صدور صورتحساب الکترونیکی

مالیات یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون اساسی می‌باشد. با توجه به اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در بحث مالیات بر درآمد درگیر می‌باشند، آشنایی با قوانین مالیاتی و ماده های مهم مالیات سبب می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی از جرائم مربوط به عدم پرداخت مالیات‌های متعلقه در امان باشند.

با توجه به اهمیت بالای ماده های مهم مالیات در این مقاله می‌خواهیم نسبت به معرفی و شرح مختصری در خصوص ماده های مهم مالیات از جمله قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر اجاره بپرداریم. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

خواندن مقاله ماده های مهم مالیات را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

صاحبان کسب و کار
کارشناسان مالیاتی
مدیران مالی و کارمندان حسابداری

ماده های مهم مالیات در حسابداری

مالیات در کشور ما به 4 دسته به مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر اجاره تقسیم می‌شوند. در این مقاله به معرفی ماده های مهم این 4 نوع مالیات می‌پردازیم.

ارسال صورتحساب سامانه پایانه های فروشگاهی

ماده های مهم قانون مالیات‌های مستقیم

با توجه به اینکه پرداخت مالیات مطابق قوانین ابلاغی صورت می‌گیرد و در صورت عدم پرداخت به موقع مالیات، اشخاص مشمول جریمه می‌گردند، شناخت ماده های مهم مالیات توسط اشخاص الزامی می‌باشد. مواردی از ماده های مهم مالیات در قانون مالیات‌‌های مستقیم عبارتند از:

ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

طبق ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم که از ماده های مهم مالیات (Important Tax Articles) می‌باشد، مودیان مالیاتی بایستی اظهارنامه مالیاتی یک سال مالی مربوط به فعالیت شغلی خود را تا پایان خرداد ماه سال بعد، طبق نمونه تنظیم شده توسط سازمان امور مالیاتی تنظیم و به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. طبق قانون سامانه مودیان مودیانی که صورتحساب های خود را در بازه های زمانی تعیین شده برای سامانه مودیان ارسال نکنند با جرایم سامانه مودیان مواجه خواهند شد.

ماده های مهم مالیات در حسابداری

معرفی ماده 103 قانون مالیات‌ های مستقیم

افرادی که به عنوان وکیل فعالیت می‌نمایند مکلفند که در وکالت نامه‌های تنظیم شده حق الوکاله را قید نمایند. در ادمه طبق ماده مذکور می‌بایست مبلغی معادل پنج درصد مبلغ حق الوکاله به عنوان علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.

ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

طبق ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل شده از فعالیت‌های انتفاعی اشخاص حقوقی و مجموع درآمد شرکت‌ها مشمول مالیات می‌باشد.

قبل از پرداخت مالیات بایستی زیان‌های حاصل شده و معافیت‌های مقرر در قانون مالیات کسر و سپس اقدام به محاسبه مالیات درآمد نمود. برای داشتن اطلاعات بیشتر در حوزه بخشنامه ها و آئین نامه های قانون مالیات های مستقیم به مقاله قانون مالیات های مستقیم مراجعه نمایید.

معرفی ماده 106 مالیات‌های مستقیم

از جمله ماده های مهم مالیات در رابطه با شرکت‌های مالیاتی، ماده 106 می‌باشد.

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به وسیله رسیدگی به دفاتر قانونی براساس مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده (97) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می‌گردد.

معرفی ماده 110 ق.م.م

در رابطه با نحوه ارائه اظهارنامه، حساب سود و زیان، دفاتر و اسناد مالی توسط اشخاص حقوقی به همراه اسامی سرمایه گذاران، سهام داران و همچنین میزان سهم الشرکه و محل فعالیت شرکت به اداره امور مالیاتی بایستی طبق ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام گردد.

ماده 116 در قانون مالیات‌های مستقیم

براساس ماده فوق که از ماده‌های مهم مالیات (Important Tax Articles) در خصوص انحلال شرکت‌ها می‌باشد، از تاریخ انحلال شرکت ظرف مدت شش ماه مدیران تصفیه مکلف به تنظیم و ارائه اظهار نامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی به اداره امور مالیاتی بوده و بایستی مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

 

نکته مهم ماده 116 در قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 119 ق.م.م

درآمدهای حاصل شده به صورت بلاعوض یا اهدائی مشمول مالیات اتفاقی می‌باشد. این درآمدها می‌تواند به صورت نقدی و غیر نقدی باشد. جهت محاسبه مالیات مشمول می‌بایست به نرخ مقرر در ماده 131 قانون فوق رجوع کرد. نرم افزار حسابداری به عنوان دستیار حسابداران در محاسبه مالیات به حساب می آید.

ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله موثرترین قوانین مالیاتی برای اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل بوده که نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را براساس حجم درآمد آن‌ها بیان می‌نماید.

ماده 143 ق.م.م

طبق ماده فوق بخشودگی مالیات بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به شرح زیر می‌باشد.

  • ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد. (ویژه سازمان شما 👈 برنامه مدیریت فروش)
  • ده درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود.
  • شرکت‌هایی که سهام آن‌ها جهت معامله در بورس پذیرفته می‌شود، در صورتی که در پایان دوره مالی حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌گردند.

تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم

از هر نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع به مبلغ چهار درصد ارزش اسمی آن‌ها وصول می‌شود. نرم افزار حسابداری چند شرکتی مهم ترین ابزار حسابداران در محاسبه سهام شرکت‌ها می‌باشد.

ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشی از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که به دلیل به‌کارگیری یا گذشت زمان و یا سایر عوامل موثر و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک می‌باشد که هزینه استهلاک آن‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم

یکی از ماده های مهم مالیات ماده 156 قانون مالیات مستقیم می‌باشد. براساس ماده مذکور به اداره امور مالیاتی تکلیف شده است که اظهار نامه مودیان مالیات بر درآمد را حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر جهت تسلیم اظهارنامه، در مورد درآمد هر منبع که در زمان قانونی تسلیم شده است، رسیدگی نماید.

ماده 157 ق.م.م

مودیان مالیات بر درآمد که در مهلت قانونی از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده‌اند یا مطابق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نمی‌باشند، مشمول مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشند.

بعد از سپری شدن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود. به جز این که در این بازه زمانی درآمد مودی تعیین، برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر طی مدت سه ماه بعد از انقضای پنج سال برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ گردد.

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم از ماده‌های مهم مالیات بوده و به عنوان ماده‌ای تعیین کننده برای صاحبان کسب و کار و حسابداران می‌باشد.

براساس ماده ابلاغی فوق پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌گردد.

آموزشگاه حسابداری فرداد

ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

براساس ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون جهت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می‌باشد:

در صورتی که در موعد تعیین شده نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام ننماید، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی مطابق مقررات می‌گردند. اگر می‌خواهید تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی را آموزش ببینید به مقاله اظهارنامه مالیاتی مراجعه نمایید.

ماده 193 ق.م.م

به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن، مودیان مالیاتی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند:

در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات جهت هریک از موارد مذکور خواهند بود.

ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم

یکی از ماده های مهم مالیات در خصوص اشخاصی که به شرح این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی است.

در صورتی که از تسلیم آن‌ها در مدت زمان قانونی خودداری نمایند و یا اطلاعاتی برخلاف واقع ارائه گردد، در مورد حقوق جریمه متعلق عبارتند از دو درصد حقوق پرداختی و در رابطه با پیمانکاری یک درصد کل مبلغ قرارداد می‌باشد.

ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم

معرفی ماده 199 ق.م.م

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان می‌باشد، در صورت سرپیچی و تخلف از انجام وظایف مشخص شده، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت مشمول جریمه‌ای مطابق قانون می‌گردد.

درصورتی که مالیات به وسیله دریافت کننده وجوه پرداخت گردد، جریمه 5/2 درصد موضوع ماده مذکور تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

معرفی ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم

در صورتی که در مدت زمان ده روز از تاریخ ابلاغی برگ قطعی، مودی مالیات قطعی شده خود را پرداخت ننماید:

اداره امور مالیاتی به وسلیه برگ اجرائی به مودی ابلاغ می‌کند که تا مدت زمان یک ماه از تاریخ ابلاغ تمامی بدهی خود را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را به اداره اموار مالیاتی بدهد.

معرفی ماده 227 قانون مالیات‌ های مستقیم

هنگامی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع می‌گردد و همچنین بعد از تشخیص علی‌الراس و صدور برگ تشخیص درصورتی که ثابت گردد که مودی فعالیت‌هایی داشته که درآمد فعالیت‌های مذکور را کتمان نموده و یا در زمان صدور برگ تشخیص اداره امور مالیاتی از آن‌ها مطلع نبوده است.

مالیات می‌بایستی با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه ‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه گردد.

معرفی ماده 238 ق.م.م

ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم یکی از ماده های مهم مالیات در خصوص ترتیب رسیدگی می‌باشد.

