یکی از مسائل نگران کننده برای زنان شاغل تامین کننده هزینه های زندگی یا سرپرستان خانوار، طول مدت مرخصی دوران بارداری و زایمان ، دستمزد این ایام و همچنین شروع به کار مجدد پس از ایام مرخصی زایمان می باشد.

اداره کار برای رفع اینگونه نگرانی ها، قوانین و مقرراتی را تصویب نموده است، که طبق این قوانین زنان شاغل باردار می توانند از 9 ماه مرخصي زایمان استفاده کنند. البته در شرکت های خصوصی طول دوره مرخصي زایمان برای زنان 6 ماه و در ادارات دولتی 9 ماه می باشد.

ما در مقاله حاضر به معرفی مرخصی استعلاجی زایمان، قوانین مرخصی استعلاجی زایمان، مدارک مورد نیاز جهت دریافت مرخصي زایمان، پاسخ به پرسش مرخصي زایمان چیست؟ و … خواهیم پرداخت.

خواندن مقاله مرخصی زایمان را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
 • مدیران کسب و کار ها
 • مدیران مالی شرکت ها
 • بانوان شاغل

مرخصی زایمان چیست؟

مرخصي زایمان یکی از مزایای می باشد که دولت به منظور تنظیم جمعیت خانواده، برای زنان شاغل درنظر می گیرد. مرخصي زایمان تامین اجتماعی نیز جزء سوابق فرد به حساب آماده و هیچ تاثیری در سایر مرخصی های فرد نخواهد گذاشت. بنابراین چون ایام مرخصي زایمان جزء سوابق فرد به حساب می آیند، در طول این دوران عیدی و سنوات نیز به فرد تعلق خواهد گرفت. ما در مقاله دیگری به صورت کامل به مبحث عیدی پرداخته ایم به همین جهت پیشنهاد می کنیم که مقاله عیدی کارگران سال 1400 را مطالعه کنید.

مادرانی که فرزند خودرا با استفاده از شیر خود تغذیه می نمایند، می توانند روزانه از یک ساعت مرخصی به منظور تغذیه فرزند استفاده نمایند. مادران می توانند در طول روز تا حداکثر سه نوبت از مرخصی یک ساعته شیردهی استفاده نمایند و یا یک ساعت زودتر محل کار را ترک نمایند. البته توجه داشته باشید که مدت این نوع مرخصی در طول هر روز، نباید بیشتر از یک ساعت شود، همچنین درصورتی که پزشک یا مراکز پزشکی تایید نمایند، که مادر با استفاده از شیر خودفرزندش را تغذیه می نماید، نوع مرخصی یک ساعته شیردهی به مادر داده می شود.

مرخصی استعلاجی زایمان

مرخصی استعلاجی زایمان، یکی از مزایای قانون کار می باشد که برای زنان شاغل درنظر گرفته می شود. تمام زنان شاغل که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 60 روز در مدت یک سال قبل از زایمان خود را داشته باشند، می توانند در مدت بارداری و زایمان خود از 6 ماه مرخصی استفاده نمایند، که نیمی از این مرخصی باید پس از زایمان دریافت شود.

مرخصی زایمان

تمام خانم های شاغل می توانند در ایام بارداری و زایمان خود، از 6 ماه مرخصي زایمان استفاده نمایند.

کمک هزینه بارداری چیست؟

مطابق ماده 59 قانون تامین اجتماعی، تمام خانم های شاغل که حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند، می توانند از 6 ماه مرخصی در ایام بارداری خود استفاده نموده و مبلغ 2.3 از حقوق خود در این ایام را دریافت نمایند.

برای محاسبه کمک هزینه بارداری، ابتدا تمام مزایای مشمول بیمه که فرد در آخرین 90 روز قبل از استراحت خود دریافت نموده است را با هم جمع می نمایند، سپس مبلغ بدست آمده بر تعداد روز های کارکرد بیمه فرد در طول این‌مدت تقسیم خواهد شد.

