هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر شاغلان بی‌صبرانه منتظر اخبار نحوه محاسبه عیدی و سنوات در سال جدید می باشند. امسال نیز اکثر افراد پیگیر اخبار عیدی 1403 کارگران و کارمندان می‌باشند. برخی هم می‌خواهند بدانند که اصلا سنوات چیست؟

طبق قانون کار کارفرمایان، پیمانکاران و صاحبان موسسات موظف هستند که به کارگران و کارمندان خود در پایان هر سال مبلغ مشخصی را به عنوان عیدی پرداخت نمایند.همچنین در پایان هرسال یا در هنگام خاتمه خدمت پرسنل، محاسبه سنوات پایان خدمات را انجام داده و سنوات پایان خدمت را به پرسنل پرداخت کنند.

خواندن مقاله نحوه محاسبه عیدی را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
 • صاحبان کسب و کار
 • حسابداران حقوق و دستمزد
 • مدیران مالی
 • تمام افرادی که مشمول دریافت عیدی هستند

عیدی چیست؟

بر اساس قانون کار، کارگران و یا کارمندان مشمول قانون کار مستحق هستند که در پایان هر سال مبلغی را با عنوان عیدی از کارفرمای خود دریافت کنند. در واقع دریافت این مبلغ در ازای انجام کار برای او می‌باشد و عموما همزمان با حقوق بهمن ماه به پرسنل پرداخت می‌شود.

قانون عیدی

بر اساس لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب سال 1370 تمام کارفرمایان موظفند تا نسبت به پرداخت عیدی کارگران خود اینگونه عمل کنند:

الف) همه کارگاه‌های مشمول قانون کار موکلف هستند به کارگرانی که یک سال برایشان کار کرده‌اند، معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بدهند.

ب) مبلغی که به آن‌ها پرداخت می‌شود قانونا نباید بیش از 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی باشد.

پ) اگر کارکنانشان کمتر از یک سال در آنجا کار کرده باشند، باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت روزهایی که کار کرده‌اند عیدی و پاداش آن‌ها محاسبه شود.

ت) اگر کارگاهی رویه‌اش اینگونه باشد که بیش از مبالغ ذکر شده را پرداخت نماید، همان عرف کارگاه ملاک خواهد بود.

آموزشگاه حسابداری فرداد

باتوجه به همین اصول ذکر شده در قانون، محاسبه عیدی 1403 کارگران انجام می‌گردد. اما طبق قانون پرداخت عیدی به کارمندان دولت با موارد گفته شده متفاوت است.

کارمندان به دلایل مختلفی از جمله: داشتن ثبات شغلی، بهره مندی از تسهیلات مختلف و … عیدی کمتری نسبت به کارگران دریافت می‌کنند.

طبق قانون، عیدی کارگران 1403 بیشتر از عیدی کارمندان می‌باشد. میزان عیدی آن‌ها بین دستمزد 60 تا 90 روز کاری محاسبه می‌شود.

برای مثال، نحوه محاسبه عیدی کارمندان در سال 98 مطابق ماده 5 قانون خدمات کشوری اینطور بود که دستگاه ها و ارگان ها مبلغ ثابت 1 میلیون و 200 هزار تومان را به نسبت خدمت تمام وقت به کارمندان پرداخت می‌کردند.

قانون محاسبه عیدی و سنوات

مبنای محاسبه عیدی کارگران، حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر پایه حقوق آن‌هاست

مبنای محاسبه عیدی

مبنای محاسبه عیدی همه کارگران، حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق آن‌هاست. در واقع کارفرمایان، طبق قراردادی که با افراد می‌بندند، دو برابر پایه حقوق‌شان را به عنوان حداقل عیدی و یا سه برابر پایه حقوق‌شان را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش به آن‌ها می‌دهند.

هر فردی که از یک ماه به بالا برای یک کارفرما کار کرده باشد، در پایان سال حق دریافت عیدی را دارد.

سنوات چیست؟

در پاسخ به پرسش سنوات چیست باید بگوییم که سنوات پایان خدمت مبلغی می باشد که در هنگام پایان کار و یا به صورت سالانه توسط کارفرما به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود. این مبلغ یک مزیت اجباری به حساب آمده و کارفرما موظف به پرداخت آن می‌باشد. مبلغ حق سنوات برابر با آخرین پایه حقوقی است که کارگر یا کارمند دریافت نموده است.

حق سنوات روزانه چیست؟

حال ممکن است بگویید که تفاوت سنوات روزانه یا پایه سنوات با حق سنوات چیست در پاسخ به این سوال شما باید بدانید که در ابتدای هر سال علاوه بر علاوه بر افزایش پایه حقوق مبلغ پایه سنوات کارگران هم افزایش یافته و به حقوق پایه آن ها اضافه می‌شود. در سال 1403 مبلغ سنوات روزانه 70,000 تعیین شده است.

کارگرانی که بیش از یک‌سال سابقه کار دارند، درسال 1403 علاوه بر افزایش 35% حقوق روزانه مبلغ 70,000 ریال به حقوق پایه آن‌ها اضافه شد.

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات چیست؟

حق سنوات یا مزایای پایان کار مبلغی به اندازه پایه حقوق کارگر می‌باشد که در پایان هر سال توسط کارفرما به کارگر پرداخت می‌شود. کارفرمایان موظف می باشند که مبلغ حق سنوات را به کارگران خود پرداخت نمایند.

