صدور صورتحساب الکترونیکی

سازمان امور مالیاتی کشور، برای تنظیم درست قانون و مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز را در بخشنامه‌های اخیر معرفی نموده است و این شرکت‌ها به منظور اطلاع رسانی اخبار سازمان امور مالیاتی کشور، برای مودیان برگزیده شده‌اند.

در این مقاله سعی داریم به طور کامل شما را با این شرکت‌ها و وظایف آن‌ها آشنا کنیم و لیست شرکت های معتمد مالیاتی را به همراه اطلاعات تکمیلی از جمله راه های ارتباطی با این شرکت‌ها، در اختیارتان قرار دهیم . در انتهای این مقاله، شما را با شرکت معتمدی که ارسال صورتحساب های الکترونیکی شما را به صورت 100% رایگان انجام می‌دهد، آشنا خواهیم کرد.

خواندن این مقاله به شما کمک میکند که بتوانید با رعایت نکات گفته شده بهترین، بهینه‌ترین و مهم‌تر از همه مقرون به صرفه‌ترین روش ارسال فاکتورهای خرید و فروش خود به سامانه مودیان را انتخاب کنید.

آشنایی با شرکت‌های معتمد مالیاتی و وظایف آن‌ها

برای ارسال فاکتورهای فروش و صورتحساب ها در سامانه مودیان مالیاتی، لازم است که مودیان به صورت مستقیم وارد سامانه بشوند اطلاعات را وارد کنند؛ یا فاکتورهای خود را در قالب فایل اکسل برای شرکتهای معتمد مالیاتی ارسال نموده، سپس معتمد صورتحساب های مودیان برای شرکت های معتمد مالیاتی در سامانه ارسال کند.

طبق آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شده در تاریخ 22/03/1401 سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند و از ویژگی‌های ذکر شده در آیین نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار باشند، همچنین درخواست تقاضای خود را به صورت کتبی به سازمان ارائه داده‌ باشند؛ به عنوان شرکت های معتمد مالیاتی به مودیان معرفی شده‌‌اند.

خواندن مقاله شرکت‌های معتمد را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

مدیران کسب و کارها
اشخاص حقوقی
مدیران مالی
حسابداران

ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

 ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طی آیین نامه‌ای افراد ذکر شده را موظف نموده است؛ نسبت به ایجاد کارپوشه و شناسایی شرکت های معتمد مالیاتی اقدام نمایند.

در ادامه ابتدا ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سپس خلاصه‌ای از آیین نامه ابلاغ شده این ماده را بازگو خواهیم نمود.

ماده 26:  سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورت حساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مودیان و دریافت استعلام‌های موردنیاز، از خدمات شرکت های معتمد مالیاتی استفاده کند.

اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری در حوزه کاربرد مهم ترین ماده های مالیات داشته باشید می‌توانید به مقاله ماده های مهم مالیات مراجعه نمایید.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های معتمد مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه‌ای است به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است که هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده 26 شرکت معتمد خدمات مالیاتی

ماده 26 قانون درگاه‌های الکترونیکی سامانه مودیان

در فصل دوم این آیین نامه، شرایط انتخاب شرکت های معتمد مالیاتی را بیان نموده و در ارتباط با این موضوع موادی را تعیین کرده است که ما به ذکر چند مورد از این مواد بسنده خواهیم نمود:

 • متقاضی مکلف است مدارک لازم جهت دریافت موافقت‌ اصولی به عنوان شرکت معتمد را به مرکز تسلیم نماید.
 • مرکز پس از ارزیابی اسناد و مدارک متقاضی در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف دو هفته از دریافت درخواست متقاضی نسبت به صدور یا عدم صدور موافقت­ اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می‌نماید.
 • متقاضی دارای موافقت­ اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارایه درخواست مجوز فعالیت به مرکز، اقدام نماید.
 • مرکز موظف است ظرف دو هفته از تاریخ وصول درخواست صدور مجوز فعالیت، نسبت به صدور مجوز و یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید.
 • شرکت های معتمد مالیاتی دارای مجوز فعالیت مکلف است، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل بر اساس موضوع آن اقدام نماید.

در غیر این صورت، مرکز موظف است به شرکتهای معتمد از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ده روز از تاریخ تذکر، علاوه بر اجرای حکم ماده 34 این آیین نامه، نسبت به لغو مجوز صادره اقدام نماید.