اگر قصد کسب اطلاعات دقیق تر درباره بیمه حقوق و نحوه دریافت و پرداخت آن جهت استفاده در ایام مرخصی زایمان دارید، حتما مقاله حقوق و مزایای مشمول بیمه را مطالعه کنید.

قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی

قوانین مرخصی زایمان به منظور افزایش سطح رفاه زنان شاغل تصویب شده است، که این قوانین به شرح زیر می باشند.

مطابق ماده 67 قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی ، زنان شاغل که طی مدت یک سال قبل از زایمان خود حداقل 60 روز حق بیمه پرداخت کرده باشند، به شرط عدم اشتغال به کار می توانند کمک هزینه بارداری دریافت نمایند.

مطابق ماده 68 قانون تامین اجتماعی ، درصورتی که زن بیمه شده یک سال قبل از زایمان حداقل 60 روز حق بیمه پرداخت نموده باشد، می تواند از کمک هزینه ها، معاینه و معالجه های قبل حین و بعد از زایمان برخوردار شود.

طبق ماده 76 قانون کار، اگر پزشک تامین اجتماعی تشخیص دهد که نوع کار برای کارگر باردار خطرناک می باشد، کارفرما موظف می باشد که تا پایان دوره بارداری کارگر، بدون کسر حقوق کار سبک تری را برای کارگر درنظر بگیرد.

آیین نامه مرخصی زایمان

مطابق تبصره 2 از ماده 21 آیین نامه مرخصی استعلاجی، مادرانی که به فرزندان خود شیر می دهند، پس از اتمام دوره مرخصی استعلاجی زایمان و شروع به کار مجدد، می توانند حداکثر تا مدت 24 ماهگی فرزند، روزانه از یک ساعت مرخصی برای تغذیه فرزندشان استفاده نمایند. مرخصي زایمان از مرخصی استحقاقی مادر کسر نخواهد شد.

مطابق تبصره 3 از ماده 21 آیین نامه مرخصی استعلاجی، اگر به هر دلیل دولت ساعات کار کارمندان را کاهش دهد، دیگر مادران نمی توانند از یک ساعت مرخصی شیردهی برای تغذیه فرزندشان استفاده نمایند.

مطابق تبصره 4 از ماده 21 آیین نامه مرخصی استعلاجی، حفظ پست سازمانی بانوانی که در ایام مرخصي زایمان تامین اجتماعی هستند، الزامی می باشد.

مطابق ماده 22 آیین نامه مرخصی استعلاجی، زنانی که درحال استفاده از مرخصی بدون حقوق هستند، نمی توانند از مرخصي زایمان استفاده نمایند.

مطابق ماده 23 آیین نامه مرخصی استعلاجی، مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان زنانی که مشمول خدمت نیمه وقت هستند، مانند کارمندان تمام وقت می باشد. در طول این مدت نیز حقوق و مزایای این بانوان مطابق مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان می باشد.

قانون مرخصی زایمان

قوانین متعددی برای مرخصي زایمان تصویب شده است.

قانون جدید مرخصی زایمان

مطابق قانون جدید مرخصی زایمان تامین اجتماعی ، مرخصی مدت مرخصي زایمان از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافته است، البته در حال حاضر این قانون در نهاد های دولتی اجرا شده و شرکت های خصوصی 6 ماه را برای مرخصی استعلاجی زایمان درنظر می گیرند.

مدارک مرخصی زایمان تامین اجتماعی

برای دریافت غرامت ایام بارداری، متقاضی باید مدارکی را به شعبه بیمه ای که هر ماه کارفرما پس از تهیه لیست حقوق و ارسال لیست بیمه آن را رد می نماید، ارائه دهد. مدارک مرخصي زایمان تامین اجتماعی عبارتند از:

 • اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 • اصل دفترچه تامین اجتماعی متقاضی
 • گواهی پزشک مهردار
 • یک قطعه عکس
 • معرفی نامه از کارفرما
مدارک مورد نیاز دریافت مرخصی زایمان

برای استفاده از مرخصي زایمان باید مدارکی ارائه شوند.

