آیا می دانید نحوه محاسبه اضافه کاری به چه صورت می باشد؟ اکثر افراد فکر می کنند که اضافه کاری فقط به معنی کارهای اضافه ای می باشد که کارفرما از کارگران و کارمندان می خواهد انجام بدهند.

اضافه کاری در قانون کار ازجمله موضوعاتی می باشد که وزارت کار شرایط خاصی را برای آن درنظر گرفته است. بنابراین اگر تمایل دارید اطلاعات جامعی درباره قوانین و شرایط اضافه کاری کسب نمایید، مقاله اضافه کاری چیست؟ را مطالعه نمایید.

در این مقاله به معرفی اضافه کاری، اضافه کاری در قانون کار، نحوه محاسبه اضافه کاری، فرمول محاسبه اضافه کاری، محاسبه آنلاین اضافه کاری، 10 پرسش و پاسخ مهم اضافه کاری و … می پردازیم.

خواندن مقاله آموزش ثبت سند افتتاحیه را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

مدیران کسب و کارها
مدیران مالی شرکت ها
حسابداران
افرادی که تمایل دارند با قوانین اضافه کاری آشنا شوند.

اضافه کاری چیست؟

ممکن است شما بگویید که اضافه کاری دارای مفهوم مشخص و ساده ای است و سوال “اضافه کاری چیست” تخصصی نیست؛ اما باید بگوییم که اضافه کاری در قانون کار دارای قوانین مشخصی بوده و برای محاسبه حقوق اضافه کاری شرایطی وجود دارد.

در تعریف تخصصی، میزان کار محول شده از سوی کارفرما به کارمند در خارج از ساعت کار قانونی به عنوان اضافه کار محاسبه می شود.
به طور ساده تر اضافه کاری را اینطور می توان بیان کرد که اگر کارکرد یک فرد در طول روز یا ماه بیشتر از کارکرد موظفی باشد، مشمول دریافت حقوق اضافه کاری می شود.

اضافه کاری چیست

اضافه کاری چیست؟

اضافه کاری در قانون کار

در قانون کار آمده است که کارگر موظف می باشد به مدت 8 ساعت در هر شبانه روز و 44 ساعت در هر هفته به کار های محول شده توسط کارفرما بپردازد. حال اگر میزان ساعات کار کارمند یا کارگر بیشتر از ساعات قانونی اعلام شده توسط وزارت کار باشد، مشمول دریافت اضافه کاری می شود.

نکته مهم

ساعات کار قانونی برای مشاغل سخت و زیان آور 6 ساعت در شبانه روز و 36 ساعت در هر هفته می باشد.

با توجه به ماده 59 قانون کار درصورتی که خود کارگر موافق باشد اضافه کاری انجام دهد ، کارفرما می تواند ارجاع کار اضافی را به کارگر بدهد و همچنین بابت میزان اضافه کاری کارمند، باید 40% بیشتر از مزد هر ساعت کار عادی به کارمند پرداخت شود.

لازم به ذکر می باشد که ارجاع اضافه کار به کارگرانی که مشغول به انجام کار های شبانه هستند، کارگرانی که به کارهای خطرناک و سخت و زیان آور مشغول هستند و کارگران نوجوانی که بین 15 تا 18 سال سن دارند ممنوع می باشد. اگر در حین اضافه کاری این سه گروه از کارگران حادثه و یا اتفاقی برای کارگر به وجود بیاید، کارفرما باید مطابق قانون تمام خسارات به وجود آمده را پرداخت نماید.

انواع اضافه کاری چیست؟

شاغلان در هر شغل برای هر ساعت اضافه کاری علاوه بر ساعات کار موظفی خود، مشمول دریافت اضافه کاری می باشند. اضافه کاری می تواند انواع مختلفی داشته باشد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

  • اضافه کاری عادی: کارکرد بیشتر از ساعات کاری موظفی فرد در روز های غیرتعطیل هفته، اضافه کاری عادی نام دارد.
  • اضافه کاری تعطیل کاری: کار در روزهایی که در تقویم تعطیل رسمی هستند.
  • اضافه کاری جمعه: کار در روز های جمعه که تعطیل هستند.
  • اضافه کاری شبانه: کارکرد فرد در ساعات 22 تا 6 صبح، اضافه کاری شبانه نام دارد.
انواع اضافه کاری

اضافه کاری دارای چند نوع می باشد.