اگر مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات صادره و ابلاغی معترض باشد، طی مدت سی روز از تاریخ ابلاغ مودی یا وکیل تام الاختیار وی می‌تواند به اداره امور مالیاتی مراجعه نموده و با ارائه دلایل، مستندات و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد را نماید.

معرفی ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم

یکی از ماده های مهم مالیات در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

طبق ماده فوق آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

بجز در مواردی که تا مدت بیست روز از تاریخ ابلاغی رای به مودی، طبق ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره های مربوط به آن، از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد.

در این حالت جهت رسیدگی، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله می‌گردد. قابل ذکر می‌باشد طبق مقررات رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی بوده و لازم الاجرا می‌باشد.

معرفی ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم

براساس ماده قانونی فوق ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند با اعلام دلیل کافی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع و یا نقص رسیدگی، به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست نمایند.

معرفی ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم

طبق ماده فوق که از ماده‌های مهم مالیات می‌باشد، تا پایان دی ماه هر سال سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است که نسبت به اعلام گروه یا گروه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس نوع و یا حجم فعالیت آن‌ها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی اقدام نماید.

ماده های مهم مالیات بر ارزش افزوده

به مالیات غیر مستقیمی که تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد، مالیات بر ارزش افزوده می‌گویند.

ماده های مهم مالیات بر ارزش افزوده

ماده های مهم مالیات بر ارزش افزوده عبارت اند از:

 • ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: بر اساس ماده فوق هر سال شمسی به چهار دوره سه ماهه تقسیم می‌گردد.
 • ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده: این ماده در خصوص معافیت‌ مالیاتی عرضه کالاها و ارائه خدمات می‌باشد.
 • ماده 14، 15، 16 و 17: در خصوص ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
 • ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده: ماده مذکور و ماده های 19، 20، 21 ، 22 و 23 قانون فوق وظایف و تکالیف مودیان را مشخص می‌نماید.
 • ماده 26: جرائم مربوط به عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی ماموران سازمان امور مالیاتی توسط مودیان مالیاتی در این ماده قانونی مشخص می‌گردد.
 • ماده 32: این ماده در خصوص رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی می‌باشد.
 • ماده 38: نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 این قانون، به شرح مندرج در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌گردد.
 • ماده 42: ماده فوق در خصوص مالیات نقل و انتقال انواع خودرو می‌باشد.
 • ماده 43: مالیات و عوراض خدمات خاص مانند حمل و نقل برون شهری، عوارض سالانه خودروها و شماره گذاری انواع خودرو ها توسط این ماده مشخص می‌گردد.
 • ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: در خصوص ممنوعیت بر قراری هرگونه عوارض و سایر وجوه توسط شورای های اسلامی و سایر مراجع می‌باشد.

ماده های مهم مالیات بر درآمد

ماده های مهم مالیات بر درآمد

ماده های مهم مالیات بر درآمد

 • ماده 52 و53 و54: در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود اعم از نقدی و غیر نقدی می‌باشد.
 • ماده 81: این ماده در خصوص مالیات بر درآمد کشاورزی می‌باشد.
 • ماده 82 و 83: ماده های یاد شده در خصوص مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی می‌باشد.
 • ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟ یکی از ماده های مهم مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد که مطابق ماده مذکور میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
 • ماده 91: این ماده درآمدهای حقوقی که از پرداخت مالیات معاف می باشند را مشخص می‌نماید.
 • ماده 92: در ارتباط با بخشودگی 50 درصدی مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته می‌باشد.
 • ماده 100 قانون مالیات مستقیم از ماده های مهم مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
 • ماده 105: درآمدهای حاصل شده از فعالیت‌های انتفاعی اشخاص حقوقی و مجموع درآمدهای شرکت‌ها (در داخل یا خارج از ایران) مشمول مالیات می‌باشد.
 • ماده 109: در خصوص درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی می‌باشد.
 • ماده 110: در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه، حساب سود و زیان، دفاتر و اسناد مالی توسط اشخاص حقوقی به همراه اسامی سرمایه گذاران، سهام داران و همچنین میزان سهم الشرکه و محل فعالیت شرکت به اداره امور مالیاتی می‌باشد.
 • ماده 119: این ماده قانونی در خصوص درآمدهای حاصله به صورت بلاعوض، جایزه یا اهدائی جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مالیات اتفاقی می‌باشد. که این درآمدها می‌تواند به صورت نقدی و غیر نقدی باشد.