مدت زمان مرخصی زایمان تامین اجتماعی

طبق قانون اداره کار زنان شاغل می توانند از 9 ماه مرخصي زایمان استفاده نمایند. البته در حال حاضر فقط سازمان های دولتی 9 ماه مدت زمان مرخصی زایمان تامین اجتماعی را به کارمندانشان ارائه می دهند و شرکت های خصوصی مدت زمان 6 ماه را به عنوان مرخصي زایمان کارمندان در نظر می گیرند.

مرخصی زایمان برای آقایان

تمام آقایانی که در قوای سه گانه، بخش های دولتی، بخش های عمومی و بخش های غیر دولتی مشغول به کار می باشند، در هنگامی که صاحب فرزند شوند، می توانند از سه روز مرخصی تشویقی استفاده نمایند.

شرایط مرخصی زایمان

تمام زنان شاغل می توانند از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده نمایند، اما زنانی می توانند از کمک هزینه بارداری تامین اجتماعی استفاده نمایند، که دارای شرایط زیر باشند:

 • متقاضی باید در طول یک سال گذشته ، سابقه پرداخت حداقل 60 روز کاری حق بیمه را داشته باشد.
 • متقاضی نباید در ایام مرخصی دستمزد دریافت نماید و یا مشغول به کار بوده باشد.
 • متقاضی باید در هنگام درخواست مرخصی، مشغول به کار یا در ایام مرخصی استعلاجی باشد.
 • زایمان متقاضی نباید مربوط به بعد از فرزند چهارم باشد.
شرایط دریافت مرخصی زایمان

خانم شاغل در حال بررسی شرایط دریافت مرخصي زایمان خود می باشد.

مرخصی زایمان دوقلو

مطابق قوانین کشور، زنان شاغلی که فرزند دوقلو به دنیا بیاورند، می توانند 12 ماه مرخصي زایمان بگیرند. همچنین در صورتی که مادران شاغل فرزندان را با شیر خود تغذیه نمایند، می توانند روزانه 2 ساعت مرخصی ساعتی برای تغذیه فرزند خود بگیرند. همچنین این مادران می توانند برحسب نیاز فرزند از این مرخصی تا حداکثر سه نوبت استفاده نمایند.

لازم به ذکر می باشد، که ساعات مرخصی شیردهی، جزء ساعات کار مادر حساب خواهد شد.

عیدی مرخصی زایمان

مطابق ماده 74 قانون کار، افرادی که در طول سال از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند، عیدی خود را به صورت کامل دریافت خواهند نمود. حال اگر به جز ایام مرخصي زایمان، به مدت کمتر از یک سال در شرکت مورد نظر مشغول به کار باشند، با توجه به روز های کارکرد متقاضی، مبلغ عیدی او محاسبه می شود.

نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی

مبلغ کمک هزینه بارداری برابر با دو سوم آخرین حقوق متقاضی با درنظر گرفتن روز های استراحت بدون کسر سه روز اول می باشد. برای محاسبه آخرین حقوق نیز تمام مبالغ مشمول کسر بیمه فرد که در آخرین 90 روز قبل از استراحت خود نموده است، باهم جمع شده و عدد بدست آمده بر تعداد روز های کارکرد بیمه درطول این مدت تقسیم خواهد شد.

نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان

حقوق ایام مرخصي زایمان، معادل دوسوم میانگین حقوق 90 روز قبل از مرخصي زایمان می باشد.

کمک هزینه زایمان تامین اجتماعی

مطابق ماده 59 تامین اجتماعی، تمام زنان شاغل که دارای حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه باشند، می توانند در طول مرخصی بارداری خود، مبلغ 2.3 از حقوق را به عنوان کمک هزینه زایمان تامین اجتماعی دریافت خواهند نمود.

حقوق دریافتی در مدت استراحت پزشکی بعد از زایمان

طبق قوانین اداره کار، زنان شاغل بیمه شده که با استفاده از شیر خود فرزندشان را تغذیه می نمایند، می توانند از 6 ماه مرخصي زایمان استفاده نمایند، که 3 ماه از آن باید پس از دوره زایمان باشد. در طی این سه ماه کارمند 2.3 از دستمزد مشمول بیمه 90 روز قبل از مرخصی استعلاجی زایمان خود را دریافت می نماید.

