هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال ، اکثر شاغلان بی‌صبرانه منتظر اخبار نحوه محاسبه عیدی در سال جدید می باشند. امسال نیز اکثر افراد پیگیر اخبار عیدی 1401 کارگران و کارمندان می باشد. طبق قانون کار، کارفرمایان، پیمانکاران و صاحبان موسسات موظف هستند، که به کارگران و کارمندان خود در پایان هر سال مبلغ مشخصی را به عنوان عیدی پرداخت نمایند.

اگر شما در سازمان خاصی مشغول فعالیت هستید و طبق قانون در پایان سال قرار است، این مبلغ را دریافت نمایید، بهتر است که با روش محاسبات عیدی آشنا شوید، تا بتوانید به درستی مقدار آن را تخمین بزنید.

در این مقاله قصد داریم تمام مسائل و موضوعات مرتبط با روش های محاسبه عیدی، مبنای محاسبه عیدی، مالیات عیدی، ثبت سند عیدی و پاداش، عیدی کارگران 1401 و … را بررسی نماییم.

خواندن مقاله نحوه محاسبه عیدی را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
  • صاحبان کسب و کار
  • حسابداران حقوق و دستمزد
  • مدیران مالی
  • تمام افرادی که مشمول دریافت عیدی هستند

عیدی چیست؟

بر اساس قانون کار، کارگران و یا کارمندان مشمول قانون کار مستحق هستند که در پایان هر سال مبلغی را با عنوان عیدی از کارفرمای خود دریافت کنند. در واقع دریافت این مبلغ در ازای انجام کار برای او می‌باشد و عموما همزمان با حقوق بهمن ماه به پرسنل پرداخت می شود.

قانون عیدی

بر اساس لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب سال 1370 تمام کارفرمایان موظفند تا نسبت به پرداخت عیدی کارگران خود اینگونه عمل کنند:

الف) همه کارگاه های مشمول قانون کار موکلف هستند که به کارگرانی که یک سال برایشان کار کرده اند، معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بدهند.

ب) مبلغی که به آن‌ها پرداخت می شود قانونا نباید بیش از 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی باشد.

پ) اگر کارکنانشان کمتر از یکسال در آنجا کار کرده باشند، باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت روزهایی که کار کرده اند عیدی و پاداش آن‌ها محاسبه شود.

ت) اگر کارگاهی رویه اش اینگونه باشد که بیش از مبالغ ذکر شده را پرداخت نماید، همان عرف کارگاه ملاک خواهد بود.

آموزشگاه حسابداری فرداد

باتوجه به همین اصول ذکر شده در قانون، محاسبه عیدی 1401 کارگران انجام می گردد. اما طبق قانون پرداخت عیدی به کارمندان دولت با موارد گفته شده متفاوت است.

کارمندان به دلایل مختلفی از جمله: داشتن ثبات شغلی، بهره مندی از تسهیلات مختلف و … عیدی کمتری نسبت به کارگران دریافت می کنند.

طبق قانون، عیدی کارگران 1401 بیشتر از عیدی کارمندان می باشد. میزان عیدی آن‌ها بین دستمزد 60 تا 90 روز کاری محاسبه می شود.

برای مثال، نحوه محاسبه عیدی کارمندان در سال 98 مطابق ماده 5 قانون خدمات کشوری اینطور بود که دستگاه ها و ارگان ها مبلغ ثابت 1 میلیون و 200 هزار تومان را به نسبت خدمت تمام وقت به کارمندان پرداخت می کردند.

قانون محاسبه عیدی و سنوات

حسابدار در حال بررسی قوانین موجود در زمینه عیدی می باشد.

مبنای محاسبه عیدی

مبنای محاسبه عیدی همه کارگران، حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق آن‌هاست. در واقع کارفرمایان، طبق قراردادی که با افراد می‌بندند، دو برابر پایه حقوق‌شان را به عنوان حداقل عیدی و یا سه برابر پایه حقوق‌شان را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش به آن‌ها می دهند.