ماده های مهم محاسبه مالیات بر اجاره

ماده های مهم محاسبه مالیات بر اجاره

مالیات ملکی که مورد اجاره قرار گرفته است، هر سال بایستی توسط مالک پرداخت گردد. ممکن است مطابق قوانین سازمان امور مالیاتی برخی از املاک از پرداخت مالیات معاف باشند. برخی از ماده های مهم مالیات اجاره به شرح زیر است:

 • ماده 52: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذای حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.
 • ماده 53: جهت محاسبه مالیات اجاره طبق این ماده بایستی بیست و پنج درصد از کل مال الاجاره بابت هزینه ها، استهلاک و تعهدات از مبلغ اجاره کسر و سپس مبلغ درآمدی باقی مانده مشمول مالیات می‌گردد.
 • ماده 55: در خصوص شخصی که ملک خود را به اجاره واگذار نموده و ملک دیگری را اجاره می‌نمایند می‌باشد.
 • ماده 57: در خصوص نحوه محاسبه مالیات شخص حقیقی بوده که به جز اجاره ملک مسکونی هیچ گونه منبع درآمدی دیگری ندارند.
 • ماده 59: ماده مذکور در رابطه با نرخ مالیات نقل و انتقال قطعی املاک می‌باشد.
 • ماده 64: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد.
 • ماده 75: در خصوص مستاجرین املاک اوقافی می‌باشد.

50 ماده مهم قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران

مطالعه ماده های مهم مالیاتی توسط حسابداران و افراد جویای کار، می‌تواند منجر به موفیقت در مصاحبه های استخدامی، پیشرفت و ارتقاء شغلی گردد.

فواید اطلاع از قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران

فواید اطلاع از قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران

قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران ازجمله 50 ماده مهم مالیاتی به شرح زیر:

 1. ماده 1 و 2: در خصوص اشخاص مشمول و غیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.
 2. ماده 44 و 45: در رابطه با اخذ حق تمبر به ازای هر برگ چک، اوراق قرضه، سفته و برات می‌باشد.
 3. ماده 46: ماده مذکور در رابطه با اخذ حق تمبر بارنامه هوایی، دریایی و زمینی می‌باشد.
 4. ماده 52، 53 و 54: جهت تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود اعم از نقدی و غیر نقدی بایستی به مواد قانونی فوق مراجعه نمود.
 5. ماده 59: ماده مذکور در خصوص مالیات نقل و انتقال املاک غیرمنقول می‌باشد.
 6. ماده 77: جهت آشنایی با مالیات نقل و انتقال ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره بایستی به ماده 77 رجوع کرد.
 7. ماده 80: این ماده قانونی در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی جهت مالکین املاک می‌باشد.
 8. ماده 81 قانون مالیات مستقیم: در رابطه با معافیت مالیات بر درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی، ماهیگیری و … می‌باشد.
 9. ماده 85،84،83،82: جهت آشنایی با مالیات بر درآمد حقوق اشخاص باید به ماده های قانونی ذکر شده رجوع کرد.
 10. ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم: این ماده قانونی در خصوص تکلیف کسر و پرداخت مالیات حقوق می‌باشد.
 11. ماده 91: جهت حقوق و مزایای معاف از مالیات بایستی به ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم استناد نمود.
 12. ماده 92: ماده مذکور در رابطه با بخشودگی بخشی از مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته می‌باشد.
 13. ماده 95،94 و 96: ماده های یاد شده در خصوص موضوع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی می‌باشد.
 14. ماده 97: جهت موارد علی الراس و تشخیص مالیات از طریق علی الراس می‌بایست به ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم رجوع کرد.
 15. ماده 103: این ماده قانونی تکلیف الصاق و ابطال تمبر وکلای دادگستری و سایرافرادی که وکالت قبول می کنند و جدول حق تمبر وکالت نامه برای دعاوی و اختلاف مالی را مشخص می کند.
 16. ماده 104: در این ماده مالیات تکلیفی هر نوع کارمزد وحق الزحمه (به جز کارمزد های بانکی و کارمزد معاملات بورسی) و مهلت پرداخت به اداره امور مالیاتی مشخص می‌گردد.
 17. ماده 105: ماده مذکور در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می‌باشد.
 18. ماده 110: یکی از ماده های مهم مالیات در خصوص تکلیف تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین مهلت قانونی ارسال اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی می‌باشد.
 19. ماده 131: ماده فوق در رابطه با نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی می‌باشد.
 20. ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم: در خصوص معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی و معدنی با شرایط خاص بایستی به ماده مذکور رجوع کرد.
 21. ماده 141: در رابطه با معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات محصولات می‌باشد.
 22. ماده 142: معافیت مالیات بر درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی در ماده مذکور قید شده است.
 23. ماده 145: ماده فوق در رابطه با معافیت سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت می‌باشد.
 24. ماده 147 و 148: در خصوص هزینه های قابل قبول و موجه از نظر سازمان امور مالیاتی می باشند.
 25. ماده149و 150: در رابطه با نحوه محاسبه استهلاک دارائی های مشهود و نامشهود می باشند.
 26. ماده151: جدول نرخ استهلاکات دارائی های ثابت مشهود در ماده 151 ارائه شده است.
 27. ماده 152: در رابطه با قرائن مالیاتی برای محاسبه مالیات به طریق علی الراس می‌باشد.
 28. ماده 154: جهت تعیین جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس به ماده 154 بایستی مراجعه نمود.
 29. ماده 155: ماده یاد شده در خصوص سال مالیاتی می‌باشد.
 30. ماده 169: تکلیف کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هایی که جهت نگهداری حساب از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می شوند.
 31. ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم: صدور، تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب اشخاص حقیقی یا حقوقی، منوط به ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب بدهی مالیاتی قطعی شده از طرف سازمان امور مالیاتی می‌باشد.
 32. ماده 189: این ماده در خصوص جایزه خوش حسابی مالیاتی می‌باشد.
 33. ماده 190: در رابطه با جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و تعیین شده و بخشودگی جرایم مالیاتی ارائه شده است.
 34. ماده 192: جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند الف و ب ماده 15 و درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی را در این ماده می توان مطالعه نمود.
 35. ماده 193: ماده فوق در رابطه با جریمه عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان و جریمه رد دفاتر قانونی می‌باشد.
 36. ماده 197: جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا را می توان مشاهده نمود.
 37. ماده 226: این ماده در خصوص اجازه اصلاح اظهارنامه مالیاتی بر درآمد تسلیمی می‌باشد.
 38. ماده 238: در رابطه با مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات می‌باشد.
 39. ماده 244: مربوط به مرجع رسیدگی به اختلاف های مالیاتی می‌باشد.