فرمول حقوق ایام مرخصی زایمان

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد ایام مرخصی استعلاجی زایمان به شرح زیر می باشد:

مبلغ قابل پرداخت = مدت زمان استراحت  *  3 / 2  * متوسط دستمزد روزانه در 90 روز قبل از استراحت

7200000 = 180  *  3 / 2  * 60000

محاسبه آنلاین حقوق ایام مرخصی زایمان

 

 

بازگشت به کار پس از مرخصی زایمان

اغلب زنان شاغل در دوران بارداری نگران این هستند، که پس از گذراندن دوران مرخصي زایمان خود بتوانند مجددا مشغول به کار شوند. مطابق قانون اداره کار، هنگامی که فرد از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده می نماید، قرارداد او به حالت تعلیق درآمده و پس از اتمام دوره مرخصی، فرد می توانند مجددا مشغول به کار سابق خود شود.

10 سوال متداول مرخصی استعلاجی زایمان

در ادامه به بررسی 10 پرسش و پاسخ در زمینه مرخصی استعلاجی زایمان می پردازیم.

سوالات متداول درباره مرخصی زایمان

برخی از سوالات متداول درباره مرخصي زایمان در ادامه بررسی می شوند.

آیا می‌توان قبل از زایمان مرخصی استعلاجی گرفت؟

بله، مرخصی استعلاجی ارتباطی با مرخصي زایمان نداشته  و کاملا جدا از یکدیگر هستند. بنابراین زنان باردار در صورت لزوم می توانند مرخصی استعلاجی بگیرند. اگر مدت زمان مرخصی استعلاجی کمتر یا برابر با 7 روز باشد، گواهی پزشک مورد تایید اداره بیمه خواهد شد. اما اگر مدت زمان مرخصی استعلاجی بین 15 تا 60 روز باشد، باید پزشک معتمد تامین اجتماعی آن را تایید نماید. شما می توانید با مطالعه مقاله نحوه گرفتن مرخصی استعلاجی، به صورت کامل با قوانین و نحوه دریافت مرخصی استعلاجی آشنا شوید.

مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است؟

اداره کار 9 ماه را به منظور مرخصي زایمان زنان شاغل درنظر گرفته است، اما شرکت های خصوصی به کارمندانشان 6 ماه مرخصي زایمان می دهند. اما کارمندان ادارات دولتی می توانند از 9 ماه مرخصي زایمان استفاده نمایند.

دستمزد زمان مرخصی بارداری چگونه پرداخت می شود ؟

دستمزد زمان مرخصی بارداری نیز مانند حقوق برای فرد واریز می شود. البته مبلغ آن از حقوق ماهیانه قبل از مرخصی کمتر می باشد، زیرا مبلغ آن برابر با دو سوم میانگین حقوق سه ماه آخر قبل از مرخصی بارداری یا زایمان می باشد.

بیمه بیکاری بعد از مرخصی زایمان چیست؟

مطابق قانون جدید بیمه بیکاری بعد از مرخصی زایمان ، زنان شاغل پس از پایان دوره مرخصي زایمان می توانند مجددا در شغل سابق خود مشغول به کار شوند. برای کسب اطلاعات کامل تر درباره بیمه بیکاری حتما مقاله دریافت بیمه بیکاری چقدر طول میکشد را مطالعه نمایید.

اگر کارفرما پس از این دوران از شروع به کار مجدد فرد جلوگیری نماید، کارمند یا کارگر این حق را دارد، که با شکایت از کارفرمای خود در هیئت های حل اختلاف وزارت کار، از این هیئت ها کمک بگیرد. در صورتی که هیئت های حل اختلاف وزارت کار رای مبنی بر بازگشت و شروع به کار فرد بدهند و کارفرما همچنان رأی مربوطه را اجرا ننماید، فرد می تواند برای دریافت بیمه بیکاری خود به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید. سپس سازمان تامین اجتماعی پرونده و سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی را بررسی نموده و با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و … ، مقرری بیمه بیکاری را برای متقاضی تعیین می نماید.