ارسال صورتحساب سامانه پایانه های فروشگاهی

وظایف شرکت‌ های معتمد مالیاتی چیست؟

شرکت های معتمد ارائه دهنده‌ی خدمات مالی بر حسب قوانین و ضوابط تعیین شده توسط سازمان مالیات، موظف به انجام وظایف زیر هستند:

 • صدور، دریافت و ارسال صورتحساب های الکترونیکی
 • ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان
 • ارائه راهنمایی و آموزش به مودیان در خصوص آشنایی کامل با امور مالیاتی
 • پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان
 • ارائه مشاوره فنی مالیاتی و غیرمالیاتی به مودی
 • استعلام‌گیری‌های مربوطه
شرکت های معتمد مالیاتی

آشنایی با انواع شرکت های معتمد مالیاتی

لیست شرکت های معتمد مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور، برای تنظیم درست قانون و مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای مجوز را در بخشنامه‌های اخیر معرفی نموده است. این شرکت‌ها به منظور اطلاع رسانی اخبار سازمان امور مالیاتی کشور، برای مودیان برگزیده شده‌اند. در لیست شرکت ‌های معتمد مالیاتی، شرکت های معتمد را در 3 گروه: نوع اول، نوع دوم و نوع سوم طبقه بندی کرده است.

 شرکت‌های نوع اول

شرکت‌ های معتمد مالیاتی نوع اول، اغلب در زمینه‌های صدور، جمع آوری، نگهداری فاکتورها، ارسال صورتحساب فروش و ارائه تمام خدمات به سازمان امور مالیاتی کشور مجوز دارند. همچنین باید بدانید که شرکت های معتمد نوع اول توانایی نظارت بر عملکرد مودیان و ارائه خدمات به خود را نیز دارند.

شرکت‌های نوع دوم

نوع دوم شرکتهای معتمد مالیاتی، اکثرا در حوزه آموزش تکالیف مالیاتی به مودیان، قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مجوز دارند. شرکت‌های نوع دوم قادر به نظارت عملی نیستند و تنها می‌توانند در راستای آموزش مودیان نسبت به خدمات و تکالیف مالیاتی، قدم بردارند.

شرکت‌های نوع سوم

آخرین نوع شرکت‌های معتمد مالیاتی، اغلب در زمینه‌های مشاوره و حسابداری، مشاوره مالیاتی، کمک به مودیان در ارسال اظهارنامه مالیاتی و… مجوز دارند. همچین نوع سوم شرکت های معتمد مالیاتی می‌توانند در نگهداری دفاتر به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور به مودیان کمک کنند.

شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای 3 نوع مجوز هستند که با مجوز نوع اول، نوع دوم و نوع سوم شناسایی و به مودیان معرفی شده‌اند.

نوع  نام شرکت  راه‌های ارتباطی 
نوع اول شرکت معتمد داده پردازی تیس آدرس: تهران، عباس آباد، اندیشه، خيابان ميرعماد، کوچه چهاردهم، پلاک 18، طبقه 2، واحد 3

شماره تماس:  90001515-021

نوع اول شرکت معتمد داده کاوی اول سام آدرس: تهران، خيابان شهيد بهشتی، خيابان خالد اسلامبولی، خيابان یكم، پلاک 12، طبقه ششم

شماره تماس: 87682100-021

نوع اول  شرکت داده پردازی کیسان آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان 10 شرقی، پلاک 6، طبقه سوم

شماره تماس: 91009610-021

نوع اول شرکت معتمد اول هوشمند راهبر آدرس: تهران، کاووسيه، خيابان ولی عصر، خيابان سرو، پلاک 6، طبقه 4، واحد ٨

شماره تماس: 42861140-021

نوع اول شرکت معتمد همراه فن آوا آدرس: تهران، ميدان آرژانتين، بلوار بيهقی، کوچه 12 شرقی، پلاک 15، طبقه پنجم، واحد 5

شماره تماس: 91080080-021

نوع اول شرکت راهكارهای یكپارچه معتمد ایرانيان آدرس: تهران، خيابان پاسداران، تنگستان چهارم، پلاک746، طبقه 3

شماره تماس: 96669294-021

نوع دوم و سوم شرکت دیان همراه آدرس: تهران، ميدان شيخ بهایی، خيابان سئول، نبش کوچه چهارم، پلاک76، طبقه همكف

شماره تماس: 96646-021

شماره تماس: 88623561-021

شماره تماس: 88611426-021

شماره تماس: 88602474-021

کدام یک از شرکت های معتمد  را انتخاب کنم؟

موارد زیر در انتخاب شرکت معتمد مالیاتی می‌تواند تاثیر گذار باشد:

 • قابل اعتماد بودن شرکت معتمد
 • داشتن دانش و علم کافی در زمینه امور حسابداری
 • سوابق و تجربه شرکت در راستای انجام امور مالی و مالیاتی
 • پشتیبانی و همراهی همه جانبه‌ی مشتریان
 • ارائه خدمات با کمترین هزینه

موارد گفته شده از جمله نکاتی است که توجه به آن‌ها می‌تواند فرایند انتخاب شما را تسهیل کند. لازم به ذکر است که با توجه به شرایط اقتصادی سخت تحمیل شده به بسیاری از کسب و کارهای کوچک و نوپا، مهم ترین مورد برای انتخاب یک شرکت معتمد، بحث هزینه‌های دریافتی توسط شرکت‌های خدمات مالی است که متناسب با نوع خدمات ارائه شده متفاوت بوده و می‌تواند شامل هزینه‌های سرسام آوری باشد؛ اما ما به شما روشی کاملا رایگان جهت ارسال صورتحساب های مالیاتی معرفی خواهیم کرد که به راحتی می‌توانید این روش بهینه را جایگزین روش‌های پر هزینه کنید.