نتیجه گیری

با توجه به این که اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران فعالیت می کنند مشمول و مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق می باشند، بایستی نسبت به شناخت و فراگیری قوانین و ماده های مهم مالیات اقدام نمایند.

باتوجه به اهمیت مالیات مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی، در این مقاله سعی بر این شد که نسبت به ارائه ماده های مهم مالیات و شرح مختصری از آن‌ها جهت فراگیری اقدام گردد. در پایان اگر سوال و یا نظری درباره این مقاله دارید، حتما از طریق درج دیدگاه با ما در ارتباط باشید.

آموزش حسابداری مالیاتی

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم چگونه است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "طبق ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم که از ماده های مهم مالیات می‌باشد، مودیان مالیاتی بایستی اظهار نامه مالیاتی یک سال مالی مربوط به فعالیت شغلی خود را تا پایان خرداد ماه سال بعد، طبق نمونه تنظیم شده توسط سازمان امور مالیاتی تنظیم و به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند." } },{ "@type": "Question", "name": "معرفی ماده 103 قانون مالیات‌ های مستقیم چگونه است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "افرادی که به عنوان وکیل فعالیت می‌نمایند مکلفند که در وکالت نامه‌های تنظیم شده حق الوکاله را قید نمایند. در ادمه طبق ماده مذکور می‌بایست مبلغی معادل پنج درصد مبلغ حق الوکاله به عنوان علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند." } },{ "@type": "Question", "name": "ماده 119 ق.م.م چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "درآمدهای حاصل شده به صورت بلاعوض یا اهدائی مشمول مالیات اتفاقی می‌باشد. این درآمدها می‌تواند به صورت نقدی و غیر نقدی باشد. جهت محاسبه مالیات مشمول می‌بایست به نرخ مقرر در ماده 131 قانون فوق رجوع کرد." } },{ "@type": "Question", "name": "ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم را معرفی کنید؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "در صورتی که در مدت زمان ده روز از تاریخ ابلاغی برگ قطعی، مودی مالیات قطعی شده خود را پرداخت ننماید، اداره امور مالیاتی به وسلیه برگ اجرائی به مودی ابلاغ می‌کند که تا مدت زمان یک ماه از تاریخ ابلاغ تمامی بدهی خود را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را به اداره اموار مالیاتی بدهد." } },{ "@type": "Question", "name": "ماده 80 قوانین مهم مالیاتی برای حسابداران را توضیح دهید؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "این ماده قانونی در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی جهت مالکین املاک می‌باشد." } }] }
نرم افزار حسابداری ابری

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.