زمان پرداخت مزایای پایان کار به کارفرما بستگی دارد، کارفرمایان می توانند در پایان هر سال و یا به صورت کلی در هنگام خاتمه خدمت کارگر به صورت یکجا مزایای پایان خدمت را پرداخت نمایند.

اما پایه سنوات مبلغی می‌‌باشد که به حقوق پایه کارمند اضافه شده و افرادی که بیش از یک‌سال سابقه کار دارند مشمول دریافت این مبلغ می باشند. مبلغ پایه سنوات روزانه در سال 1403 برابر با 70,000 ریال بوده که به صورت ماهیانه این مبلغ برابر با 2,100,000 ریال می‌باشد.

مبلغ پایه سنوات چقدر است؟

مبلغ پایه سنوات هر ساله توسط اداره کار تعیین شده و با سال های قبل متفاوت می‌باشد. این مبلغ برای کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل نیستند در سال 1403 برابر با 2,100,000 ریال می باشد.

نکته مهم

کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند با توجه ‌به جدول طبقه بندی مشاغل سنوات کارگران را محاسبه و پرداخت می کنند.

قوانین سنوات چیست؟

برای پرداخت حق سنوات قوانین و تبصره هایی وجود دارد که عبارتند از:

 • مطابق ماده 24 قانون کار که در تاریخ 1369/08/29 تصویب شده است، هنگامی که خاتمه قرارداد فردی صورت پذیرد،کارفرما باید باید به کارگری که بیش از یک سال سابقه کار دارد، به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخر مزد وی را به عنوان سنوات به وی پرداخت نماید.
 • مطابق تبصره 4 ماده 7 قانون کار و بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 1394/02/01 تصویب شده است، کارفرمایان باید برای کارگران موقت خود باتوجه به کارکرد کارگر در هر سال آخرین مزد وی را به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نمایند.
 •  بر طبق ماده 27 قانون کار، اگر کارگر در کار خود قصور ورزیده و یا پس از دریافت تذکرنامه های کتبی همچنان آیین نامه های رسمی کارگاه را نادیده بگیرد، کارفرما می تواند با تایید شورای اسلامی کار حقوق مطالبه کارگر را به همراه حق سنوات کارگر محاسبه نموده و به وی پرداخت نماید و در نهایت قرارداد کار کارگر را فسخ نماید.

آموزشگاه حسابداری فرداد

 • مطابق ماده 31 قانون کار، اگر به خاطر بازنشستگی یا از کارافتادگی قرارداد کارگر خاتمه پیدا نماید، کارفرما موظف می باشد که با توجه به آخرین مزد کار گر در هر سال 30 روز مزد وی را محاسبه نموده و علاوه بر وجه ازکارافتادگی و بازنشستگی به وی پرداخت نماید.
 • مطابق ماده 165 قانون کار اگر هیأت حل اختلاف اخراج کار گر را موجه بداند، کارگری که اخراج شده است مشمول دریافت حق سنوات با توجه به ماه 27 قانون ذکر شده می‌باشد.
 •  با توجه‌به رای شماره 1347 تا 1349 که در تاریخ 1395/12/17 صادر شده است و همچنین رای وحدت رویه شماره 725 و 726 که در تاریخ 1396/08/02 توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است، هنگامی که قرارد کار کارگر خاتمه یابد و یا کارگر کار خود را ترک نماید، کارفرما باید حق سنوات تمام سال‌هایی که کارگر به صورت کامل برای وی کارکرده است و همچنین نسبت به روزهایی که در سالی که ترک کار کرده است محاسبه نموده و پرداخت نماید.
 • باتوجه به رای شماره 2727 که در تاریخ 1398/09/19 و رای اصلاحی آن به شماره 249 که در تاریخ 1399/02/09 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، حق سنوات کارگران کار موقت در پایان هر سال برابر با آخرین حقوق وی می‌باشد. درصورتی که قرارداد کارگر یک ساله و یا کمتر باشد در هنگام خاتمه خدمت کارگر، محاسبه و پرداخت حق سنوات برعهده کارفرما می‌باشد.
 •  باتوجه به رای شماه 3328 که در تاریخ 1398/11/29 که توسط هیات عومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مبنای محاسبه و پرداخت حق سنوات حقوق و مزد کارگر می‌باشد نه حقوق مبنا و فوق العاده جذب
قوانین سنوات

پرداخت مزایای پایان کار باید مطابق قوانین انجام شود.

قانون سنوات وزرات کار

تمام کارفرمایان مشمول قانون کار موظف می باشند که سنوات کارگران خود را پرداخت نمایند. اگر به ماده 21 قانون کار مراجعه نماییم، در این ماده ذکر شده است که مزایای پایان کاری که کارفرما به کارگر پرداخت می نماید برابر با حقوق دریافتی کارگر در آخرین ماه کار وی باشد.

درصورتی که پایان کار کارگر قبل از یک سال کارکرد باشد، مبلغ مزایای پایان خدمت وی باید با توجه‌ به میزان کارکرد او محاسبه شده و توسط کارفرما پرداخت گردد.

قانون پرداخت سنوات کارگران

همانطور که در پاراگراف های قبل ذکر شد کارفرمایان باید حق سنوات کارگران و کامندان خود را پرداخت نمایند و برای پرداخت حق سنوات و پایه سنوات قوانین متعددی وجود دارد.

شکایت از کارفرما بابت سنوات

درصورتی که کارفرما سنوات پرسنل خود را پرداخت نکند، پرسنل می توانند به اداره کار مراجعه نموده و بابت عدم پرداخت آن از کارفرمای خود شکایت نمایند.