 هر فردی که از یک ماه به بالا برای یک کارفرما کار کرده باشد، در پایان سال حق دریافت عیدی را دارد.

نحوه محاسبه عیدی

بعد از بررسی قوانین مربوط به عیدی و پاداش و مبنای محاسبه آن‌ها، به سراغ محاسبه عیدی، پاداش و همچنین نحوه محاسبه مالیات عیدی خواهیم رفت.

نحوه محاسبه عیدی و سنوات

حسابدار در حال محاسبه عیدی کارمندان می باشد.

فرمول محاسبه عیدی کارگران و کارمندان دولت

طریقه محاسبه عیدی کارگران به این صورت است که طبق فرمول محاسبه عیدی حداقل و حداکثر پیش می رویم. فرمول هایی که باید در نرم افزار حقوق و دستمزد برای محاسبه عیدی ثبت شوند، به شرح زیر می باشند:

میزان حداقل عیدی 1401 کارگران : حداقل دستمزد روزانه آن‌ها * عدد 60

میزان حداکثر عیدی کارگران 1401 : حداقل دستمزد روزانه * عدد 90

دستمزد روزانه کارگران در سال 1401 هم عدد 139 هزار و 325 تومان می‌باشد. همانطور که قبل‌تر گفتیم، میزان عیدی که شما دریافت خواهید کرد نه از حداقل ذکر شده پایین‌تر خواهد نبود و نه از حداکثر یاد شده بیشتر خواهد بود.

بنابراین، حداقل عیدی سال 1401 طبق فرمول‌های ارائه شده، 8 میلیون و 359 هزار و 510 تومان است. ضمن اینکه حداکثر عیدی سال 1401 این افراد 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان خواهد بود.

جدول محاسبه عیدی

عنوانمبلغ عیدی
حداقل عیدی 8 میلیون و 359 هزار و 510 تومان
حداکثر عیدی 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان
عیدی یک ماه کارکرد 696 هزار و 625 تومان
عیدی دو ماه کارکرد 1 میلیون و 393 هزار و 251 تومان
عیدی سه ماه کارکرد 2 میلیون و 89 هزار و 875 تومان
عیدی چهار ماه کارکرد 2 میلیون و 786 هزار و 500 تومان
عیدی پنج ماه کارکرد 3 میلیون و 483 هزار و 125 تومان
عیدی شش ماه کارکرد 4 میلیون و 179 هزار و  750 تومان
عیدی هفت ماه کارکرد 4 میلیون و 876 هزار و 375 تومان
عیدی هشت ماه کارکرد 5 میلیون و 573 هزار تومان
عیدی نه ماه کارکرد 6 میلیون و 256 هزار و 625 تومان
عیدی ده ماه کارکرد 6 میلیون و 966 هزار و 250 تومان
عیدی یازده ماه کارکرد 7 میلیون و 662 هزار و 875 تومان

نکته مهم

طبق جدول محاسبه عیدی (ماه های 30 روزه)، می‌توانید متوجه شوید که برای 1 ماه تا 11 ماه کار چقدر عیدی دریافت خواهید کرد. اما برای 12 ماه کار، میزان عیدی‌ بستگی به قراردادتان دارد که حداقل عیدی در آن قید شده است یا حداکثر عیدی!

برای محاسبه عیدی برای کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند:

حقوق ماهیانه آن‌ها را در عدد 2 ضرب می کنیم حاصل را بر 12 تقسیم نموده و به عیدی هر ماه می‌رسیم. حال اگر مثلا 6 ماه کار کرده، جمع آن فرمول را در عدد 6 ضرب می‌کنیم.

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و روزمزدی

در این بخش، برای اینکه به صورت دقیق با روش محاسبه عیدی آشنا شوید، باید به فرمول محاسبه عیدی کارگران فصلی و روزمزد هم اشاره نماییم.