اضافه کاری فرهنگیان

معلمانی که بیشتر از 20 یا 24 ساعت در هفته که ساعات موظفی کار آن ها می باشد، مشغول به کار باشند، بابت اضافه کاری خود توسط مدیر مدرسه ای که در آن تدریس می نمایند، حق التدریس غیر موظف دریافت می کنند.

اضافه کاری کارگران

هر کارگر در هر شبانه روز موظف می باشد که معادل 7 ساعت و 33 دقیقه مشغول به کار باشد.

اگر 7:33 را در عدد 6 (تعداد روز های کار در هفته) ضرب کنیم، عدد 44 بدست می آید، که مجموع ساعات کار موظفی کارگران درهر هفته می باشد.

حال اگر کارگری به درخواست کارفرما و با رضایت خود بیشتر از 44 ساعت در هرهفته مشغول به کار باشد، باید 40% علاوه بر مزد کار عادی بابت هر یک ساعت اضافه کاری دریافت نماید.

فوق العاده اضافه کاری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

فوق العاده اضافه کاری مبلغی می باشد که برای ساعات کارکرد اضافه کاری پرداخت می شود. مبلغ فوق العاده اضافه کاری، بیشتر از مبلغ کارکرد عادی کارگر می باشد.

فوق العاده اضافه کاری چیست؟

نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کاری

فوق العاده اضافه کاری چه تفاوتی با اضافه کاری دارد؟

اضافه کاری به معنای ساعات کار اضافه فرد می باشد، که مبلغ آن برابر با حقوق عادی فرد می باشد. فوق العاده اضافه کاری به معنای مبلغی می باشد که بیشتر از مبلغ کارکرد عادی فرد بوده و بابت کارکرد اضافه کاری پرداخت می شود. نرخ هر یک ساعت اضافه کار 140000 تومان می باشد که از این مبلغ 40000 تومان بابت فوق العاده اضافه کاری و 100000 تومان بابت یک ساعت کار عادی درنظر گرفت می شود.

نحوه محاسبه اضافه کاری در قانون کار

اضافه کار در قانون کار زمانی محاسبه می شود، که ساعات کار موظفی فرد کامل باشد و همچنین اگر ساعات اضافه کاری در طول یک ماه بیشتر از ساعات کاری موظفی فرد باشد، میزان اضافه کاری برای فرد محاسبه نخواهد شد.

برای محاسبه اضافه کاری براساس قانون کار، ابتدا باید دستمزد یک ساعت فرد مشخص شود و سپس 40 درصد به دستمزد یک ساعت کار عادی اضافه شود. بدین طریق دستمزد یک ساعت اضافه کاری بدست می آید.

نکته: تعجیل یا تاخیر در کار کارگر را نمی توان از اضافه کار وی کسر نمود، زیرا دستمزد دریافتی بابت اضافه کاری 40% بیشتر از دستمزد کار عادی می باشد.

مبنای محاسبه اضافه کاری

برای محاسبه اضافه کار باید مبنای اضافه کار را در 1.4 ضرب نمود. حال مبنای اضافه کار با توجه به نظر هر کارفرما متفاوت می باشد. اما عموما شرکت ها جمع حقوق پایه، حق مسکن و حق بن را در عدد 220 یا 192 تقسیم می نمایند که مبلغ جمع مزایای یک ساعت کار فرد بدست آید و سپس عدد بدست آمده را در ضریب اضافه کاری که 1.4 می باشد و کارکرد اضافه کاری فرد ضرب نموده و در نهایت مبلغ اضافه کاری فرد بدست می آید.