مشمولین دریافت و پرداخت سنوات

تمام کارگاه های شامل قانون کار موظف می باشند که در هنگام خاتمه خدمت کارگران، به اندازه آخرین حقوق یک ماه آن ها را پرداخت نمایند. درصوتی که کارگر کمتر از یک ماه سابقه کار داشته باشد، میزان سنوات او باتوجه به تعداد روزهای کارکردی که داشته است مشخص می شود.

بنابراین تمام کارگاه های شامل قانون کار مشمول پرداخت حق سنوات و تمام کارگران مشمول دریافت مزایای پایان کار می باشند.

حق سنوات به چه کسانی تعلق میگیرد؟

ممکنه بعضی کارفرمایان بگویند که مزایای پایان کار فقط به کارگران دارای سابقه کار بیش از یک سال و یا کارگرانی که کار خود را ترک نمی نمایند تعلق می گیرد. این تصور کاملا اشتباه مبوده و حق سنوات به تمام کارگران تعلق می گیرد.

کارفرمایان نیز وظیفه دارند حق سنوات کارگران خود را باتوجه به میزان کارکرد آن ها محاسبه نموده و به آن ها پرداخت نمایند.

حق سنوات به چه کسی تعلق می گیرد

حق سنوات به تمام شاغلان تعلق می گیرد.

سنوات کارگران

سنوات کارگران مبلغی برابر با یک برابر حقوق یک ماه کارگر در هر سال می‌باشد، که درهنگام پایان کار کارگر تمام مبالغ حق سنوات سال های کارکرد کارگر به صورت یکجا به وی پرداخت می شود. اگر میخواهید به صورت دقیق بدانید که مبلغ حقوق یک ماه کارگران چقدر است، حتما مقاله حداقل دستمزد سال 1403 را مطالعه کنید.

حق سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در هنگام بازنشستگی حق سنوات دوره کاری خود را دریافت می نمایند.

نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی تامین اجتماعی

با توجه به ماده 31 قانون کار، برای محاسبه سنوات سال 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین حقوق ثابت دریافتی بازنشسته به عنوان مبنای محاسبه مزایای پایان خدمت درنظر گرفته می شود.

سنوات در چه صورت تعلق نمیگیرد؟

مزایای پایان خدمت به تمام کارگران و کارگران تعلق گرفته و حتی کارگری هم که کمتر از یک سال سابقه کار دارد، مشمول دریافت سنوات پایان خدمت می باشد. مبلغ مزایای پایان خدمت کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند باتوجه‌ به کارکرد آن ها محاسبه می شود.

برخی افراد به اشتباه تصور می کنند که اگر کارگر کار خود را ترک نماید مشمول دریافت مزایای پایان خدمت نخواهد شد. اما این تصور درست نیست و تمام کارفرمایان موظف به پرداخت حق سنوات کارگران خود می باشند. حتی برخی از کارفرمایان در قرارداد رضایت کارگر جهت عدم دریافت سنوات را درج می نمایند، این کار نیز اشتباه می‌باشد.

لازم به ذکر می باشد که در گذشته دستورالعملی مبنی بر این که کارفرما می تواند مزایای پایان خدمت کارگری که کار خود را ترک نموده است پرداخت نکند صادر شده بود، اما این دستورالعمل باطل شده و مطابق قوانین جدید پرداخت حق سنوات اجباری می‌باشد.

چه کسانی مسئول پرداخت سنوات هستند؟

سنوات جزء مزایای اجباری کارگران بوده و پرداخت آن برعهده کارفرما می‌باشد. کارفرما موظف می‌باشد که حق سنوات تمام کارگران خود را پرداخت نماید.

مسئول پرداخت سنوات

سنوات جزء مزایای اجباری کارگران بوده و پرداخت آن به عهده کارفرما است

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات مبلغی می باشد که به دستمزد ثابت کارگران افزوده شده و به صورت ماهیانه به آن ها پرداخت می شود. البته این مبلغ فقط به کارگران و کارمندانی پرداخت می شود که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند.

نحوه محاسبه عیدی

بعد از بررسی قوانین مربوط به عیدی و پاداش و مبنای محاسبه آن‌ها، به سراغ محاسبه عیدی، پاداش و همچنین نحوه محاسبه مالیات عیدی خواهیم رفت.

نحوه محاسبه عیدی و سنوات

میزان حداکثر عیدی کارمندان 1403 : حداقل دستمزد روزانه * عدد 90

فرمول محاسبه عیدی کارگران و کارمندان دولت

طریقه محاسبه عیدی کارگران به این صورت است که طبق فرمول محاسبه عیدی حداقل و حداکثر پیش می‌رویم. فرمول‌هایی که باید در نرم افزار حقوق و دستمزد برای محاسبه عیدی ثبت شوند، به شرح زیر می‌باشند:

میزان حداقل عیدی 1403 کارگران: حداقل دستمزد روزانه آن‌ها * عدد 60

میزان حداکثر عیدی کارگران 1403: حداقل دستمزد روزانه * عدد 90

دستمزد روزانه کارگران در سال 1403 هم عدد 238 هزار و 872 تومان می‌باشد. همانطور که قبل‌تر گفتیم، میزان عیدی که شما دریافت خواهید کرد نه از حداقل ذکر شده پایین‌تر خواهد بود و نه از حداکثر یاد شده بیشتر خواهد بود.

بنابراین، حداقل عیدی سال 1403 طبق فرمول‌های ارائه شده، 14 میلیون و 332 هزار و 368 تومان است. ضمن اینکه حداکثر عیدی سال 1403 این افراد 21 میلیون و 498 هزار و 552 تومان خواهد بود.