شرکت معتمد خدمات مالیاتی مودیان

انجام تکالیف مالیاتی با شرکت‌های معتمد خدمات مالیاتی

ارسال صورتحساب های الکترونیکی 100% رایگان

باتوجه به این که کمک گرفتن از شرکت های معتمد مالیاتی برای اکثر سازمان‌ها هزینه بر بوده، شرکت نرم افزاری فرداد اقدام به ارائه سرویس مودیان مالیاتی رایگان به منظور رفاه حال اشخاص نموده است.
مودیان با استفاده از این نرم افزار، بدون نیاز به خرید نرم افزار حسابداری و یا پرداخت هزینه بابت لایسنس، تنها با دریافت یک توکن نرم افزاری که به فروشگاه و سازمان شما متصل می‌شود، می‌توانند صورتحساب های خود را به صورت مستقیم از طریق نرم افزار فرداد برای سامانه مودیان مالیاتی ارسال کنند.
به علاوه دموی رایگان سرویس مودیان مالیاتی فرداد، به منظور اطمینان شما از نحوه کارکرد سرویس مودیان مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی ارائه شده است.

رایگان بودن نرم افزار فرداد همراه با کاربری آسان، کیفیت خدمات ارائه شده و پشتیبانی همه جانبه، از جمله دلایلی است که تا کنون بیش از 20 هزار کسب و کار این برنامه مالی را جهت انجام امور مالیاتی خود انتخاب کرده‌اند.

برای ارسال صورتحساب های خود به صورت رایگان از طریق سامانه پایانه های فروشگاهی فرداد تا فرصت باقیست روی دکمه زیر کلیک کنید.

نتیجه‌گیری

شرکت های معتمد مالیاتی، وابسته به نوع مجوزی که دارند به سه دسته نوع اول، دوم و سوم دسته بندی می‌شوند. مودیان می‌توانند ثبت و ارسال فاکتورهای فروش و خرید خود را پس از عقد قرارداد و پرداخت هزینه های مربوطه، توسط این شرکت ها انجام دهند؛ یا با استفاده از نرم افزار رایگان فرداد، به صورت مقرون به صرفه و مستقیم، خود این مراحل را طی کنند. شرکت‌های بازرگانی می‌توانند فاکتورهای ثبت شده در نرم افزار حسابداری بازرگانی خود را به سامانه مودیان فرداد انتقال داده و صورتحساب های الکترونیکی خود را ارسال نمایند.

در این مقاله سعی کردیم شما را با انواع روش‌های ارسال صورتحساب به سامانه مودیان آشنا کنیم و در نهایت روشی رایگان و مطمئن را جهت راحتی و رفاه حال شما معرفی کنیم. باعث خوشحالی ماست اگر نظرات و سوالات خود را با ما درمیان بگذارید.

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "وظایف شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "طبق آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شده در تاریخ 1401/03/22 سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت‌هایی که واجد شرایط هستند و از ویژگی‌های ذکر شده در آیین نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخوردار باشند، همچنین درخواست تقاضای خود را به صورت کتبی به سازمان ارائه داده‌ باشند؛ به عنوان شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی به مودیان معرفی کرده‌ است." } },{ "@type": "Question", "name": "ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طی آیین نامه‌ای افراد ذکر شده را موظف نموده است؛ نسبت به ایجاد کارپوشه و شناسایی شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی اقدام نمایند." } },{ "@type": "Question", "name": "انواع شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی کدامند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "طبق لیست شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، سازمان جهت اطمینان یافتن از عملکرد مودیان در اجرای قانون ذکر شده از شرکت های معتمد استفاده می‌کند. در لیست شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، شرکت های معتمد را در 3 گروه: نوع اول، نوع دوم و نوع سوم طبقه بندی کرده است." } },{ "@type": "Question", "name": "چگونه باید شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی را از دیگر شرکت‌ها شناسایی کنیم؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/08/11 و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان جهت شناسایی شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، شرکت های معتمد را معرفی نموده است." } },{ "@type": "Question", "name": "شرکت های معتمد چند نوع مجوز دارند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی دارای 3 نوع مجوز هستند که با مجوز نوع اول، نوع دوم و نوع سوم شناسایی و به مودیان معرفی شده‌اند." } }] }
نرم افزار حسابداری ابری

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.