایمان، قوانین مرخصی استعلاجی زایمان، مدارک مورد نیاز جهت دریافت مرخصي زایمان، پاسخ به پرسش مرخصي زایمان چیست؟ محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان و … خواهیم پرداخت.

خواندن مقاله مرخصی زایمان را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
 • مدیران کسب و کار ها
 • مدیران مالی شرکت ها
 • بانوان شاغل

مرخصی زایمان چیست؟

مرخصي زایمان یکی از مزایای می باشد که دولت به منظور تنظیم جمعیت خانواده، برای زنان شاغل درنظر می گیرد. مرخصی استعلاجی زایمان تامین اجتماعی نیز جزء سوابق فرد به حساب آماده و هیچ تاثیری در سایر مرخصی های فرد نخواهد گذاشت. بنابراین چون ایام مرخصي زایمان جزء سوابق فرد به حساب می آیند، در طول این دوران عیدی و سنوات نیز به فرد تعلق خواهد گرفت. ما در مقاله دیگری به صورت کامل به مبحث عیدی پرداخته ایم به همین جهت پیشنهاد می کنیم که مقاله عیدی کارگران سال 1403 را مطالعه کنید.

مادرانی که فرزند خودرا با استفاده از شیر خود تغذیه می نمایند، می توانند روزانه از یک ساعت مرخصی به منظور تغذیه فرزند استفاده نمایند. مادران می توانند در طول روز تا حداکثر سه نوبت از مرخصی یک ساعته شیردهی استفاده نمایند و یا یک ساعت زودتر محل کار را ترک نمایند. البته توجه داشته باشید که مدت این نوع مرخصی در طول هر روز، نباید بیشتر از یک ساعت شود، همچنین درصورتی که پزشک یا مراکز پزشکی تایید نمایند، که مادر با استفاده از شیر خودفرزندش را تغذیه می نماید، نوع مرخصی یک ساعته شیردهی به مادر داده می شود.

مرخصی استعلاجی زایمان

مرخصی استعلاجی زایمان، یکی از مزایای قانون کار می باشد که برای زنان شاغل درنظر گرفته می شود. تمام زنان شاغل که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 60 روز در مدت یک سال قبل از زایمان خود را داشته باشند، می توانند در مدت بارداری و زایمان خود از 9 ماه مرخصی استفاده نمایند، که نیمی از این مرخصی باید پس از زایمان دریافت شود.

مرخصی زایمان

تمام خانم های شاغل می توانند در ایام بارداری و زایمان خود، از 9 ماه مرخصي زایمان تامین اجتماعی استفاده نمایند.

کمک هزینه بارداری چیست؟

مطابق ماده 59 قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی، تمام خانم های شاغل که حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند، می توانند از 9 ماه مرخصی در ایام بارداری خود استفاده نموده و مبلغ 2.3 از حقوق خود در این ایام را دریافت نمایند.

برای محاسبه کمک هزینه بارداری، ابتدا تمام مزایای مشمول بیمه که فرد در آخرین 90 روز قبل از استراحت خود دریافت نموده است را با هم جمع می نمایند، سپس مبلغ بدست آمده بر تعداد روز های کارکرد بیمه فرد در طول این‌مدت تقسیم خواهد شد.

اگر قصد کسب اطلاعات دقیق تر درباره بیمه حقوق و نحوه دریافت و پرداخت آن جهت استفاده در ایام مرخصی زایمان تامین اجتماعی دارید، حتما مقاله حقوق و مزایای مشمول بیمه را مطالعه کنید.

آموزشگاه حسابداری فرداد

قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی

قوانین مرخصی زایمان به منظور افزایش سطح رفاه زنان شاغل تصویب شده است، که این قوانین به شرح زیر می باشند.

لیست ماده های قانون مرخصی زایمان توضیحات
مطابق ماده 67 قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی زنان شاغل که طی مدت یک سال قبل از زایمان خود حداقل 60 روز حق بیمه پرداخت کرده باشند، به شرط عدم اشتغال به کار می توانند کمک هزینه بارداری دریافت نمایند.
مطابق ماده 68 قانون قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی درصورتی که زن بیمه شده یک سال قبل از زایمان حداقل 60 روز حق بیمه پرداخت نموده باشد، می تواند از کمک هزینه ها، معاینه و معالجه های قبل حین و بعد از زایمان برخوردار شود.
طبق ماده 76 قانون کار اگر پزشک تامین اجتماعی تشخیص دهد که نوع کار برای کارگر باردار خطرناک می باشد، کارفرما موظف می باشد که تا پایان دوره بارداری کارگر، بدون کسر حقوق کار سبک تری را برای کارگر درنظر بگیرد.