کارگران فصلی یا روزمزد، عیدی شان بر ماخذ 60 روز و به نسبت روزهایی که کار کرده اند محاسبه می شود. همچنین، نحوه محاسبه دستمزد آن‌ها برای تعیین میزان عیدی و پاداش در واقع میانگین و متوسط کارمزدی است که در طول روزهای کاری سال دریافت نموده اند.

عیدی و پاداش سالانه کارگران فصلی و روزمزد

حسابداران در حال بررسی عیدی و پاداش سالانه کارگران می باشند.

محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی

در قوانین تامین اجتماعی کارگر را این گونه تعریف می کنند: کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد، حقوق، حق السهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

محاسبه عیدی کارگران 1401 تامین اجتماعی نیز همانند فرمول های ذکر شده برای پرداخت عیدی سایر کارگران (حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر حقوق پایه) انجام می شود.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

طبق ماده 39 قانون کار، کارگرانی که به صورت پاره وقت کار می کنند، حسابداری حقوق و دستمزد و میزان عیدی و پاداش آن‌ها بر اساس ساعات کاری که انجام داده اند محاسبه و پرداخت می گردد.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

مدیرعامل درحال پرداخت عیدی و پاداش کارگر می باشد.

محاسبه عیدی کارگران ساعتی

برای کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابتی ندارند، میانگین حقوق 3 ماه آخر را مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می دهند.  چون دستمزد کارگران ساعتی در هر ماه متغیر است، میانگین حقوق 3 ماه آخر مبنای محاسبه عیدی کارگران 1401 قرار می گیرد.

مالیات بر عیدی

برای بسیاری از افراد این سوال به وجود می آید که آیا عیدی مالیات دارد؟ طبق قوانین مرتبط با پرداخت عیدی، افرادی که در پایان سال این مبالغ را دریافت می کنند موظف به پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات هستند. شما می توانید با مطالعه مقاله جدول مالیات حقوق  اطلاعات کامل تری درباره نحوه محاسبه مالیات حقوق بدست بیاوردید.

در ادامه، قوانین مربوط به محاسبه مالیات عیدی و معافیت مالیاتی عیدی را شرح می دهیم.

معافیت مالیاتی عیدی

طبق قانون معافیت مالیات عیدی سال 1401، کارگران و کارمندانی که میزان عیدی آن ها کمتر از 5,600,000 میلیون تومان باشد، مشمول معافیت مالیات عیدی می‌شوند.

بنابراین کسانی که بیش از 5,600,000 تومان عیدی دریافت می کنند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود. برای دریافت اطلاعات کامل حقوق وزارت کار به لینک قبل مراجعه کنید.

معافیت مالیاتی عیدی

حسابدار در حال محاسبه مبلغ معافیت مالیاتی جهت ارسال لیست مالیات حقوق

نکته مهم

کسانی که تا 5,600,000 تومان عیدی دریافت کنند، از پرداخت مالیات عیدی معاف می شوند و کسانی که بیش از آن مبلغ را به عنوان عیدی بگیرند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود.

محاسبه مالیات عیدی

مبلغ عیدی هر شخصی به مقدار معافیت حقوق یک ماه از پرداخت مالیات معاف است. این مقدار توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می شود.

اما مابه ‌التفاوت آن به سر جمع مزایای مشمول مالیات فرد اضافه شده و مجموعا برای آن مالیات محاسبه می کنند.

لازم به ذکر می باشد که مبلغ عیدی معادل مبلغ معافیت ماه، مشمول معافیت مالیاتی عیدی می شود. اما توجه داشته باشید که برای محاسبه کردن مالیات عیدی لازم است که به صورت سالانه و با درنظر گرفتن تمام حقوق و مزایای سال حساب شود.
اما برای محاسبه کردن مالیات عیدی این گونه عمل می کنیم: میزان عیدی که مشمول معافیت می شود را از مبلغ کل عیدی که فرد دریافت می کند، کسر می کنیم. سپس میزان باقیمانده، مشمول مالیات خواهد بود.