البته ما در مقاله محاسبه سنوات به صورت کامل به بررسی مبحث سنوات پرداخته ایم،اگر قصد دارید با قوانین و نحوه محاسبه سنوات آشنا شوید، حتما مقاله سنوات چیست را مطالعه کنید.

آیا تعداد دفعات استفاده از مرخصی زایمان محدودیت دارد؟

بله، زنان شاغل می توانند حداکثر تا 4 بار زایمان از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده نمایند. البته اگر فرزندان قبلی زن شاغل فوت کرده باشند، این فرد می تواند در زایمان بعدی خود درخواست مرخصي زایمان بدهد.

شرایط دوره شیردهی برای مادران شاغل چگونه است؟

مطاق قانون مرخصی شیردهی تامین اجتماعی ، مادران شاغل که با شیر خودشان فرزندانشان را تغذیه می نمایند، می توانند حداکثر تا سن 24 ماهگی فرزند خود، روزانه یک ساعت مرخصی برای تغذیه فرزند خود بگیرند.

آیا دوران مرخصي زایمان از سابقه کاری فرد کسر می شود؟

خیر، تعداد روز های ایام مرخصي استعلاجی زایمان نیز جزء سابقه کار فرد به حساب می آید.

آیا کارفرما می تواند پس از مرخصی زایمان، کارمند زن خود را اخراج نماید؟

خیر، مطابق قوانین کار، کارفرما نباید حداقل تا 2 سالگی فرزند، کارمند خود را اخراج نماید، اگر کارفرما این کار را انجام دهد، کارمند زن می تواند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید.

کارفرما چطور مرخصي زایمان کارمند را در لیست بیمه رد می نماید؟

در طول ایام مرخصي زایمان، کارفرما نام فرد را با کارکرد ماه صفر و کارکرد مرخصی استعلاجی 30 در لیست بیمه رد می نماید.

آیا امکان دریافت مرخصي زایمان به صورت 6 ماه متوالی قبل از دوره زایمان وجود دارد؟

خیر، حداقل 3 ماه از مرخصي زایمان باید پس از زایمان دریافت شود.

در پایان ….

در مقاله حاضر به معرفی و بررسی مرخصی استعلاجی زایمان ، شرایط دریافت مرخصي زایمان تامین اجتماعی، آیین نامه های مرخصي زایمان، پرسش و پاسخ های متداول درباره مرخصي زایمان و … پرداختیم.

در انتها امیدواریم این مطالب راه گشا بوده و توانسته باشد، زوایای مختلف مرخصی زایمان را معرفی نماید و شما عزیزان، با انتشار آن برای علاقه‌مندان این عرصه در بالا بردن اطلاعات عمومی افراد سهمی داشته باشید. در ادامه اگر نظری در مورد مطالب ذکرشده داشته و یا می‌خواهید قسمتی از آن را تکمیل نمایید. با درج نظر خود ما را همراهی کنید.

دسترسی به مقالات مرتبط:

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "کارفرما چطور مرخصی زایمان کارمند را در لیست بیمه رد می کند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در طول ایام مرخصی زایمان، کارفرما نام فرد را با کارکرد ماه صفر و کارکرد مرخصی استعلاجی 30 در لیست بیمه رد می نماید." } },{ "@type": "Question", "name": "آیا تعداد دفعات استفاده از مرخصی زایمان محدودیت دارد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "بله، زنان شاغل می توانند حداکثر برای 4 بار زایمان از مرخصی زایمان استفاده نمایند. البته اگر فرزندان قبلی زن شاغل فوت کرده باشند، این فرد می تواند برای زایمان بعدی خود درخواست مرخصی زایمان بدهد." } },{ "@type": "Question", "name": "آیا دوران مرخصی زایمان از سابقه کاری فرد کسر می شود؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "خیر، تعداد روز های ایام مرخصی زایمان نیز جزء سابقه کار فرد به حساب می آید." } }] }

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.