تسویه حساب بیمه چیست

مفاصا حساب بیمه – مدارک درخواست و ثبت حسابداری آن

اگر به قراردادهایی که در آن مجری کار هستید توجه کرده باشید، مبلغی به عنوان سپرده بیمه از مبلغ پرداختی شما کسر شده است. خوب است بدانید که این مبلغ با عنوان «مفاصا حساب بیمه» و مطابق با ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پایان قرارداد از نفرات شاغل و بیمه شده پروژه کسر می شود. ادامه مطلب …