برای مثال اگر حقوق شما ماهانه 4 میلیون و 179 هزار تومان باشد، در پایان سال 8 میلیون و 359 هزار تومان عیدی خواهید گرفت. پس از کسر کردن مبلغ معاف از مالیات (5,600,000 تومان) به مبلغی می‌رسیم که باید مالیات عیدی بر اساس آن محاسبه شود.

در پایان، مبلغ مشمول مالیات عیدی را بر اساس نرخ‌های معین شده توسط اداره امور مالیاتی، از مالیات مورد نظر کسر خواهیم کرد.

محاسبه آنلاین عیدی 1401

ثبت سند حسابداری عیدی و پاداش

در شغل حسابداری نحوه ثبت کردن اقلام مختلف، یکی از ظرایف این کار است و هرچقدر حسابدار حرفه ای تر باشد می تواند به راحتی و با دقت بالاتری اسناد را ثبت کند. اگر می خواهید بدانید علاوه بر ثبت اسناد حسابداری، یک حسابدار چه کار هایی انجام می دهد مقاله مربوطه را مطالعه نمایید.

ثبت سند حسابداری عیدی و پاداش

حسابدار در حال ثبت اسناد عیدی و پاداش می باشد.

در این بخش، می خواهیم نحوه ثبت سند حسابداری عیدی و پاداش را با یکدیگر مرور کنیم.

  • فرض می کنیم در تاریخ 20 اسفند عیدی و پاداش کارکنان را پرداخت کرده ایم:
بدهکاربستانکار
هزینه عیدی و پاداش پرسنلصندوق

اما اگر نتوانیم عیدی و پاداش را در پایان سال پرداخت نماییم، باید آن را به حساب ذخیره عیدی و پاداش ثبت بزنیم:

بدهکاربستانکار
هزینه عیدی و پاداش پرسنلذخیره عیدی و پاداش پرسنل
  • زمانی که توانستیم عیدی و پاداش را پرداخت کنیم:
بدهکاربستانکار
ذخیره هزینه‌های پرداختنی بانک

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزش حقوق و دستمزد نحوه محاسبه و ثبت عیدی و همچنین حسابداری حقوق و دستمزد را به صورت رایگان و کاربردی آموزش ببینید.

10 سوال و جواب مهم در مورد محاسبه عیدی

در آخرین بخش از مقاله محاسبه عیدی، به 10 سوال متداول درباره این موضوع خواهیم پرداخت. سوالاتی که ممکن است بخشی از دغدغه های ذهنی شما نیز باشند.

1- مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده، در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور می شود؟

پاسخ:  مرخصی استعلاجی مساله نسبتا پیچیده ای است و پیچیدگی آن به این بر می گردد که باید مورد قبول و تایید سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

بر اساس ماده 74 قانون کار، اگر مدت مرخصی استعلاجی فرد توسط سازمان تامین اجتماعی تایید شده باشد جزو سابقه کاری کارگر قرار خواهد گرفت. با حساب شدن دوره مرخصی استعلاجی در سوابق کاری وی، ایام مرخصی استعلاجی نیز شامل عیدی و پاداش خواهد بود.

سوالات بسیاری درباره تفاوت مرخصی استعلاجی با مرخصی زایمان وجود دارد، به همین جهت ما در مقاله محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان به صورت کامل به شرایط و قوانین مرخصی زایمان پرداخته ایم.

 2- نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می کنند چگونه خواهد بود؟

پاسخ:  افراد ممکن است به هر دلیلی در طول سال با کارفرما قطع همکاری نمایند. استعفا، اخراج و بازنشستگی از جمله دلایل این اتفاق می‌توانند باشند.

قطع همکاری قبل از به پایان رسیدن سال به هر دلیلی که صورت بگیرد، مانع دریافت عیدی و پاداش نخواهد بود. عیدی 1401 کارگران در پایان سال، نسبت به میزان کارکرد کارگر در طول سال محاسبه می شود.