فرمول محاسبه اضافه کاری در قانون کار

مطابق قانون کار فرمول اضافه کار بدین طریق می باشد که دستمزد یک ساعت کار کارگر بدست می آید و سپس مبلغ بدست آمده در 40% ضرب شده بابت هر ساعت اضافه کاری مبلغ اضافه کاری محاسبه می شود. در ادامه سه نمونه فرمول اضافه کاری باتوجه به مبنای ساعات کاری موظفی کارمندان که در سیستم حقوق و دستمزد ثبت می شود را برای شما آورده ایم.

کارکرد اضافه کاری *1.4* 220 / حق مسکن در حکم+ حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم = اضافه کاری

کارکرد اضافه کاری *1.4* 192 / حق مسکن در حکم+ حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم = اضافه کاری

کارکرد اضافه کاری *1.4* 198 / حق مسکن در حکم+ حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم = اضافه کاری

فرمول محاسبه اضافه کاری

بررسی فرمول محاسبه اضافه کاری

ضریب اضافه کاری

ضریب اضافه کاری مطابق قانون کار برابر با 1.4 می باشد. یعنی فرد بابت هر ساعت اضافه کاری 40 درصد بیشتر از دستمزد یک ساعت کار عادی دریافت می کند.

نرخ اضافه کاری

نرخ اضافه کاری برابر با حقوق پایه فرد و یا جمع حقوق پایه، حق مسکن و حق بن فرد با توجه به نظر کارفرما می باشد.

نحوه محاسبه اضافه کاری سال 1400

در سال 1400 حقوق پایه که برابر با 26,554,950 حق مسکن برابر با 6,000,000 و حق بن برابر با 4,500,000 می باشد. حال اگر کارفرما با توجه به قوانین شرکت خود جمع این سه مزایا و یا حقوق پایه را به عنوان مبنای اضافه کاری درنظر می گیرد.

مثال : کارکرد اضافه کاری *1.4* 220 / حق مسکن در حکم+ حق بن در حکم + حقوق پایه در حکم = اضافه کاری

نحوه محاسبه اضافه کاری

بررسی مبلغ اضافه کاری

نحوه محاسبه و قانون اضافه کاری در روزهای تعطیل

مطابق ماده 63 قانون کار اگر کارگری در روز جمعه که تعطیل بوده و متعلق به خانواده می باشد مشغول به کار باشد، باید علاوه بر مزد یک ساعت کار 80% بابت جمعه کاری دریافت نماید. اگر فردی در روز هایی که در تقویم تعطیل رسمی می باشد مشغول به کار باشد، علاوه بر دستمزد یک روز عادی باید 40% بابت تعطیل کاری دریافت نمایند.

محاسبه آنلاین اضافه کاری

مبنای محاسبه (برحسب ساعت)

نکته مهم

اگر کارگر غیر نوبتکاری دربین ساعات 22 تا 6 صبح اضافه کاری انجام دهد، 35% دستمزد بیشتر از ساعات کار عادی دریافت خواهد نمود.

نحوه محاسبه اضافه کار در نرم افزار فرداد

برای محاسبه اضافه کاری در نرم افزار حسابداری مالی ، ابتدا باید در بخش فرمولدهی عوامل نرم‌افزار فرداد برای اضافه کاری فرمول تعریف شود، سپس کارکرد اضافه کاری برای پرسنلی که دارای اضافه کاری می باشند وارد شود و درنهایت با محاسبه حقوق ، میزان اضافه کاری پرسنل نیز محاسبه خواهد شد. در هنگام تهیه فیش حقوقی نیز میزان اضافه کاری و مبلغ محاسبه شده بابت اضافه کاری، در فیش حقوقی نمایش داده می شود.

شما می توانید با ثبت نام در دوره آموزشی حقوق و دستمزد که به صورت رایگان برگزار می شود، به صورت کامل نحوه محاسبه و ثبت اضافه کاری و سایر قوانین حقوق و دستمزد را به صورت رایگان آموزش ببینید.