جدول محاسبه عیدی

عنوان مبلغ عیدی
حداقل عیدی  14 میلیون و 332 هزار و 368 تومان
حداکثر عیدی  21 میلیون و 498 هزار و 552 تومان
عیدی یک ماه کارکرد  1 میلیون و 178 هزار و 002 تومان
عیدی دو ماه کارکرد  2 میلیون و 356 هزار و 005 تومان
عیدی سه ماه کارکرد  3 میلیون و 534 هزار و 008 تومان
عیدی چهار ماه کارکرد  4 میلیون و 712 هزار و 011 تومان
عیدی پنج ماه کارکرد  5 میلیون و 890 هزار و 014 تومان
عیدی شش ماه کارکرد  7 میلیون و 068 هزار و 017 تومان
عیدی هفت ماه کارکرد  8 میلیون و 246 هزار و 020 تومان
عیدی هشت ماه کارکرد  9 میلیون و 424 هزار و 022 تومان
عیدی نه ماه کارکرد  10 میلیون و 602 هزار و 025 تومان
عیدی ده ماه کارکرد  11 میلیون و 780 هزار و 028 تومان
عیدی یازده ماه کارکرد   12 میلیون و 958 هزار و 031 تومان

نکته مهم

طبق جدول محاسبه عیدی (ماه های 30 روزه)، می‌توانید متوجه شوید که برای 1 ماه تا 11 ماه کار چقدر عیدی دریافت خواهید کرد. اما برای 12 ماه کار، میزان عیدی‌ بستگی به قراردادتان دارد که حداقل عیدی در آن قید شده است یا حداکثر عیدی!

برای محاسبه عیدی برای کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند:

حقوق ماهیانه آن‌ها را در عدد 2 ضرب می کنیم حاصل را بر 12 تقسیم نموده و به عیدی هر ماه می‌رسیم. حال اگر مثلا 6 ماه کار کرده، جمع آن فرمول را در عدد 6 ضرب می‌کنیم.

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و روزمزدی

در این بخش، برای اینکه به صورت دقیق با روش محاسبه عیدی آشنا شوید، باید به فرمول محاسبه عیدی کارگران فصلی و روزمزد هم اشاره نماییم.

کارگران فصلی یا روزمزد، عیدی‌شان بر ماخذ 60 روز و به نسبت روزهایی که کار کرده‌اند محاسبه می‌شود. همچنین، نحوه محاسبه دستمزد آن‌ها برای تعیین میزان عیدی و پاداش در واقع میانگین و متوسط کارمزدی است که در طول روزهای کاری سال دریافت نموده‌اند.

عیدی و پاداش سالانه کارگران فصلی و روزمزد

عیدی کارگران فصلی یا روزمزد، بر اساس 60 روز و به نسبت روزهایی که کار کرده‌اند محاسبه می‌شود

محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی

در قوانین تامین اجتماعی کارگر را این گونه تعریف می‌کنند: کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد، حقوق، حق السهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

محاسبه عیدی کارگران 1403 تامین اجتماعی نیز همانند فرمول‌های ذکر شده برای پرداخت عیدی سایر کارگران (حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر حقوق پایه) انجام می‌شود.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

طبق ماده 39 قانون کار، کارگرانی که به صورت پاره وقت کار می‌کنند، حسابداری حقوق و دستمزد و میزان عیدی و پاداش آن‌ها بر اساس ساعات کاری که انجام داده‌اند محاسبه و پرداخت می‌گردد.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

عیدی کارگرانی که به صورت پاره وقت کار می‌کنند، بر اساس ساعات کاری آن‌ها محاسبه می‌شود

محاسبه عیدی کارگران ساعتی

برای کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابتی ندارند، میانگین حقوق 3 ماه آخر را مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می‌دهند. چون دستمزد کارگران ساعتی در هر ماه متغیر است، میانگین حقوق 3 ماه آخر مبنای محاسبه عیدی کارگران 1403 قرار می‌گیرد.

مالیات بر عیدی

برای بسیاری از افراد این سوال به وجود می‌آید که آیا عیدی مالیات دارد؟ طبق قوانین مرتبط با پرداخت عیدی، افرادی که در پایان سال این مبالغ را دریافت می‌کنند موظف به پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات هستند. شما می‌توانید با مطالعه مقاله جدول مالیات حقوق اطلاعات کامل‌تری درباره نحوه محاسبه مالیات حقوق بدست بیاوردید.

در ادامه، قوانین مربوط به محاسبه مالیات عیدی و معافیت مالیاتی عیدی را شرح می دهیم.

معافیت مالیاتی عیدی

طبق قانون معافیت مالیات عیدی سال 1403، کارگران و کارمندانی که میزان عیدی آن ها کمتر از 12 میلیون تومان باشد، مشمول معافیت مالیات عیدی می‌شوند.

بنابراین کسانی که بیش از 12 میلیون تومان عیدی دریافت می کنند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود. برای دریافت اطلاعات کامل حقوق وزارت کار به لینک قبل مراجعه کنید.

معافیت مالیاتی عیدی

مبلغ عیدی پس از کسر معافیت‌ها مشمول مالیات است

نکته مهم

کسانی که تا 12 تومان عیدی دریافت کنند، از پرداخت مالیات عیدی معاف می‌شوند و کسانی که بیش از آن مبلغ را به عنوان عیدی بگیرند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود.