3- عیدی سال کبیسه چگونه محاسبه می شود؟

پاسخ:  سال کبیسه به سالی گفته می شود که یک روز بیشتر از سال های معمولی دارد. بنابراین، چنین سالی به جای 365 روز، دارای 366 روز است.

این ویژگی باعث می شود تا برای محاسبه عیدی به فرمول جدیدتری نیاز پیدا کنیم. طبق فرمول محاسبه عیدی برای سال کبیسه:

حقوق پایه را با مزایا و مستمری ها جمع می کنیم. این میزان را در تعداد ماه های کارکرد و سپس در عدد 2 ضرب می نماییم. حاصل این عملیات های ریاضی را در نهایت بر روی عدد 366 تقسیم می کنیم. عددی که به دست آمده، میزان عیدی سال کبیسه خواهد بود.

اما برای محاسبه مالیات عیدی سال کبیسه نیز، مبلغی که مشمول پرداخت مالیات عیدی است را در عدد 366 ضرب می کنیم. حاصل این ضرب را بر عدد 365 تقسیم می نماییم.

نحوه محاسبه عیدی و سنوات سال کبیسه

حسابدار در حال محاسبه عیدی سال کبیسه می باشد.

4- آیا دولتی یا خصوصی بودن کارگاه و نوع فعالیت آن در میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران تاثیری دارد؟

پاسخ:  بر اساس قانون کار مصوب 6 اسفند سال 1370 تمام کارگران مشمول قانون کار، مستحق دریافت عیدی و پاداش هستند. محل اشتغال آن‌ها و و نوع کارگاه (خصوصی یا دولتی) هیچ تاثیری در محاسبه عیدی آن‌ها ندارد و تمام این افراد بر اساس فرمول های ارائه شده عیدی و پاداش خود را دریافت خواهند کرد.

5- عیدی و پاداش سالانه کارگران فصلی و ساعتی چطور محاسبه می شود؟

پاسخ : محاسبه عیدی کارگران روزمزد و فصلی بر پایه 60 روز و به نسبت روزهایی که کار کرده اند پرداخت می شود و کارگران ساعتی بر مبنای 3 ماه آخر حقوق می­باشد. لازم به ذکر می باشد که سنوات کارگران ساعتی نیز باتوجه به ساعات کارکرد آن ها محاسبه می شود، در مقاله پایه سنوات 1401 به صورت کامل به این مبحث پرداخته ایم.

6- با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/ 10/ 1374 آیا کارگران مشمول قانون کار که در واحدهای دولتی شاغل هستند حکم پرداخت دو ماه عیدی و پاداش کارگری در مورد آنان قابل اعمال نیست؟

پاسخ: حکم پرداخت عیدی معادل 60 روز آخرین حقوق مشمولان قانون کار برای کارگرانی که در واحدهای دولتی مشغول به کار هستند نیز اجرا می شود.

 

نکته: به صورت کلی، دریافت عیدی و پاداش به محل کار افراد و دولتی یا خصوصی بودن آن‌جا ارتباطی ندارد و افراد به صرف اینکه مشمول قانون کار باشند، از قوانین مربوط به دریافت عیدی و پاداش بهره مند خواهند بود.

7- چه اقلامی از پرداخت های کارگاه در محاسبه عیدی و پاداش منظور می گردد؟

پاسخ:  وقتی کارگری به درخواست کارفرما و به دلیل انجام کار مشخصی از وی حقوق و فوق العاده دریافت می کند، این حقوق و فوق العاده ‌ها مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال خواهد بود.

فوق العاده کار، سختی کار و سایر مواردی که به دلیل انجام دادن کار به کارگر پرداخت می شود، جزو مواردی هستند که شامل پرداخت عیدی می شوند.