آیین نامه مرخصی زایمان

مطابق تبصره 2 از ماده 21 آیین نامه مرخصی استعلاجی، مادرانی که به فرزندان خود شیر می دهند، پس از اتمام دوره مرخصی استعلاجی زایمان و شروع به کار مجدد، می توانند حداکثر تا مدت 24 ماهگی فرزند، روزانه از یک ساعت مرخصی برای تغذیه فرزندشان استفاده نمایند. مرخصي زایمان از مرخصی استحقاقی مادر کسر نخواهد شد.

مطابق تبصره 3 از ماده 21 آیین نامه مرخصی استعلاجی، اگر به هر دلیل دولت ساعات کار کارمندان را کاهش دهد، دیگر مادران نمی توانند از یک ساعت مرخصی شیردهی برای تغذیه فرزندشان استفاده نمایند.

مطابق تبصره 4 از ماده 21 آیین نامه مرخصی استعلاجی، حفظ پست سازمانی بانوانی که در ایام مرخصي زایمان تامین اجتماعی هستند، الزامی می باشد.

مطابق ماده 22 آیین نامه مرخصی استعلاجی، زنانی که درحال استفاده از مرخصی بدون حقوق هستند، نمی توانند از مرخصی زایمان تامین اجتماعی استفاده نمایند.

مطابق ماده 23 آیین نامه مرخصی استعلاجی، مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان زنانی که مشمول خدمت نیمه وقت هستند، مانند کارمندان تمام وقت می باشد. در طول این مدت نیز حقوق و مزایای این بانوان مطابق مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان می باشد.

قانون مرخصی زایمان

حداقل سابقه برای مرخصی زایمان حداقل دو ماه پرداخت بیمه می باشد

حداقل سابقه برای مرخصی زایمان

باتوجه به ماده 67 قانون به منظور حداقل سابقه برای مرخصی زایمان تامین اجتماعی، زنان شاغل که طی مدت یک سال قبل از زایمان خود حداقل 60 روز حق بیمه پرداخت کرده باشند، به شرط عدم اشتغال به کار می توانند کمک هزینه بارداری دریافت نمایند. بنابراین حداقل سابقه برای مرخصي زایمان حداقل دو ماه پرداخت بیمه می باشد.

قانون جدید مرخصی زایمان

مطابق قانون جدید مرخصی زایمان تامین اجتماعی ، مرخصی مدت مرخصي زایمان از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافته است. همه خانم‌های باردار که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند می توانند از این قانون استفاده کنند.

مدارک مرخصی زایمان تامین اجتماعی

برای دریافت غرامت ایام بارداری، متقاضی باید مدارکی را به شعبه بیمه ای که هر ماه کارفرما پس از تهیه لیست حقوق و ارسال لیست بیمه آن را رد می نماید، ارائه دهد. مدارک مرخصی زایمان تامین اجتماعی عبارتند از:

 • اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 • اصل دفترچه تامین اجتماعی متقاضی
 • گواهی پزشک مهردار
 • یک قطعه عکس
 • معرفی نامه از کارفرما
مدارک مورد نیاز دریافت مرخصی زایمان

طبق قانون اداره کار زنان شاغل می توانند از 9 ماه مرخصی زایمان استفاده کنند

مدت زمان مرخصی زایمان تامین اجتماعی

طبق قانون اداره کار زنان شاغل می توانند از 9 ماه مرخصي زایمان استفاده نمایند. البته درصورتی که خانم ها دوقلو باردار باشند، می‌توانند از 12 ماه مرخصی زایمان استفاده کنند.

مرخصي زایمان برای آقایان

تمام آقایانی که در قوای سه گانه، بخش های دولتی، بخش های عمومی و بخش های غیر دولتی مشغول به کار می باشند، در هنگامی که صاحب فرزند شوند، می توانند از سه روز مرخصی تشویقی استفاده نمایند.