10 پرسش و پاسخ مهم اضافه کاری

در این بخش به بررسی پرسش های مهم درباره اضافه کاری و پاسخ به این پرسش ها می پردازیم.

10پرسش و پاسخ اضافه کاری

بررسی پرسش های مهم اضافه کاری

آیا اضافه کاری مشمول بیمه می شود؟

بله، اضافه کار جزء مزایای مشمول بیمه می باشد و باید در لیست بیمه رد شود. اگر قصد دارید بدانید که دقیقا چه مواردی باید در لیست بیمه حقوق پرسنل درج شوند، مقاله ارسال لیست بیمه حقوق را مطالعه نمایید.

اضافه کار اجباری چیست؟

اضافه کار اجباری بدین معنا می باشد که اگر کارفرما کارگر را مجبور نماید که اضافه کاری انجام بدهد و کارگر راضی نباشد که اضافه کاری انجام دهد. اضافه کاری اجباری غیر قانونی می باشد و کارگران می توانند بابت اضافه کاری اجباری که از آن ها خواسته می شود، از کارفرمای خود شکایت نمایند.

مبلغ مزد یک ساعت اضافه کار سال 1400 چقدر است؟

در سال 1400 حقوق پایه برابر با 2,655,495 تومان، حق مسکن برابر با 600,000 تومان و حق بن برابر با 450,000 تومان می باشد. حال اگر فرد در سال 1400 یک ساعت اضافه کاری داشته باشد و ساعات کار موظفی وی در هر ماه نیز 220 ساعت باشد، مبلغ اضافه کاری این فرد بابت یک ساعت اضافه کار 23580 تومان می شود.

قانون اضافه کاری روز جمعه چیست؟

درصورتی که کارگر در روز جمعه مشغول به کار باشد، علاوه بر دستمزد عادی خود، 80% دستمزد بیشتر بابت کار در روز جمعه دریافت می کند.

تفاوت اضافه کاری و تعطیل کاری

اضافه کاری به تعداد ساعت کار کارمند بیشتر از ساعات کار موظفی وی گفته می شود و اگر فردی بیشتر از ساعت کار موظفی خود مشغول به کار باشد، مستحق دریافت اضافه کاری به میزان 40% بیشتر از دستمزد عادی خود بابت هر ساعت کار می باشد.

تعطیل کاری بدین معنا می باشد که کارمند در روز های تعطیل مشغول به کار باشد، اگر کارگری در روز جمعه هم کار کند مستحق دریافت 80%  دستمزد بیشتر از دستمزد عادی خود می باشد.

بنابراین ضریب اضافه کاری روز تعطیل 140% و در روز جمعه 180% می باشد.

تفاوت اضافه کاری و تعطیل کاری

بررسی تفاوت اضافه کاری و تعطیل کاری

به چه پرداختی‌هایی اضافه کار تعلق میگیرد؟

مطابق قانون کار تمام مزایایی که برای ترمیم شغل در ساعات کار عادی کارگر به وی پرداخت می شود، مانند حق سختی کار، فوق العاده شغل و حق سرپرستی، جزء دستمزد ثابت کارگر به حساب آمده و باید در محاسبه اضافه کار لحاظ شوند.

نحوه محاسبه اضافه کاری در شب چگونه است؟

اگر فردی دارای نوبتکاری نباشد و در شب اضافه کاری انجام دهد، به ازای هر ساعت اضافه کاری 35% بیشتر از دستمزد کار عادی دستمزد دریافت می نماید. اگر فردی دارای نوبتکاری باشد و در شب هم اضافه کاری بماند، 35% بابت شبکاری و 40 درصد بابت اضافه کاری علاوه بر مزد یک ساعت کار خود دریافت می نماید.