اما مزایای رفاهی و انگیزه ای در محاسبه عیدی و پاداش منظور نمی شوند. از جمله آن‌ها می‌ توان به این موارد اشاره کرد: عائله مندی، کمک هزینه های مسکن، خواروبار، بن، پاداش افزایش تولید و …

8- آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟

پاسخ:  طبق قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران که در سال 1370 به تصویب رسیده، این پرداخت ها صرفا باید در پایان سال انجام شوند. اما اگر کارفرمایی بخواهد در طول سال پرداختی از محل عیدی و پاداش داشته باشد، می تواند آن را به عنوان بخشی از علی الحساب عیدی و پاداش حساب کند.

9- نحوه ثبت عیدی و پاداش در لیست بیمه به چه صورت می باشد؟

پاسخ:  باید توجه داشت که عیدی مشمول بیمه نمی شود. این مساله باعث می شود تا نیازی به ثبت آن‌ها در لیست بیمه نباشد. اما اگر هم قصد ثبت آن را داشته باشید، می توانید با دستمزد و مزایای غیرمشمول آن را بیاورید. شما می توانید با مطالعه مقاله ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی به صورت کامل با قوانین تهیه لیست بیمه حقوق آشنا شوید.

10- میزان عیدی و پاداش کارگران قانون کار سال 1401 چقدر است؟

پاسخ: مبلغ عیدی 1401 کارگران مشمول قانون کار برابر با حداقل 2 برابر حقوق پایه قانون کار (80,359,510 ریال) و حداکثر 3 برابر حقوق پایه قانون کار (120,539,250 ریال) می باشد. البته این مبلغ برای کارکرد کامل یک سال کارگر می باشد و برای هر کارگر با توجه به تعداد روز هایی که مشغول کار بوده است مبلغ عیدی محاسبه خواهد شد.

نتیجه گیری

عیدی ازجمله مزایایی می باشد که تمام شاغلان مشمول قانون کار از آن برخوردار می باشند. حداقل مبلغ عیدی برابر با دو برابر حقوق پایه وزارت کار و حداکثر مبلغ عیدی برابر با سه برابر حقوق پایه وزارت کار می باشد. درصورتی که مبلغ دو برابر حقوق پایه فرد بیشتر از سه برابر حقوق پایه وزارت کار باشد، مبلغ عیدی  به اندازه سه برابر حقوق پایه اداره کار به عنوان عیدی فرد پرداخت خواهد شد.

در این مقاله محاسبه عیدی را به صورت کامل مورد بررسی قرار دادیم و به موارد دیگری مانند مالیات بر عیدی هم اشاره کردیم. تلاش ما این بود که به بیشتر سوالات احتمالی شما در این مورد پاسخ دهیم. در نهایت پیشنهاد میگنیم برای افزایش اطلاعات خود در زمینه جذب و استخدام، مقاله کارگزینی چیست؟ را مطالعه بفرمائید. اگر سوالات دیگری دارید و یا تمایل دارید نکته دیگری را اضافه نمایید، برای این مقاله کامنت بگذارید.

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "چه افرادی مشمول معافیت مالیات عیدی هستند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "طبق قانون معافیت مالیات عیدی سال 99، کارگران و کارمندانی که میزان عیدی آن ها کمتر از 3 میلیون تومان باشد، مشمول معافیت مالیات عیدی می‌شوند." } },{ "@type": "Question", "name": "نحوه محاسبه عیدی کارگران ساعتی به چه صورت می باشد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "برای کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابتی ندارند، میانگین حقوق 3 ماه آخر را مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می دهند. آن‌ها چون دستمزدشان در هر ماه متغیر است، میانگین حقوق 3 ماه آخر برایشان مبنا قرار می گیرد." } },{ "@type": "Question", "name": "چه افرادی مشمول دریافت عیدی می باشند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "هر فردی که از یک ماه به بالا برای یک کارفرما کار کرده باشد، در پایان سال حق دریافت عیدی را دارد." } }] }

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

  • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
  • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
  • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
  • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.