محاسبه مالیات عیدی

مبلغ عیدی هر شخصی به مقدار معافیت حقوق یک ماه از پرداخت مالیات معاف است. این مقدار توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.

اما مابه ‌التفاوت آن به سر جمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و مجموعا برای آن مالیات محاسبه می‌کنند.

لازم به ذکر می‌باشد که مبلغ عیدی معادل مبلغ معافیت ماه، مشمول معافیت مالیاتی عیدی می شود. اما توجه داشته باشید که برای محاسبه کردن مالیات عیدی لازم است که به صورت سالانه و با درنظر گرفتن تمام حقوق و مزایای سال حساب شود.
اما برای محاسبه کردن مالیات عیدی این گونه عمل می‌کنیم: میزان عیدی که مشمول معافیت می‌شود را از مبلغ کل عیدی که فرد دریافت می‌کند، کسر می‌کنیم. سپس میزان باقیمانده، مشمول مالیات خواهد بود.

برای مثال اگر حقوق شما ماهانه 7 میلیون و 166 هزار تومان باشد، در پایان سال 14 میلیون و 332 هزار تومان عیدی خواهید گرفت. پس از کسر کردن مبلغ معاف از مالیات (12 میلیون تومان) به مبلغی می‌رسیم که باید مالیات عیدی بر اساس آن محاسبه شود.

در پایان، مبلغ مشمول مالیات عیدی را بر اساس نرخ‌های معین شده توسط اداره امور مالیاتی، از مالیات مورد نظر کسر خواهیم کرد.

محاسبه آنلاین عیدی 1403

ثبت سند حسابداری عیدی و پاداش

در شغل حسابداری نحوه ثبت کردن اقلام مختلف، یکی از ظرایف این کار است و هرچقدر حسابدار حرفه ای تر باشد می‌تواند به راحتی و با دقت بالاتری اسناد را ثبت کند. اگر می‌خواهید بدانید علاوه بر ثبت اسناد حسابداری، یک حسابدار چه کار هایی انجام می دهد مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

ثبت سند حسابداری عیدی و پاداش

نحوه ثبت کردن اسناد عیدی و پاداش با دقت و سرعت بالا از ویژگی‌‌های یک حسابدار حرفه‌ای است

در این بخش، می خواهیم نحوه ثبت سند حسابداری عیدی و پاداش را با یکدیگر مرور کنیم.

 • فرض می کنیم در تاریخ 20 اسفند عیدی و پاداش کارکنان را پرداخت کرده ایم:
بدهکار بستانکار
هزینه عیدی و پاداش پرسنل صندوق

اما اگر نتوانیم عیدی و پاداش را در پایان سال پرداخت نماییم، باید آن را به حساب ذخیره عیدی و پاداش ثبت بزنیم:

بدهکار بستانکار
هزینه عیدی و پاداش پرسنل ذخیره عیدی و پاداش پرسنل
 • زمانی که توانستیم عیدی و پاداش را پرداخت کنیم:
بدهکار بستانکار
ذخیره هزینه‌های پرداختنی  بانک

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزش حقوق و دستمزد نحوه محاسبه و ثبت عیدی و همچنین حسابداری حقوق و دستمزد را به صورت رایگان و کاربردی آموزش ببینید.

محاسبه آنلاین سنوات 1403

نحوه محاسبه سنوات در نرم افزار حسابداری فرداد

در نرم‌افزار حسابداری ابری فرداد و نرم افزار تحت ویندوز فرداد می توان محاسبه سنوات سال 1403 را به دو صورت ذخیره و پرداختنی محاسبه نمود. بنابراین به معرفی نحوه محاسبه سنوات در نرم‌ افزار حسابداری مالی فرداد می پردازیم.

در حالت ذخیره فقط مبلغ سنوات فرد را در سیستم ذخیره می نماییم که در هنگام خاتمه خدمت فرد بتوانیم مبلغ سنوات تمام سال های فرد فرد را یکجا محاسبه نموده و پرداخت نماییم. همچنین بتوانیم اسناد حسابداری مربوط به سنوات ذخیره را ثبت نماییم.

پس از این که برای فرد سنوات ذخیره محاسبه نماییم باید در سال مالی بعد از بخش استقرار اطلاعات اول دوره، اطلاعات کارکرد سنوات ذخیره پرسنل را به سال جدید انتقال بدهیم.

در حالت پرداختنی نیز مبلغ سنوات را محاسبه نموده و پس محاسبه آن را به فرد پرداخت می نماییم.

در هر دو حالت محاسبه سنوات در نرم‌افزار فرداد، ابتدا در ماژول حقوق و دستمزد و از سربرگ محاسبات گزینه محاسبه حقوق را انتخاب می نماییم.

مرحله دوم محاسبه در سنوات چیست

مرحله دوم محاسبه در سنوات چیست

در قسمت بالای صفحه ای که باز می شود، دو گزینه محاسبه ذخیره و محاسبه سنوات پرداختنی وجود دارد. با توجه به نوع ذخیره یا پرداختی بودن محاسباتی که می خواهیم انجام دهیم یکی از دوگزینه ذکر شده را انتخاب می نماییم.

سپس از سمت راست صفحه لیست افرادی که می خواهیم برای آن ها سنوات محاسبه کنیم را انتخاب نموده و از قسمت پایین صفحه گزینه محاسبه کارکرد را انتخاب می کنیم، بدین طریق کارکرد سنوات پرسنل در سال جاری محاسبه می شود.