نحوه محاسبه اضافه کاری برحسب ساعت چگونه است؟

برای محاسبه اضافه کاری بر حسب ساعت، ابتدا مزایایی که مبنای محاسبه اضافه کاری هستند با هم جمع می شوند، سپس عدد بدست آمده در تعداد ساعات کار موظفی ماهانه فرد تقسیم شده ، عددی که بدست می آید در عدد 1.4  ضرب شده و در نهایت عدد بدست آمده در تعداد ساعات اضافه کاری فرد ضرب شده و مبلغ نهایی اضافه کار ساعتی بدست می آید.

نحوه محاسبه اضافه کاری خدمات کشوری چگونه است؟

برای محاسبه اضافه کاری خدمات کشوری مزایای مشمول اضافه کاری تقسیم بر عدد 160 شده و عدد بدست آمده در کارکرد اضافه کاری ضرب می شود.

مبنای ساعات کار ماهانه جهت محاسبه فوق العاده اضافه کاری چگونه است؟

مبنای ساعت کار ماهانه جهت محاسبه اضافه کاری با توجه به ساعت کار موظفی کارگران مشخص می شود. اگر فرد هفته ای 44 ساعت مشغول به کار باشد، مبنای ساعات کاری برای وی 220 ساعت درنظر گرفته می شود. اما در صورتی که ساعات کار موظفی فردی کمتر از  7:3 باشد، با توجه به ساعات کار موظفی مبنای ساعات کار ماهانه، 192 یا 196 درنظر گرفته می شود. البته مبنای ساعت کار ماهانه برای اضافه کار قانون بسیار دقیقی نداشته و بستگی به نظر کارفرما دارد.

اضافه کاری روز کارگر به چه صورت محاسبه می‌شود؟

روز کارگر جزء تعطیلات رسمی کارگران می باشد و اگر کارگر در این روز مشغول به کار باشد، باید علاوه بر دستمزد یک روز عادی بابت میزان ساعات کارکرد خود در این روز اضافه کاری دریافت نماید.

نتیجه گیری

اضافه کاری نیز همانند ساعات کار ماهانه دارای قوانینی می باشد و کارفرما برای محول نمودن اضافه کاری به پرسنل خود، باید مطابق قوانین کار اقدام نماید. اگر فردی بیشتر از ساعات کار موظفی ماهانه خود اضافه کاری نماید، باید با توجه به تعداد ساعاتی که اضافه کار کرده است، 40% بیشتر حقوق دریافت نماید. همچنین اگر کارگر در روز جمعه اضافه کاری انجام دهد باید 80% بیشتر از دستمزد یک ساعت کار عادی خود به ازای هر ساعت اضافه کاری دستمزد دریافت نماید.

در انتها امیدواریم این مطالب راه گشا بوده و شما عزیزان، با انتشار آن برای علاقه‌مندان این عرصه در بالا بردن اطلاعات عمومی افراد سهمی داشته باشید. در ادامه اگر نظری در مورد مطالب ذکرشده داشته و یا می‌خواهید قسمتی از آن را تکمیل نمایید. با درج نظر خود ما را همراهی کنید.

دسترسی به مقالات مرتبط:

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "انواع اضافه کاری چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "انواع اضافه کاری عبارتند از: ،اضافه کاری تعطیل کاری ،اضافه کاری شبکاری ،اضافه کاری جمعه کاری ،اضافه کاری عادی اضافه کاری تعطیل کاری" } },{ "@type": "Question", "name": "نحوه محاسبه اضافه کاری خدمات کشوری چگونه است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "برای محاسبه اضافه کاری خدمات کشوری مزایای مشمول اضافه کاری تقسیم بر عدد 160 شده و عدد بدست آمده در کارکرد اضافه کاری ضرب می شود." } },{ "@type": "Question", "name": "قانون اضافه کاری روز جمعه چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "درصورتی که کارگر در روز جمعه مشغول به کار باشد، علاوه بر دستمزد عادی خود، 80% دستمزد بیشتر بابت کار در روز جمعه دریافت می کند." } }] }

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

  • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
  • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
  • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
  • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.