شرایط مرخصی زایمان

تمام زنان شاغل می توانند از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده نمایند، اما زنانی می توانند از کمک هزینه بارداری تامین اجتماعی استفاده نمایند، که دارای شرایط زیر باشند:

 • متقاضی باید در طول یک سال گذشته ، سابقه پرداخت حداقل 60 روز کاری حق بیمه را داشته باشد.
 • متقاضی نباید در ایام مرخصی دستمزد دریافت نماید و یا مشغول به کار بوده باشد.
 • متقاضی باید در هنگام درخواست مرخصی، مشغول به کار یا در ایام مرخصی استعلاجی باشد.
 • زایمان متقاضی نباید مربوط به بعد از فرزند چهارم باشد.
شرایط دریافت مرخصی زایمان

همه خانم‌های باردار که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند می توانند از مرخصی زایمان استفاده کنند

مرخصی زایمان دوقلو

مطابق قوانین کشور، زنان شاغلی که فرزند دوقلو به دنیا بیاورند، می توانند 12 ماه مرخصي زایمان بگیرند. همچنین در صورتی که مادران شاغل فرزندان را با شیر خود تغذیه نمایند، می توانند روزانه 2 ساعت مرخصی ساعتی برای تغذیه فرزند خود بگیرند. همچنین این مادران می توانند برحسب نیاز فرزند از این مرخصی تا حداکثر سه نوبت استفاده نمایند.

لازم به ذکر می باشد، که ساعات مرخصی شیردهی، جزء ساعات کار مادر حساب خواهد شد.

عیدی مرخصي زایمان

مطابق ماده 74 قانون کار، افرادی که در طول سال از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند، عیدی خود را به صورت کامل دریافت خواهند نمود. حال اگر به جز ایام مرخصي زایمان، به مدت کمتر از یک سال در شرکت مورد نظر مشغول به کار باشند، با توجه به روز های کارکرد متقاضی، مبلغ عیدی او محاسبه می شود.

نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی 1403

مبلغ کمک هزینه بارداری برابر با دو سوم آخرین حقوق متقاضی با درنظر گرفتن روز های استراحت بدون کسر سه روز اول می باشد. برای محاسبه آخرین حقوق نیز تمام مبالغ مشمول کسر بیمه فرد که در آخرین 90 روز قبل از استراحت خود نموده است، باهم جمع شده و عدد بدست آمده بر تعداد روز های کارکرد بیمه درطول این مدت تقسیم خواهد شد. در ادامه مقاله ما به محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان می پردازیم.

نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان

حقوق ایام مرخصي زایمان، معادل دوسوم میانگین حقوق 90 روز قبل از مرخصي زایمان می باشد.

کمک هزینه زایمان تامین اجتماعی

مطابق ماده 59 تامین اجتماعی، تمام زنان شاغل که دارای حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه باشند، می توانند در طول مرخصی بارداری خود، مبلغ 2.3 از حقوق را به عنوان کمک هزینه زایمان تامین اجتماعی دریافت خواهند نمود. با توجه به این که ممکن است محابه حقوق این ایام به صورت دستی برای شما سخت باشد، ما در ادامه مقاله امکان محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان را برایتان فراهم کرده ایم.

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "کارفرما چطور مرخصی زایمان کارمند را در لیست بیمه رد می کند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در طول ایام مرخصی استعلاجی زایمان، کارفرما نام فرد را با کارکرد ماه صفر و کارکرد مرخصی استعلاجی 30 در لیست بیمه رد می نماید" } },{ "@type": "Question", "name": "آیا تعداد دفعات استفاده از مرخصی زایمان محدودیت دارد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "بله، زنان شاغل می توانند حداکثر برای 4 بار زایمان از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده نمایند. البته اگر فرزندان قبلی زن شاغل فوت کرده باشند، این فرد می تواند برای زایمان بعدی خود درخواست مرخصی زایمان بدهد" } },{ "@type": "Question", "name": "آیا دوران مرخصی زایمان از سابقه کاری فرد کسر می شود؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "خیر، تعداد روز های ایام مرخصی استعلاجی زایمان نیز جزء سابقه کار فرد به حساب می آید" } },{ "@type": "Question", "name": "مرخصی زایمان چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مرخصي زایمان یکی از مزایای می باشد که دولت به منظور تنظیم جمعیت خانواده، برای زنان شاغل درنظر می گیرد. مرخصی استعلاجی زایمان تامین اجتماعی نیز جزء سوابق فرد به حساب آماده و هیچ تاثیری در سایر مرخصی های فرد نخواهد گذاشت." } },{ "@type": "Question", "name": "کمک هزینه بارداری چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مطابق ماده 59 قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی، تمام خانم های شاغل که حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند، می توانند از 9 ماه مرخصی در ایام بارداری خود استفاده نموده و مبلغ 2.3 از حقوق خود در این ایام را دریافت نمایند." } }] }
نرم افزار حسابداری ابری

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.