 اگر خواستیم میزان کارکرد سنوات پرسنل را افزایش، قبل از محاسبه کارکرد با استفاده از گزینه جمع کارکرد با، در بالای صفحه عددی را که می خواهیم به کارکرد سنوات پرسنل افزوده شود وارد نموده و سپس محاسبه کارکرد را انتخاب می نماییم.

مرحله دوم محاسبه سنوات در نرم افزار فرداد

مرحله دوم محاسبه در سنوات چیست

پس از محاسبه کارکرد، اسامی پرسنل را به سمت چپ صفحه انتقال داده و سپس از قسمت پایین صفحه گزینه محاسبه را انتخاب می نماییم. مشاهده می کنیم که مقدار سنوات پرداختنی هر پرسنل محاسبه و نمایش داده می شود.

 

20 سوال و جواب مهم در مورد محاسبه عیدی و سنوات

در آخرین بخش از مقاله محاسبه عیدی، به 10 سوال متداول درباره این موضوع خواهیم پرداخت. سوالاتی که ممکن است بخشی از دغدغه های ذهنی شما نیز باشند.

1- مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده، در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می شود؟

پاسخ:  مرخصی استعلاجی مساله نسبتا پیچیده ای است و پیچیدگی آن به این بر می گردد که باید مورد قبول و تایید سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

بر اساس ماده 74 قانون کار، اگر مدت مرخصی استعلاجی فرد توسط سازمان تامین اجتماعی تایید شده باشد جزو سابقه کاری کارگر قرار خواهد گرفت. با حساب شدن دوره مرخصی استعلاجی در سوابق کاری وی، ایام مرخصی استعلاجی نیز شامل عیدی و پاداش خواهد بود.

سوالات بسیاری درباره تفاوت مرخصی استعلاجی با مرخصی زایمان وجود دارد، به همین جهت ما در مقاله محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان به صورت کامل به شرایط و قوانین مرخصی زایمان پرداخته ایم.

 2- نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند چگونه خواهد بود؟

پاسخ:  افراد ممکن است به هر دلیلی در طول سال با کارفرما قطع همکاری نمایند. استعفا، اخراج و بازنشستگی از جمله دلایل این اتفاق می‌توانند باشند.

قطع همکاری قبل از به پایان رسیدن سال به هر دلیلی که صورت بگیرد، مانع دریافت عیدی و پاداش نخواهد بود. عیدی 1403 کارگران در پایان سال، نسبت به میزان کارکرد کارگر در طول سال محاسبه می شود.

3- عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ:  سال کبیسه به سالی گفته می شود که یک روز بیشتر از سال های معمولی دارد. بنابراین، چنین سالی به جای 365 روز، دارای 366 روز است.

این ویژگی باعث می شود تا برای محاسبه عیدی به فرمول جدیدتری نیاز پیدا کنیم. طبق فرمول محاسبه عیدی برای سال کبیسه:

حقوق پایه را با مزایا و مستمری ها جمع می کنیم. این میزان را در تعداد ماه های کارکرد و سپس در عدد 2 ضرب می نماییم. حاصل این عملیات های ریاضی را در نهایت بر روی عدد 366 تقسیم می کنیم. عددی که به دست آمده، میزان عیدی سال کبیسه خواهد بود.

اما برای محاسبه مالیات عیدی سال کبیسه نیز، مبلغی که مشمول پرداخت مالیات عیدی است را در عدد 366 ضرب می کنیم. حاصل این ضرب را بر عدد 365 تقسیم می نماییم.

نحوه محاسبه عیدی و سنوات سال کبیسه

فوق العاده کار و سختی کار جزو مواردی هستند که در محاسبه پرداخت عیدی لحاظ می‌شوند

4- آیا دولتی یا خصوصی بودن کارگاه و نوع فعالیت آن در میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران تاثیری دارد؟

پاسخ:  بر اساس قانون کار مصوب 6 اسفند سال 1370 تمام کارگران مشمول قانون کار، مستحق دریافت عیدی و پاداش هستند. محل اشتغال آن‌ها و و نوع کارگاه (خصوصی یا دولتی) هیچ تاثیری در محاسبه عیدی آن‌ها ندارد و تمام این افراد بر اساس فرمول های ارائه شده عیدی و پاداش خود را دریافت خواهند کرد.

5- عیدی و پاداش سالانه کارگران فصلی و ساعتی چطور محاسبه می شود؟

پاسخ : محاسبه عیدی کارگران روزمزد و فصلی بر پایه 60 روز و به نسبت روزهایی که کار کرده اند پرداخت می شود و کارگران ساعتی بر مبنای 3 ماه آخر حقوق می­باشد. لازم به ذکر می باشد که سنوات کارگران ساعتی نیز باتوجه به ساعات کارکرد آن ها محاسبه می شود، در مقاله پایه سنوات 1403 به صورت کامل به این مبحث پرداخته ایم.

6- با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/ 10/ 1374 آیا کارگران مشمول قانون کار که در واحدهای دولتی شاغل هستند حکم پرداخت دو ماه عیدی و پاداش کارگری در مورد آنان قابل اعمال نیست؟

پاسخ: حکم پرداخت عیدی معادل 60 روز آخرین حقوق مشمولان قانون کار برای کارگرانی که در واحدهای دولتی مشغول به کار هستند نیز اجرا می شود.

 

نکته: به صورت کلی، دریافت عیدی و پاداش به محل کار افراد و دولتی یا خصوصی بودن آن‌جا ارتباطی ندارد و افراد به صرف اینکه مشمول قانون کار باشند، از قوانین مربوط به دریافت عیدی و پاداش بهره مند خواهند بود.

7- چه اقلامی از پرداخت های کارگاه در محاسبه عیدی و پاداش منظور می گردد؟

پاسخ:  وقتی کارگری به درخواست کارفرما و به دلیل انجام کار مشخصی از وی حقوق و فوق العاده دریافت می کند، این حقوق و فوق العاده ‌ها مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال خواهد بود.

فوق العاده کار، سختی کار و سایر مواردی که به دلیل انجام دادن کار به کارگر پرداخت می شود، جزو مواردی هستند که شامل پرداخت عیدی می شوند.

اما مزایای رفاهی و انگیزه ای در محاسبه عیدی و پاداش منظور نمی شوند. از جمله آن‌ها می‌ توان به این موارد اشاره کرد: عائله مندی، کمک هزینه های مسکن، خواروبار، بن، پاداش افزایش تولید و …

8- آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟

پاسخ:  طبق قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران که در سال 1370 به تصویب رسیده، این پرداخت ها صرفا باید در پایان سال انجام شوند. اما اگر کارفرمایی بخواهد در طول سال پرداختی از محل عیدی و پاداش داشته باشد، می تواند آن را به عنوان بخشی از علی الحساب عیدی و پاداش حساب کند.

9- نحوه ثبت عیدی و پاداش در لیست بیمه به چه صورت می باشد؟

پاسخ:  باید توجه داشت که عیدی مشمول بیمه نمی شود. این مساله باعث می شود تا نیازی به ثبت آن‌ها در لیست بیمه نباشد. اما اگر هم قصد ثبت آن را داشته باشید، می توانید با دستمزد و مزایای غیرمشمول آن را بیاورید. شما می توانید با مطالعه مقاله ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی به صورت کامل با قوانین تهیه لیست بیمه حقوق آشنا شوید.

10- میزان عیدی و پاداش کارگران قانون کار سال 1403 چقدر است؟

پاسخ: مبلغ عیدی 1403 کارگران مشمول قانون کار برابر با حداقل 2 برابر حقوق پایه قانون کار (14,332,368 ریال) و حداکثر 3 برابر حقوق پایه قانون کار (21,498,552 ریال) می باشد. البته این مبلغ برای کارکرد کامل یک سال کارگر می باشد و برای هر کارگر با توجه به تعداد روز هایی که مشغول کار بوده است مبلغ عیدی محاسبه خواهد شد.

اطلاعات خود را بیشتر کنید

11. آیا محاسبه پایه سنوات سال دوم از ابتدای سال تقویمی اشتباه است؟

خیر، این نوع محاسبه مشکلی ندارد چرا که اگر پایه سنوات سال دوم از ابتدای سال محاسبه شود به ضرر کارگر نمی باشد. در واقع این نوع محاسبه سبب راحت تر شدن روند محاسبات برای واحد کارگزینی خواهد شد.

12. بازخرید سنوات چیست؟

کارکنان می توانند زودتر از موعد خاتمه خدمت خود، درخواست بازخرید سنوات خود را به کارفرما ارائه داده و درصورت تایید کارفرما پاداش پایان خدمت خود را زودتر دریافت نماید.

بازخرید سنوات معمولا با توافق کارفرما و کارگر یا کارمند انجام شده و درصورت رضایت هر دو طرف مشکلی ندارد.

بازخرید سنوات

شاغلان می توانند قبل از خاتمه خدمت سنوات خود را بازخرید نمایند.

13. منظور از حقوق اصلی در محاسبه سنوات چیست؟

حقوق اصلی بیشترین مبلغی است که کارفرما به کارگر پرداخت می نماید. سایر مزایا از قبیل حق بن، حق مسکن، نوبت کاری و … اگر به صورت مستمر و همراه با حقوق اصلی پرداخت شوند، می توانند با حقوق اصلی جمع شده و مبلغ حقوق اصلی را افزایش دهند.

حقوق اصلی در محاسباتی نظیر اضافه کار، کسر کار، طلب مرخصی، محاسبه سنوات و … به عنوان مبنای محاسبه درنظر گرفته می شود. اگر قصد افزایش اطلاعات خود درباره مرخصی زایمان که یکی از انواع مرخصی می باشد را دارید، به مقاله مرخصی زایمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

14. منظور از مزایا مستمر در سنوات چیست؟

مزایایی که به صورت دائمی در چند ماه متوالی به کارگر پرداخت می شوند مزایای مستمر نام دارند. کارفرمایان می توانند به جای حقوق پایه ، جمع حقوق پایه و مزایای مستمر را به عنون مبنای محاسبه سنوات کارگر در نظر بگیرند.

15. چه زمانی قرارداد کار خاتمه یافته و کارفرما باید سنوات را پرداخت کند؟

در هنگامی که کارگر یا کارمند بازنشسته شود، فوت کند، به صورت کلی از کار افتاده شود، به صورت موجه اخراج شود، قرارداد وی تمام شود و یا مطابق متن قرارداد اقدام به فسخ قرار داد نماید، کارفرما باید سنوات وی را محاسبه نموده و مبلغ آن را به کارگر پرداخت نماید.

زمان پرداخت سنوات

پاداش پایان کار در هنگام خاتمه خدمت پرداخت می شود.

16. مواردی که در بخشنامه شورای عالی کار در مورد پایه سنوات ذکر شده

 • دانش آموزان و دانشجویانی که دارای مشاغل تابستانی هستند، مشمول دریافت پایه سنوات نمی باشند.
 • پایه سنوات با پاداش پایان خدمت تفاوت دارد و کارفرما باید در هنگام خاتمه خدمت فرد پاداش پایان خدمت وی را پرداخت نماید.
 • درصورتی که کارفرما تعویض شود مشکلی در پرداخت سنوات به وجود نیامده و کارفرمایی که جدید می‌باشد هم باید سنوات کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند را پرداخت نماید.
 • کارگران فصلی با توجه به میزان کارکردی که دارند سنوات دریافت می نمایند و تبصره هایی جهت محاسبه سنوات این کارگران وجود دارد.

17. سنوات کارگران غیررسمی به چه صورت است؟

تا قبل از سال 92 سنوات فقط به کارگران رسمی پرداخت می شد اما در سال 92 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه ای صادر نمود که مطابق این بخشنامه هیچ تفاوتی در مبلغ سنوات کارگران رسمی و غیر رسمی نمی باشد. بنابراین نوع قرارداد ارتباطی با حق سنوات نداشته و مبلغ آن بستگی به میزان کارکرد فرد دارد.

18. در صورت عدم پرداخت پایه سنوات چه باید کرد؟

اگر کارفرما از پرداخت پایه سنوات به کارگر امتناع نماید، کارگر می تواند جهت دفاع از حق خود به اداره کار شکایت نماید.

نکته: با توجه به بخشنامه شورای عالی کار، دانشجویان و دانش آموزانی که دارای مشاغل تابستانی هستند مشمول دریافت حق سنوات نمی باشد.

19. حق سنوات ماهانه چیست؟

حق سنوات ماهانه در هر سال توسط اداره کار تعیین می شود. در سال 1403 مبلغ حق سنوات ماهانه برابر با 2,100,000 تومان تعیین شده است. بنابراین تمام کارگران و کارمندانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند در سال 1403 ماهانه مبلغ 2,100,000 تومان بابت حق سنوات ماهانه دریافت می نمایند.

20. اگر در پایان هر ماه و یا در پایان قرارداد مثلا 6 ماهه کارفرما سنوات را پرداخت کند، بعد از پایان کار دیگر لزومی به پرداخت مبلغی به عنوان سنوات ندارد؟

اگر کارگر در طول دوران کاری خود مبلغی را با عنوان سنوات دریافت می کرده است، به آن مبلغ سنوات پرداخت شده علی الحساب گفته می شود. اما هنگامی که دوران کاری فرد به پایان رسید کارفرما باید ما به التفاوت آن را حساب کند و آن را به کارگر بپردازد.

نتیجه گیری

عیدی ازجمله مزایایی می باشد که تمام شاغلان مشمول قانون کار از آن برخوردار می باشند. حداقل مبلغ عیدی برابر با دو برابر حقوق پایه وزارت کار و حداکثر مبلغ عیدی برابر با سه برابر حقوق پایه وزارت کار می باشد. درصورتی که مبلغ دو برابر حقوق پایه فرد بیشتر از سه برابر حقوق پایه وزارت کار باشد، مبلغ عیدی  به اندازه سه برابر حقوق پایه اداره کار به عنوان عیدی فرد پرداخت خواهد شد.

حق سنوات ازجمله مزایای اجباری کارگران می باشد که مبلغ آن در هر سال برابر با یک ماه آخرین حقوق پرسنل می باشد. کارفرمایان موظف می باشند که در هنگام خاتمه خدمت پرسنل، حق سنوات تمام سال های کارکرد پرسنل خود را محاسبه نموده و به آن ها پرداخت نمایند. پایه سنوات نیز ازدیگر مزایای کارگران می‌باشد که به کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار هستند تعلق گرفته و برای کارگران شاغل در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل با توجه به جدول طبقه بندی مشاغل محاسبه می گردد. اگر سوالات دیگری دارید و یا تمایل دارید نکته دیگری را اضافه نمایید، برای این مقاله کامنت بگذارید.

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "چه افرادی مشمول معافیت مالیات عیدی هستند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "طبق قانون معافیت مالیات عیدی سال 1403، کارگران و کارمندانی که میزان عیدی آن ها کمتر از 12 میلیون تومان باشد، مشمول معافیت مالیات عیدی می‌شوند." } },{ "@type": "Question", "name": "نحوه محاسبه عیدی کارگران ساعتی به چه صورت می باشد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "برای کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابتی ندارند، میانگین حقوق 3 ماه آخر را مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می دهند. آن‌ها چون دستمزدشان در هر ماه متغیر است، میانگین حقوق 3 ماه آخر برایشان مبنا قرار می گیرد." } },{ "@type": "Question", "name": "چه افرادی مشمول دریافت عیدی می باشند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "هر فردی که از یک ماه به بالا برای یک کارفرما کار کرده باشد، در پایان سال حق دریافت عیدی را دارد." } },{ "@type": "Question", "name": "حق سنوات ماهانه چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "حق سنوات ماهانه در هر سال توسط اداره کار تعیین می شود. در سال 1403 مبلغ حق سنوات ماهانه برابر با 2,100,000 تومان تعیین شده است. بنابراین تمام کارگران و کارمندانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند در سال 1403 ماهانه مبلغ 2,100,000 تومان بابت حق سنوات ماهانه دریافت می نمایند." } },{ "@type": "Question", "name": "عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می شود؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "اما برای محاسبه مالیات عیدی سال کبیسه نیز، مبلغی که مشمول پرداخت مالیات عیدی است را در عدد 366 ضرب می کنیم. حاصل این ضرب را بر عدد 365 تقسیم می نماییم." } }] }
نرم افزار حسابداری ابری

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.